18.09.2001 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hydraulická soustava sklízecí mlátičky E 516 – 1. díl

Sklízecí mlátička E-516 je vybavena již poměrně složitou hydraulickou soustavou, která plní mnoho základních funkcí, bez nichž není možné stroj používat. Právě proto přinášíme článek o tom, jak se o ni starat.

Nejdůležitější funkce hydraulické soustavy sklízecí mlátičky E-516 jsou tyto:
1) Pohon pojezdových kol stroje
2) Řízení směru jízdy stroje
3) Ovládání pracovních mechanismů stroje (zvedání a spouštění žacího válu, zvedání a spouštění přiháněče, regulace otáček přiháněče, vysouvání a zasouvání přiháněče, vyklápění a sklápění vyprazdňovacího dopravníku atd.)
Aby hydraulická soustava stroje správně pracovala, je třeba jí věnovat náležitou pozornost.
Hydrostatický pohon pojezdových kol stroje
Asi za 30 s po spuštění motoru je hydrostatický pohon pojezdových kol stroje připraven k jízdě. Jeho použitím se značně zjednodušuje ovládání celé sklízecí mlátičky především během sklizně, ale také při její přepravě. Směr i rychlost jízdy se nastavuje plynule jedinou ovládací pákou od nuly až po maximum.
Technické řešení hydrostatického pohonu sklízecí mlátičky E-516 je následující. Zdrojem tlakového oleje pro pohon pojezdových kol je regulační hydraulické čerpadlo připojené přes spojku na pravou stranu spalovacího motoru (obr. 1). Čerpadlo je typu SPV 23, maximální příkon je 135 kW. Má geometrický objem 89 cm3 a průtok 196 dm3.min-1 při 2280 otáčkách za minutu bez zatížení. U každého z pojezdových kol se nachází regulační hydromotor jejich pohonu typu SMV 23 stejné velikosti. Regulace rychlosti a směru pojezdu stroje se děje naklápěním regulačních desek čerpadla i hydromotorů zároveň. To je zajištěno systémem mechanických táhel ovládaných pomocí pojezdové páky v kabině stroje.
Hydrostatický pohon pojezdových kol slouží zároveň jako provozní brzda. K zabrzdění sklízecí mlátičky se pohybuje ovládací pákou směrem do nulové polohy. Zpomalení je úměrné rychlosti nastavení páky. Při brždění se rozsvítí zadní brzdová světla stroje. Pozor, hydrostatický pohon pojezdových kol stroje však není spolehlivou parkovací brzdou. Při odstavení stroje na svahu se musí vždy použít mechanické ruční parkovací brzdy a hnací kola zajistit klínem.
Během provozu stroje je třeba:
1) Kontrolovat teplotu hydraulického oleje. Ta je ukazována na přístrojové desce stroje. Provozní teplota by měla být v rozmezí 40 až 80 0C. Je-li vyšší, je třeba provoz zastavit a odstranit příčinu nadměrného zahřátí oleje.
2) Kontrolovat stav oleje v olejové nádrži (obr. 2). Jestliže olej nedosahuje minimální hladiny, je tato skutečnost signalizována červenou kontrolkou na přístrojové desce stroje a zvukem houkačky. V případě nedostatku oleje je nutno okamžitě zastavit a zjistit příčiny jeho ztráty. Olej se poté musí doplnit.
3) Znečištění chladiče oleje. To bývá nejčastější příčinou vzestupu teploty hydraulického oleje. V případě znečištění je nutno vyčistit olejový chladič reverzací chodu ventilátorů společně s chladičem motoru.
4) Kontrolovat tlak ovládacího oleje na hydrostatickém jízdním pohonu. Tlak musí být minimálně 1 MPa. Jestliže tohoto tlaku není dosaženo, rozsvítí se kontrolka na ovládací desce. Dojde-li k podobné situaci během provozu stroje se zahřátým hydraulickým olejem, musí se stroj ihned zastavit a odstranit příčina poruchy.
František Kumhála

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down