Energeticky nadějná ozdobnice čínská

Evropská komise již deklarovala podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Tím se pro zemědělce otevírá další možnost diverzifikace produkce – pěstování energetických plodin. K nim patří například ozdobnice čínská (Miscanthus giganteus). Sadbu ozdobnice a poradenství při pěstování a využití nabízela na letošní výstavě Techagro v Brně firma SWHG, s. r. o., z Valašského Meziříčí.

Ozdobnice čínská je vytrvalá rostlina, která dorůstá do výšky tři až čtyři metry. Vyžaduje podobné půdní a klimatické podmínky jako kukuřice, ale pěstování je méně náročné. Ozdobnici je možno zařadit po okopaninách, luskovinách i obilninách. K výsadbě se používají kořenové oddenky. Menší výměru lze osázet ručně, pro větší plochy se dá využít modifikovaný sázeč na brambory. Hnojení tato plodina téměř nevyžaduje, herbicidy se aplikují jen prvním rokem, případně druhým.

Ozdobnice se začíná sklízet druhý rok po výsadbě, v březnu až dubnu (po vyschnutí půdy), obvykle samojízdnými sklízecími řezačkami na kukuřici. Výnosy hmoty jsou 10 až 25 t/ha. Rostliny na poli přes zimu zasychají, takže obsahují jen 10 až 15% zbytkové vlhkosti. Proto se mohou ihned odvážet ke spalování nebo lisovat do balíků a skladovat.

(JiT)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *