Finance na obnovitelné zdroje

Společnost GE Money Bank (GEMB) se dlouhodobě věnuje financování v sektoru zemědělství. Jak uvedla Blanka Bělovská z GEMB, objem portfolia zemědělských úvěrů GE Money Bank činil k 31. březnu 2008 téměř 8,2 miliardy korun, přičemž celkové portfolio těchto úvěrů v České republice dosahovalo 28,8 miliardy korun.

V expozici banky na Techagru bylo možné u vchodu nalézt model kogenerační jednotky společnsosti GE Jenbacher, určené ke spalování plynu. Banka se totiž v roce 2006 v reakci na zájem klientů začala specializovat na financování projektů obnovitelných zdrojů a úspor energie. „Pro zemědělské klienty jsou zajímavé především úvěry na výstavbu bioplynových stanic a zpracování biomasy, se kterými má již banka bohaté zkušenosti,“ uvedla B. Bělovská. Právě u zemědělských bioplynových stanic (BPS) vidí společnost největší potenciál a na financování těchto projektů má připravenou speciální metodiku. Nejdůležitějšími podmínkami získání úvěru je dostatek vstupních surovin do bioplynové stanice, nejlépe z vlastní produkce, a akceptovatelný generální dodavatel projektu s referencemi ve výstavbě BPS. Jak uvedla B. Bělovská, v roce 2007 podpořila GEMB sedm projektů zemědělských BPS, výhled na rok 2008 je 15 až 20 projektů.
GE Money Bank se podílela například na financování bioplynové stanice v ZD Bohuňovice, s. r. o., které na Olomoucku hospodaří na 1976 ha zemědělské půdy. Podnik obsadil třetí místo v soutěži našeho vydavatelství Zemědělec roku 2007 a pro BPS se rozhodl mimo jiné také proto, aby nahradil propad tržeb za 300 ha cukrové řepy. Přestal ji pěstovat s odchodem společnosti Eastern Sugar z tuzemského trhu.
Jak uvedla B. Bělovská, úvěry od GE Money Bank lze dle ekonomiky investora financovat až 100 % investičních nákladů, doba spatnosti je až 12 let. Klienti si sami volí mezi fixní a pohyblivou úrokovou sazbou. Banka také pomůžeme s vyřízením dotací ze strukturálních fondů EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *