Dvoušnekový krmný vůz v Lysicích je hospodárnější

Společnost Lukrom Zlín patří mezi přední dovozce a prodejce zemědělské techniky v České republice. V jejím prodejním programu jsou zastoupeny i krmné vozy značky Luclar, včetně jejich novější série Star. Funkční vylepšení tohoto vozu spočívá především v míchacím dvoušneku, který nahrazuje starší čtyřšnekové zařízení. Vozy Luclar Star již slouží v řadě českých podniků. Jedním z nich je také Zeas Lysice na Blanensku, kde vůz z nové série zootechnici využívají při každodenním krmení již třetím rokem.

Vozy pro plné vytížení

Krmné vozy vyráběné firmou Luclar International se těší oblibě mezi uživateli především díky jejich malé poruchovosti. Mnozí zájemci o vozy nové série Star přitom mají se značkou Luclar už letité zkušenosti a patří ke stálým zákazníkům. Jinak tomu není ani u podniku Zeas Lysice, který se zabývá vedle dalších činností chovem skotu a na farmě v Býkovicích má výkrmnu pro tisícovku býků a téměř čtyři stovky krav.
K míchání a podávání krmiva tam zootechnici již skoro tři roky používají dvoušnekový Luclar Star, dodaný firmou Lukrom Zlín. Novým vozem nahradili starší, rovněž značky Luclar a od stejného prodejce.
„Zůstali jsme u osvědčené značky,“ vysvětluje rozhodnutí podniku ing. Jiří Šafář z mechanizace podniku. „S krmným vozem Luclar, který jsme zakoupili už v roce 1996, jsme totiž měli dobré zkušenosti. Jednalo se přitom ještě o čtyřšnekový horizontální vůz. Vydržel nám plných šest let a to při plném pracovním vytížení.“
Právě zmíněných šest let je obvyklou délkou životnosti krmných vozů. V podniku Zeas Lysice byl přitom čtyřšnekový Luclar tažený za traktorem nasazován prakticky každodenně po celý rok za všech podmínek. Za jeden den vždy stihl v průměru třináct fůr krmení pro téměř 1360 kusů hovězího dobytka. Jeho pracovní vytížení tedy bylo maximální. Zootechnici s ním pracovali od čtyř hodin ráno do půl osmé večer. Odstaven byl vždy jen na tři hodiny kolem poledne.

Předností je bezporuchovost

„Za celou dobu se nestalo, že by nevyjel ke krmení,“ říká Jiří Šafář. „Drobné závady jsme si opravili sami. Ty ale nikdy nenabourali náš program krmení. Když jsme stáli na hranici životnosti starého čtyřšneku, uvažovali jsme prakticky jen o dvou možnostech: repasovat stávající nebo zakoupit nový. Lukrom mám přitom nabídl dvoušnek z tehdy nové série Star.“
Dvoušnekový Luclar Star se vyrábí v objemech 5 až 15 m3. Zeas Lysice zakoupily střední model tohoto vozu s názvem Orion s objemem 9 m3, který plně stačí pro potřeby podniku. Menší modely jsou Centaurus s 5 m3 a Pegasus se 7 m3. Větší jsou Taurus s 12 m3 a Herkules s 15 m3.
Modernější dvoušnek Luclar Star má oproti čtyřšneku řadu výhod. Jeho největší vylepšení spočívá v míchacím zařízení. Dva šneky v něm rotují proti sobě a tím hospodárněji a s menšími ztrátami zamíchají jakékoliv množství krmení. Snadno si poradí i se zpracováním balíků a zařazením dlouhostébelnatého materiálu do krmiva. U čtyřšneku neprobíhalo zamíchávání krmiva tak snadno a někdy se dokonce část materiálu znehodnotila. Nový systém naopak zpracuje veškerý naložený materiál.
Dva menší modely Centaurus a Pegasus jsou schopny řezat a homogenizovat pouze dlouhostéblé materiály jako seno, slámu nebo senáž, zatímco střední a větší modely Orion, Taurus a Hercules jsou navíc schopny zpracovat i celé balíky sena.

Modely na míru

Když se vedení podniku Zeas Lysice v roce 2002 rozhodlo pro koupi nového krmného vozu značky Luclar, stáli zootechnici před výběrem ze dvou možností: vertikální či horizontální verzi vozu.
S vertikálními vozy je spojeno omezení, které je třeba vzít při rozhodování v úvahu: Mají vyšší profil a tím může být částečně omezen jejich pohyb po hospodářských budovách i po nádvořích zemědělských podniků. Tato překážka ale v podniku Zeas Lysice odpadala. Zdejší kravín byl postaven v roce 2000 v podstatě na zelené louce a má dostatečnou průjezdnou výšku. V jiných podnicích by se však vertikální vůz mohl potýkat s vážnými problémy při popojíždění nebo manipulaci s materiálem. Proto jsou horizontální vozy oblíbenější.
Přestože by vertikální vůz měl na farmě v Býkovicích dostatek prostoru, přesto se vedení podniku nakonec rozhodlo zůstat z horizontálního modelu, se kterým mělo již šestileté zkušenosti, protože starší čtyřšnek byl také horizontální model. Pro horizontální typ rozhodl především fakt, že podnik upřednostňoval tažený vůz, připojený za traktor. Vertikální verze taženého modelu ale není vybavena zařízením na nakládání. Především z tohoto důvodu se v Zeasu Lysice rozhodli zůstat u horizontální verze.
Plnění horizontálního modelu krmného vozu Luclar Star probíhá pomocí speciální frézy, která má řezací nože a kryt uspořádané tak, aby krmivo během nakládky směřovalo přímo do středu korby. Fréza odebírá a zpracovává všechny druhy krmiv. Robustní, dvojitý a hydraulický podvozek vozu uzpůsobený pro použití elektronického vážícího systému navíc umožňuje jeho spuštění až na zem a tím usnadňuje dokonalé vybírání hmoty frézou a přesné vážení nakládaných krmných dávek. Další důležitou pomůckou pro obsluhu vozu je elektronická váha umístěná na speciálním otočném panelu. Váhu je možné používat nezávisle na sklonu vozu a zvláště pak v případě, kdy je vůz opřen o zem při frézování.
Zootechnici v podniku Zeas Lysice využívají na své farmě v Býkovicích krmný vůz Luclar Star v maximální míře jeho pracovního vytížení, stejně jako předchozí čtyřšnekový vůz stejné značky. Stačí sám na výkrm dobytka na celém středisku v Býkovicích.
Zeas Lysice patří k předním zemědělským podnikům na Blanensku. Zabývá se živočišnou i rostlinou výrobou. Kromě farmy v Býkovicích má ještě další chov asi sto dvaceti krav s odchovnou, od telat po jalovice, a dále vlastní rozmnožovací chov prasat, produkující plemenné prasničky. Většinu krmiva si produkuje sám. Hospodaří na 2300 hektarech, na kterých pěstuje obilniny,cukrovku, osiva a krmné plodiny jako kukuřici a vojtěšku. Krmný vůz Luclar Star se tak stal nezbytnou součástí podniku, který šetří náklady nejen na krmivu, které by přišlo vniveč při horší manipulaci s krmnými dávkami, ale také tím, že výrazně šetří práci při krmení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *