Francouzská desítka v Novém Světě

Malou osadu Nový Svět jsme našli při cestě z Vimperka směrem na Kvildu, asi dva kilometry před obcí Borová Lada. Cílem naší cesty byla ekologická zemědělská farma, Statek Nový Svět, s. r. o., která v tamních podmínkách drsné Šumavy hospodaří od roku 1993. V nadmořské výšce kolem 940 metrů, kdy nejvýše položený pozemek se nachází na hranici tisíc metrů, obhospodařuje na 530 hektarů zemědělské půdy. Zaměření farmy je tedy nasnadě – chov krav bez tržní produkce mléka a sklizeň pícnin. „Na Šumavě se neustále potýkáme s jedním velkým problémem, a tím je nestálé počasí,“ říká jeden z majitelů farmy Vladimír Nahodil. „Během krátké doby, v řádu několika dní, kdy počasí sklizni přeje, musíme sklidit celou výměru. Píce asi z dvě stě padesáti hektarů se musí dostat během týdne do senážní jámy, zbylých padesát hektarů je pak určeno k produkci sena. Původní pelhřimovské bubnové sekačky ŽTR 165, které jsme získali privatizací zdejšího Státního statku, odštěpného závodu Vimperk, jsme museli postupem času nahrazovat, neboť už měly něco za sebou, nehledě na skutečnost, že šlo o hodně zastaralou technologii. Když jsem v roce 2006 porovnával konstrukci žacích strojů různých značek, tak u techniky Kuhn mě zaujaly dvě věci, kterými předčila ostatní. Tou první byla neobyčejná robustnost, která je v našich šumavských podmínkách nezbytná, a tou druhou velice propracované hydropneumatické odpružení a jištění proti nárazu žací lišty Lift-Control, kterým lze měnit citlivost přítlaku na půdu a nárazové pojistky. Proto jsme se tehdy rozhodli pro žací lištu Kuhn s kondicionérem FC 313 Lift-Control a nelitujeme. K plné spokojenosti u nás pracuje dodnes.“ Více naleznete v Zemědělci č. 29.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *