Efektivní hnojení bez vah

Spolu se zvyšujícími se náklady na minerální hnojiva roste poptávka po rozmetadlech, která umožňují kontrolovat aplikační dávku. Kromě úspory finančních prostředků je to i z důvodu ochrany přírody nebo využití maximálního potenciálu polních plodin.

Společnost KUHN nabízí v tomto ohledu velmi sofistikovaná rozmetadla AXIS s EMC systémem. Jedná se o rozmetadla s hydraulickým nebo mechanickým pohonem rozmetacích disků. Disky jsou poháněny buď přímo LS hydraulikou traktoru nebo klasickou hřídelí využívající mechanický převod. Systém EMC kontroluje dávkování hnojiva nezávisle pro levý a pravý rozmetací disk a principu odporu rotace disků. To poskytuje značnou výhodu oproti klasickým rozmetadlům s vážícím systémem, kde dochází k regulaci aplikační dávky pro oba disky současně na základě úbytku hmotnosti v násypce. Přesnost systému EMC nijak neovlivňuje svažitost terénu ani kolísání pojezdové rychlosti. Aplikační dávka je kontrolována každou vteřinu a v případě odchylky od nastavených parametrů dochází k úpravě otevření šoupátek výpadních otvorů. Díky tomu je dávkování velmi přesné a to i v případě méně kvalitního hnojiva.

Aplikace minerálních hnojiv kotoučovými rozmetadly s sebou přináší řadu požadavků, které musejí rozmetadla pro svojí správnou funkci splňovat. Velice důležitá je přesnost rozmetání hnojiva. Tato přednost se dá rozdělit rozdělit na dva požadavky, a to požadavky na rovnoměrné dávkování po celé šířce pracovního záběru a na požadavek na aplikaci přesného množství hnojiva na hektar. Aby byla dosažena maximální přesnost dávkování v celém pracovním záběru rozmetadla, jsou modely KUHN AXIS H EMC vybaveny speciálně tvarovanými výpadními otvory. Důvodem je, aby při malých i velkých dávkách hnojivo vždy vypadávalo na střed rozmetacích disků, kde mají lopatky nejmenší obvodovou rychlost. To společně s nízkými otáčkami pulzujícího čechrače vede k vysoké ochraně granulovaného hnojiva. Poškození granulí bývá velmi často důvodem nepravidelného a následně nerovnoměrného vzrůstu porostu s vlivem na výnos.

Modely KUHN AXIS EMC jsou plně ISOBUS kompatibilní rozmetadla. Pro ovládání je možné použít ISO-Bus terminál traktoru, protože rozmetadla KUHN AXIS EMC jsou plně ISO-Bus kompatibilní. KUHN nabízí také ekonomickou variantu u rozmetadel M-EMC bez protokolu ISOBUS s vlastním ovladačem QUANTRON. ISOBUS rozmetadla jsou kompatibilní s GPS systémy (např. Greenstar, Trimble, Müller, apod.) a umožňují ještě zvýšit efektivitu aplikace minerálních hnojiv. Při rozmetání lze využít funkce kontroly sekcí, která umožňuje plynulou změnu pracovního záběru v klínech a na okrajích pole. Podobnou funkcí je Optipoint, která zajišťuje automatické zapínání a vypínání hnojení na okrajích pole.  Obě funkce pak nabízí zemědělcům nejen úsporu hnojiva, ale také zabraňují přehnojení částí pole, které může vést k nechtěnému polehnutí porostu, nebo naopak k nedostatečnému hnojení.  Pro zemědělce využívající výnosové mapy nabízí rozmetadla KUHN AXIS H EMC i možnost rozmetání dle těchto map. Na podobném principu funguje rozmetadlo i v kombinaci s N senzorem. Pro co nejvyšší efektivitu hnojení nabízí tato  funkce optimalizování přísunu živin k rostlinám.

Rozmetadla KUHN EMC mají velký potenciál využití v moderním zemědělství založeném na efektivní práci a maximálních úsporách jednotlivých vstupů. S možností propojení s elektronickými systémy a revolučním systému kontroly dávky roste jejich obliba na úkor běžných rozmetadel, která poskytují neporovnatelně nižší komfort obsluhy a přesnost práce.

 

Ing. Marcel Krumphanzl
KUHN CENTER CZ a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *