Dvouúčelový vůz nachází celoroční uplatnění

Moderní zemědělská technika umí být rentabilní, pokud nalezne dostatečné využití. V ideálním případě pak využití celoroční. Některé sklizňové stroje mohou pracovat od jara do podzimu, a co teprve takové dvouúčelové návěsy, které v sobě spojují sklizňový stroj a přepravní prostředek v jednom. Ty potom mohou pracovat i po celý rok, a to včetně zimního období, kdy slouží čistě k dopravě. Zrovna takové celoroční využití nachází návěs ZX 550 GL firmy Krone v rukou Jiřího Pejši na polích a loukách v okolí jihočeského města Tábor.

Jiří Pejša se zabývá chovem mladého zástavového skotu a koní a obhospodařuje zhruba 600 hektarů zemědělské půdy (z toho 300 hektarů půdy orné a 260 hektarů trvalých travních porostů). V minulosti využíval senážní návěsy firmy Krone, jakmile ale tento výrobce přišel na trh s návěsy dvouúčelovými, pořídil si Jiří Pejša svůj první vůz této kategorie.

Stalo se tak v roce 2013. Návěs Krone ZX 550 GL je až doposud využíván skutečně všestranně: ke sklizni senáží, směsek i slámy z řádku, ke sběru hmoty při úklidu po údržbě krajiny (vždy s řezáním s plným počtem nožů), a dále i v dopravě kukuřičné řezanky od řezačky. Takto je vytížen od jara do podzimu a v zimním období pak převáží slámu ze stohů do provozu živočišné výroby. Snadno se tak během čtyř sezón počet odvezených fůr hmoty dostal na více než tři tisíce.

K žádným větším závadám v průběhu provozu vozu nedošlo, a tak se Jiří Pejša na základě spokojenosti rozhodl pro ještě jeden vůz shodné značky. V květnu tohoto roku rozšířil svůj strojový park o návěs Krone ZX 560 GL, zástupce zcela nové řady dvouúčelových návěsů, představené v ČR poprvé na jarním veletrhu Techagro 2016. Na novém návěsu je jasně patrný pokrok.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství 9/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *