Firma LEMKEN na Mistrovství světa v orbě v Dánsku

Modré stroje značky LEMKEN jsou pravidelně prezentovány na Mistrovství světa v orbě. Navíc jsou vždy i prakticky předváděné – v tomto roce to byl oboustranný nesený pluh VariOpal 8 X a návěsný osmiradličný typ VariDiamant 9. I v těžkých podmínkách předvedlo nářadí výbornou práci. Zajímavé byly také stroje vystavené na stánku firmy.

Pro lehčí půdy kompaktní kypřič
Jak je pro dánské podmínky charakteristické, expozice byla zaměřena především na klasický způsob hospodaření s orbou. Typickým představitelem byla kombinace secího stroje Solitair 9 s kypřičem QUARZ 7 se šířkou záběru 4 m. Kypřiče Quarz jsou krátké a kompaktní konstrukce, dobře slučitelné také s mechanickými secími stroji řady Saphir. Pružné radličky ve dvou řadách doplňuje pěchovací válec, v prutovém, zubovém nebo jiném provedení. Toto nářadí by mělo za předpokladu dodržení určité pracovní rychlosti provést přípravu seťového lůžka bez potřeby výkonu na vývodovém hřídeli. Je určeno pro lehké až středně těžké půdy. Intenzita práce kypřiče v kombinaci se strojem Solitair 9 se může hydraulicky regulovat z kabiny traktoru, hloubku záběru reguluje přítlačný válec. Novinkou tohoto roku je rozšíření kombinace o sklopné provedení v záběrech 4, 5 a 6 m. Secí stroj je v tomto případě umístěn na pojezdovou nápravu. Firma LEMKEN nabízí jako jediná možnost agregace secího stroje s nářadím na přípravu půdy ve čtyřech provedeních.
Vystavená kombinace je sériově vybavována systémem tlakového odlehčení. Ten dovoluje plynulý přesun hmotnosti z podvozku na pěchovací válec a radličky kypřiče Quarz. To je výhodné pro odstranění přílišné hmotnosti zásobníku s osivem, který má jinak vliv na nadměrné utužení půdy. Rovněž je možné tímto způsobem regulovat intenzitu práce pěchovacího válce. Uvedený systém představil výrobce jako novinku v roce 1999. K tomu účelu byl vyvinutý speciální konvergentní systém zavěšení, zaručující navíc i dodržování konstantní hloubky setí.
Protože závěs i spojovací elementy jsou vhodné také pro kotoučový kypřič Smaragd nebo rotační brány Zirkon, lze stroj SOLITAIR rychle a jednoduše přestavět z bezorebné varianty (spolu s kypřičem) do provedení s rotačními bránami (konvenční postupy). Pojezdové ústrojí dovoluje přípustnou celkovou hmotnost kombinace až 8500 kg. Za příplatek lze obdržet vzduchotlakové brzdy. V případě potřeby lze odpojit jednotlivé sekce kombinace a využít je samostatně nebo v agregaci s jiným nářadím firmy LEMKEN.

S pneumatickým systémem do všech podmínek
Secí stroj SOLITAIR 9/400 K byl zajímavý kromě jiného také rozložením čtyř rozdělovacích hlavic nad sekcí kotoučových secích botek, protože původní verze o záběru 4 m měla hlavice tři. Navíc jsou posazeny ještě níže, přímo nad secími botkami, jsou skloněné v celé délce a nepodporují usazování zbytkového množství osiva. Jejich kontrola je velmi jednoduchá. Ventilátor je poháněn hydraulicky, nasávaný vzduch je nyní přiváděn již širokou hadicí z prostoru za zásobníkem. Množství osiva 2300 l v zásobníku pro šířku 4 m podporuje vysokou plošnou výkonnost. Kvalitní práci v rozdílných podmínkách nasazení zaručuje originální zdvojená kotoučová secí botka s přítlačným kolečkem o šířce 50 mm, a to i při vyšších rychlostech jízdy. Botky jsou samozřejmě uspořádány přesazeně pro zajištění průchodnosti. Jejich vedení zajišťuje konvergentní vodicí mechanismus pro každou botku jednotlivě. Výrobce udává jako výhodu zvláště rovnoměrnou hloubku setí i v proměnlivých půdních podmínkách. Vzcházení je podporováno kvalitním kontaktem osiva s půdou a tím i s vlhkostí.
Standardní výbavou secího stroje SOLITAIR 9 je také počítač LH 5000 pro kontrolu důležitých funkcí. Především slouží k regulaci výsevku v závislosti na pojezdové rychlosti. Řidič může za jízdy jednoduše zredukovat nebo zvýšit výsevek, procentické změny lze naprogramovat. K dalším úkolům počítače patří kontrola naplnění zásobníku, otáček ventilátoru, válečků, indikace pojezdové rychlosti, obdělané plochy, kolejových meziřádků. Jak je v současnosti běžné, lze počítač vybavit rovněž i modulem pro příjem signálu GPS.

Mnoho úkolů pro jednoho – kotoučový kypřič SMARAGD
Dále byl vystaven kotoučový kypřič SMARAGD 9/600 KÜA, který firma LEMKEN v poslední době stále více preferuje k nejrůznějším postupům základního zpracování půdy : pro první i druhou podmítku, setí strniskových meziplodin až k přípravě půdy v klasickém systému s orbou. Předvedená verze o záběru 6 m je vybavena třinácti šípovými radličkami a šesti páry kotoučů. Následuje urovnávací deska (crossboard) a zdvojený prutový válec pro zpevnění půdy a drcení hrud o průměru 400 mm. Připojení urovnávací desky je zřejmou novinkou. Systém automatického jištění proti přetížení využívá vinutých pružin u každé slupice a dovoluje také vychýlení do velké výšky pro případ hlubšího zpracování půdy. Doplňkový vibrační efekt odpružení, tedy stálé kmitání radliček, způsobuje intenzivnější drobení a kypření půdy. Proto je zvláště vhodné pro těžké a vyschlé půdy. Dostatek volného prostoru mezi radlicemi dovoluje bezproblémové zpracování kukuřičného strniště nebo porostu meziplodin.
Kypřič SMARAGD je možné vybavit také hydraulickým zvedacím zařízením, které dovoluje připojení jiných secích strojů nebo válců pro následné zpracování půdy. Dvě sekce SMARAGD jsou základem velkoplošné kombinace s názvem GIGANT, vyráběné v šířkách záběru 8 a 10 metrů. Ploché zpracování povrchu půdy spolu s intenzívním mísením má zajistit vzejití výdrolu a zapravení organických zbytků do půdy.
Pojezdová náprava je vybavena pneumatikami s velkým průměrem i šířkou. Její velký rozchod zaručuje bezpečný silniční transport nářadí ve sklopeném stavu.

Závěr

Firma LEMKEN v současné době nabízí kompletní program strojů pro základní zpracování a přípravu půdy v nejrůznějších technologiích. Rozhodně nestagnuje a věnuje pozornost moderním trendům. Technici se vydali spíše cestou úpravy stávajícího sortimentu nářadí a jeho kombinací, než vývojem stále nových strojů. Zdá se, že pro praxi je tento postup nejvýhodnější.

Petr Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *