Great Plains NTA 2000

Také v našich podmínkách zemědělské výroby se stále více prosazují technologie zpracování půdy označované jako půdoochranné, minimalizační, nebo bezorebné. Základem všech těchto technologií je, že klasická orba je nahrazována mělkým zpracováním pouze povrchové vrstvy půdy.

Tyto technologie přinášejí některé výhody (omezují půdní erozi, lépe hospodaří s půdní vláhou, možnosti ekonomických úspor při zpracování půdy), díky kterým se stále rozšiřují a to nejen v našem, ale i v celosvětovém měřítku. Jejich aplikace ovšem vyžaduje tomu odpovídající techniku a to nejen pro zpracování půdy, ale také pro setí.
Americká společnost Great Plains, která byla založena v roce 1976, patří k předním výrobcům secích strojů v Severní Americe a má s výrobou secích strojů do těchto podmínek velké zkušenosti. Její stroje se proto začínají dovážet i na náš trh. Firma vyrábí stroje pro řádkové i přesné setí do nezpracované půdy. V tomto čísle naší rubriky se proto budeme věnovat představiteli strojů pro řádkové setí, kterým je secí stroj pro setí do nezpracované půdy pod označením NTA 2000 o pracovním záběru 6 m.
Secí botka
Základním pracovním mechanismem tohoto stroje je secí botka, která zpracovává půdu pouze v řádcích a tvoří odpovídající seťové lůžko s nakypřenou půdou bez toho, aby byl odstraněn mulč. Popsané zpracování půdy je zajištěno patentovaným rozřezávacím kotoučem umístěným před vlastní secí botkou, které firma nazývá Turbo koltr. Z hlediska konstrukce se jedná o kotouč s vlnovkami, které jsou umístěné mimo osu rotace. Konstrukce zajišťuje dobrý řez se schopností vyčistit nakypřený řádek od rostlinných zbytků v rozsahu rychlostí od 7 do 14 km/h. Takto je možno zpracovat půdní pás o šířce od 19 do 38 mm (podle množství rostlinných zbytků). Kotouč pracuje dobře za všech podmínek a v případě potřeby jsou k dispozici i jiné tvary těchto pracovních segmentů. Kotouč vytváří jemně nakypřené výsevní lůžko až do hloubky 15,5 cm i při značném množství rostlinných zbytků. Kotouče jsou zatlačovány do půdy prostřednictvím pružin, které je udržují v pracovní poloze. Pokud kotouč narazí na překážku, umožní pružina její překonání (funguje rovněž jako pojistka).
Za kotoučem následuje vlastní secí botka. Jedná se o dvoukotoučovou secí botku, která umístí osivo do stanovené hloubky. Za dvěma kotouči, mezi které vypadává ze semenovodu osivo, následuje zamačkávací kolečko. To zamáčkne vyseté osivo do zpracovaného půdního pásu a tím obnoví půdní kapilaritu okolo osiva a zafixuje semínko v nastavené hloubce výsevu.
Celá secí botka je do půdy zatlačována pružinou, která vyvíjí přítlak v rozmezí 40 až 82 kg a eliminuje nežádoucí vertikální pohyby secí botky. Semenovod přitom vede osivo až na dno řádků a osivová chlopeň zamezuje jeho odrážení z řádku. Hloubka výsevu se ovládá přestavením zamačkávacího kolečka. To se děje rychle pomocí rukojeti umístěné nad zamačkávacím kolečkem.
Výsevní ústrojí
Secí stroj NTA 2000 firmy Great Plains používá individuálního válečkového výsevního ústrojí. Osivo do každého řádku je tak dávkováno válečky se spirálovými drážkami. Pohon válečků je odvozen od obou kol stroje prostřednictvím řetězového převodu. Mezi kola secího stroje a vlastní výsevní ústrojí je zařazena převodovka pro přesné nastavení výsevku. Díky možnosti jejího plynulého nastavení lze výsevek ovládat v rozmezí od 1,5 do 400 kg/ha. Ke stanovení výsevku se používají výsevní misky a kalibrační klika. To umožňuje nastavit i zkontrolovat nastavený výsevek velmi jednoduše.
Zásobník osiva
Stroj je vybaven centrálním zásobníkem osiva. Z výsevního ústrojí je osivo do vlastních secích botek dopravováno vzduchovým proudem, který vytváří ventilátor. Vše je vyrobeno tak, aby ventilátor dopravoval osivo co nejšetrněji a nedocházelo k jeho poškození. Z hlediska celkové koncepce stroje se jedná o určitý kompromis. Stroj v sobě spojuje výhodu centrálního zásobníku s individuálním dávkováním osiva pro každý výsevní řádek. Při uzavření kteréhokoliv z výsevních řádků není třeba měnit instalaci semenovodů, ventilů nebo ovládací elektroniky.
Na přání lze stroj vybavit dalším malým zásobníkem na drobné osivo nebo insekticid (u nás známým pod označením „jetelák“). Ten může být umístěn na zadní straně hlavního zásobníku. Tento zásobník dávkuje osivo nebo přípravky přímo do výsevní botky a následně do řádku. To je výhodné zejména při zásahu proti slimákům. Ti zpravidla při konzumaci osiva nebo rostlin putují řádkem. Právě tomu zabrání aplikace insekticidu spolu s osivem lépe, než jeho případná plošná aplikace. Navíc jsou zde možné i úspory v podobě snížení množství aplikované látky.
Závěs stroje
Konstrukce centrálního závěsu umožňuje to, že se secí botky vždy pohybují v pásu vytvořeného prořezávacím kotoučem (Turbo koltrem). Srdcem závěsu je svislý čep, umístěný mezi rámem, na kterém jsou upevněny prořezávací disky a rámem, na kterém jsou upevněny secí botky. Celý čep je umístěn v robustních bronzových pouzdrech. Na závěsu je rovněž umístěno hydraulické ovládání nastavení rámu prořezávacích kotoučů. Tak lze při proměnlivých půdních podmínkách díky hydraulickému ovládání zvýšit či snížit přítlak na prořezávací kotouče a optimalizovat tak kypření půdy a prořezání rostlinných zbytků.
Ovládání stroje
Celý stroj je řízen palubním počítačem, který umožňuje sledování základních pracovních parametrů přímo z kabiny traktoru. Jedná se například o sledování rychlosti pojezdu, velikosti oseté plochy, ovládání a sledování tvorby kolejových řádků, sledování rychlosti otáčení ventilátoru, sledování pohonu výsevního ústrojí, sledování hladiny osiva v zásobníku atd.
Jak vyplývá z předchozího popisu, secí stroj pro řádkové setí do nezpracované půdy NTA 2000 je zajímavým technickým řešením, které se rozhodně může prosadit také v našich podmínkách minimalizačního zpracování půdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *