Hydraulické jeřáby v zemědělství a lesnictví

Hydraulické jeřáby (také nazývané „hydraulická ruka“) jsou manipulační prostředky především pro ložné operace. Ty zahrnují nakládku, vykládku a překládku různorodých materiálů nebo technologických zařízení z dopravních prostředků. Jejich využití je vzhledem k jejich konstrukci téměř všestranné a v současné době jsou používány ve všech oblastech, spojených s manipulací s materiálem.

Hydraulické jeřáby lze spatřit například při manipulaci se zemědělskými produkty, v lesnictví, ve stavebnictví, v odpadovém hospodářství, na všech druzích překladišť, v montážních dílnách, u hasičských záchranných sborů a servisních středisek.
Upravený hydraulický jeřáb je také velmi často využíván pro nesení a manipulaci pracovních zařízení, která nejsou určena ke zvedání břemen, ale využívají vlastností a schopností tohoto jeřábu (například lesní harvestory, mechanický seřezávač dřevin, cepové rotační stroje, vrtací zařízení).
Hydraulické jeřáby mohou díky své konstrukci výložníku (teleskopické vysouvání) a kinematice drapáku (rotace a rozevření) plnit pracovní operace lépe než dokáže například lidská ruka (obr.1).
Vzhledem k tomu, že je na trhu k dispozici velké množství těchto jeřábů, může si každý uživatel opatřit konfiguraci technologických a technických parametrů „přímo na tělo“ dopravního prostředku, resp. pro potřebu převládajícího charakteru ložných operací.
Ovládání pracovního adaptéru a tím i manipulace s břemeny je velmi přesné. Vycvičená obsluha může manipulovat s břemeny i ve velmi omezených profilech. K tomu napomáhá kloubové zavěšení drapáku, rotátor, kombinovaný teleskopický výložník a dvouokruhový hydraulický systém. Pohyby pracovní části hydraulického jeřábu jsou citlivé a na výstavách lesní mechanizace lze spatřit, že i uchopení krabičky cigaret je poměrně snadné.
Hydraulické jeřáby se obvykle montují na kolové, pásové nebo kolejové podvozky dopravní a manipulační techniky. Na nákladních automobilech jsou buď vepředu za kabinou řidiče, vzadu za zadní nápravou (obr. 2) nebo posuvné ve středu vozidla. Také se montují přímo na kolové nebo pásové traktory nebo do jejich tříbodového závěsu (obr. 3), na nakladače nebo na jiná speciální nebo jednoúčelová vozidla ve stavebnictví, zemědělství a lesnictví. V lesnictví se montuje u polopřívěsových a návěsových souprav za kabinu na zpevněném rámu , u valníku za kabinu nebo na konci ložné plochy. U traktorů pracujících v lese, může být hydraulický jeřáb součástí návěsu a je umístěn na jeho přední části, přičemž ovládán je z kabiny traktoru. U lesních vyvážecích traktorů je hydraulický jeřáb umístěn na přední části kloubově řízeného podvozku.
Při přepravě jsou hydraulické jeřáby složeny příčně na šířku vozidla za kabinou nebo na konci korby, nebo na korbě (plošině) vozidla. V některých případech odvozných prostředků v lesnictví (automobily pro odvoz dlouhého dříví) je výložník uložen nad kabinou vozidla. U některých speciálních lesnických traktorů jsou uloženy na nákladu. U zemědělských traktorů jsou složeny na zádi traktoru nebo připevněny, v polorozloženém stavu nad kabinou, na přední části traktoru.
Hydraulický jeřáb (HJ) je tvořen rámem HJ, otočným svislým sloupem (stožárem), na kterém bývá umístěna sedačka operátora, výložníkem, pracovním adaptérem s příslušenstvím a hydraulickým vybavením (hydromotory, rozvaděč) a v poslední době lze spatřit i systémy dálkového ovládání. Součástí hydraulických jeřábů jsou hydraulicky nastavitelné podpěry. Některé hydraulické jeřáby jsou vybaveny kabinou pro práci operátora umístěné na svislém sloupu. Ovládání hydraulických jeřábů nesených na lesním vyvážecím traktoru je uvnitř kabiny operátora.
Výrobci dodávají modulové systémy s mnoha kombinacemi ramen, čímž si uživatel sám „sestavuje“ jeřáb pro jeho optimální činnost, resp. pro nejčastější využití jeřábu.

Výložníky mohou být:
a) ramenové s hydraulickým ovládáním jednotlivých ramen
b) kombinované ramenové s teleskopickým výložníkem
Pracovním adaptérem bývá nejčastěji dvoučelisťový drapák (obr. 4) pro nakládání sypkých hmot, pro manipulaci se kulatinou a tyčovinou, hák pro zavěšování a manipulaci s břemeny, kleště pro vrstvení kamenů, jeřábové vidle, nožový drapák a vícečelisťový drapák pro nakládání šrotu.
Otočný systém sloupu hydraulického jeřábu pracuje na principu dvou ozubených tyčí a pastorku.
Drapák sestává z jednoduchých kleštin a svíracího mechanismu se závěsem. Svírání je řešeno hydraulickým válcem umístěným horizontálně, aby konstrukční výška byla co nejmenší. Kleštiny jsou uchyceny buď ve skříni svíracího válce nebo soustavou táhel a vzpěr. Kinematika svírání zajišťuje největší rozevření při shrnování nákladu a jejich překryt pro možnost uchopení i jednotlivého kusu (například kmene).
V lesnictví se používá univerzální drapák s průřezem 0,4 až 0,6 m2 do nosnosti 2000 kg, velkoobjemový drapák na rovnané dříví s průřezem 0,8 m2 a prstový drapák pro nakládání dlouhého dříví s průřezem 0,2 m2. Hmotnost drapáku se pohybuje v rozsahu 190 – 235 kg.
Otáčení drapáku proti vlastnímu závěsu na ramenu HJ umožňuje kloubový závěs, rotátor s nekonečnou otočí na obě strany. Rotátor je ovládán hydraulicky, rychlost otáčení rotátoru je 8 – 12° za sekundu. Rotátor lze objednávat i samostatně. Drapáky a rotátory lze používat (dokupovat) k hydraulickým jeřábům v závislosti na dodávaném minimálním množství hydraulického oleje.
Zvedací rychlost HJ je 0,4 až 0,6 m/s, zdvih nahoru asi 75°, dolů asi 12°, úhel otoče 410°, zdvihový moment 30 až 120 kNm. Nosnost jeřábu klesá s prodlužováním ramena.
Hmotnost hydraulického jeřábu zvětšuje výšku těžiště stroje, čímž zhoršuje jeho příčnou stabilitu. Ta se zmenšuje nejvíce při nakládání a skládání nákladů při maximálním vyložení ramena a při plném zatížení výložníku jeřábu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *