Farmář vybral granulační linku

Redakce časopisu Farmář udělila na veletrhu Techagro ocenění malé granulační lince MGL 200, kterou vyrábí a na veletrhu Techagro vystavovala firma Kovo Novák Cítonice. Tento stroj umožňuje zemědělcům výrobu granulovaných krmiv z vlastních surovin přímo v podniku. Současně ji lze využívat ji k výrobě pelet ze dřeva, slámy a dalších surovin vhodných ke spalování, popřípadě i ke granulování ostatních materiálů. Dosud nebyl na českém trhu stroj, který by toto v domácích podmínkách podniku umožňoval.

Stroj má originální konstrukci dávkovacího šneku s uzavřenou násypkou, stálou cirkulací je zajištěno přesné dávkování materiálu do granulátoru. Jako dva stroje v jednom funguje třídička granulí, ve které se průchodem vzduchu granule rovnou chladí. Stroj má malý příkon – 8,85 kW, není prostorově náročný – asi 4 m2, má nízkou hmotnost – 310 kg, lze jej při případném přemísťování snadno rozebrat a znovu sestavit. Nenáročná je i obsluha stroje, je ji schopen zjistit jeden pracovník.
Časopis Farmář ocenil, že jde o výrobek české firmy, která má přímou vazbu na zemědělskou výrobu. Rodiče bratrů Jana Nováka, majitele firmy, a Ing. Jiřího Nováka, konstruktéra většiny strojů, hospodaří na rodinné farmě, a proto vlastní provedení většiny strojů firmy Kovo Novák vychází z praktických potřeb malého zemědělského podniku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *