17.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Farma v novém kabátu

Ve středisku chovu prasat v Červeném Újezdě, jedné z farem Školního zemědělského podniku Lány, přistoupili letos k náročné rekonstrukci. Bez přerušení provozu se během tří měsíců prakticky úplně změnila používaná technologie. Velké změny nastaly v systému krmení a skladování krmiv, ventilaci, ustájení i skladování kejdy. Rekonstrukce za 23 milionů korun byla dokončena v listopadu a 22. 11. byla farma slavnostně kolaudována.

Optimální stájové klima
Ve výběrovém řízení na rekonstrukci zvítězila firma BD Tech a již nyní lze říci, že odvedla kvalitní práci. Haly s celkovou kapacitou 3700 ustajovacích míst pro všechny kategorie prasat se změnily k nepoznání. Na podhledy stropů byla nainstalována nová difúzní ventilace pracující pomocí perforovaných kanálků a nové odtahové komíny. Přívod vzduchu je řešen bočními kanály. Regulace funkce odtahových komínů je řízena systémem Multistep. Jeden komín je plynule regulovatelný, další čtyři jsou zapínány počítačem v režimu 0-100 %. Toto řešení přináší hned několik výhod. Za prvé prodlužuje životnost techniky, která není zbytečně opotřebovávána. Důležité je také snížení spotřeby elektrické energie, jelikož dosahuje až 70 %. Systém je ovládán klimapočítačem MC 34 umístěným v centrální chodbě. Jelikož jde o systém podtlakové ventilace, je nutné dokonalé utěsnění objektu.

Bude jim chutnat
Krmivo je uskladněno ve dvou skladovacích věžích. Vlhké čerstvě sklizené nesešrotované kukuřičné zrno produkuje hned po svém naskladnění velké množství kysličníku uhličitého. Ten vytlačí vzduch a tím dochází k zamezení tvorby plísní a škodlivých bakterií. Výhodou tohoto skladovacího systému je ekonomická úspornost, protože úplně odpadá sušení, provětrávání, čištění i další manipulace se zrnem. Věže se dají plnit zrnem o vlhkosti až 42 %, proto není sklizeň závislá na počasí. Celý skladovací systém je plně mechanizován a zajištěn vyzkoušenou technologií, která se osvědčila v tuzemských i zahraničních provozech. Dodávkou skladovacího systému a sil LIPP byla pověřena firma REMOSIL. Plynotěsné věže mají pozinkovaný plášť a speciální vnitřní povrchovou úpravu. Zrno vybírá ze zásobníku nerezový šnek a dopravuje ho do šrotovníku. Po sešrotování je zrno pneumaticky dopraveno do krmné centrály.
Krmení obstarává míchačka BD HYDROMIX-Compact. Je tvořena třemi nádržemi o objemu 1000 litrů. Jedna nádrž je na použitou vodu, v dalších dvou probíhá kontinuální míchání tekutých krmných směsí. Hotová dávka z jedné nádrže se zkrmuje a zároveň už probíhá v druhé nádrži míchání další krmné dávky. Tak je možno velmi rychle a různými recepturami nakrmit velký počet zvířat. Nádrže mají uzavřené provedení, takže nemůže dojít k usazování prachu případně napadání cizích předmětů.
Doprava směsí je řešena šnekovým čerpadlem přes krmné ventily do žlabů. Dávkování krmiv zajišťuje tenzometrická váha a celý systém řídí krmný počítač MC 99 NT, který zde byl uveden do provozu jako první v České republice. Vývod dávkovače do žlabu ve tvaru ypsilon zaručuje rovnoměrné dávky krmení po celé ploše.
Zařízení je kompaktní, proto může být bez problémů využito i tam, kde není příliš prostoru. Montáž je velmi jednoduchá a rychlá. Všechny díly jsou sešroubovány, při montáži není tedy třeba svařování. Je odolné proti korozi a ani jeho údržba není nikterak náročná.

Skladování kejdy metodou CENO fólií
Tento způsob skladování kejdy prožívá momentálně velký boom v západoevropských státech a je to více než pochopitelné. Stavba nových jímek je velice rychlá, šetří životní prostředí, odpadá nebezpečí koroze a důležitým faktorem je i pořizovací cena. Rozpočet by neměl překročit 700 Kč/m³ včetně pořízení potřebného přídavného zařízení. Odolnou polypropylénovou fólií o tloušťce 2 mm lze vyvložkovat i staré betonové jímky a tím prodloužit jejich životnost. Stavba nových jímek se obejde bez použití betonu. Vyhloubená jáma tvoří polovinu objemu jímky, druhá je vytvořena valy ze získané zeminy, která je pouze zhutněna. Na vrchní části valu je fixační žlábek pro uchycení fólie. Ta je kladena ve dvou vrstvách a jednotlivé pásy jsou svařeny dvěma bezpečnostními sváry, takže nehrozí nebezpečí provalení. Vrchní vrstva slouží jako vlastní konstrukce jímky, spodní pak s mezivrstvou plsti tvoří kontrolní systém. Pokud dojde k mechanickému poškození těsnící vrstvy, je únik kejdy okamžitě indikován v kontrolní šachtě. Materiál fólie těsnící vrstvy je velmi jednoduše opravitelný zavařením. Jelikož je jímka postavena z přírodních materiálů, není problém osadit její břehy vegetací. Takto upravená jímka nepůsobí v krajině rušivě, navíc může být zakryta buďto plovoucím, nebo stanovým způsobem. Jímka může mít jakýkoli tvar, omezená je pouze hloubka, maximální může být 6 metrů. Čerpadlo a míchadlo kejdy je umístěno na manipulační lávce, která je zhotovena z pozinkovaného materiálu a chráněna navíc hliníkovou vrstvou. Separace pevných látek z kejdy je zabezpečena separátorem FAN. Tato technologie ušetří až 20 % kapacity a odstraní až 90 % tuhých částí. Separátor pohání motor o příkonu 4 kW, takže spotřeba energie je minimální. Přitom zařízení je schopno zpracovat až 300 m³ za hodinu. Separované tuhé části se dají následně využít k podestýlce nebo kompostování.
Studenti zemědělské univerzity, kteří projdou praxí na této farmě, mají od listopadu možnost seznámení se špičkovou technologií splňující podmínky platící v zemích Evropské unie.

Text Roman Paleček

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down