Hydraulický obvod řízení směru jízdy – 4. díl

Pracovníci obsluhy a údržby musí mít vždy na paměti, že pro přenos výkonu v hydraulických obvodech platí základní vztah charakterizovaný dvěma parametry - průtok a tlak. Průtok se projevuje rychlostí pohybu (v případě kde jsou přímočaré hydromotory) nebo frekvencí otáčení rotačních hydromotorů, např. pojezdovou rychlostí. Tlak se projevuje silou, kde jsou přímočaré hydromotory a točivým momentem u rotačních hydromotorů, např. stoupavostí stroje.

Odchylky od jmenovitých hodnot mohou být takové, že průtok může být pouze menší a tlak může být menší i větší.
Snížení průtoku mohou způsobit následující vlivy – nedostatek kapaliny v nádrži (obr. 1.), zanesený čistič v sacím vedení, poškozené sací vedení (otvor do vnějšího prostředí a přisávání vzduchu, popř. zmenšená světlost vedení), čerpadlo se sníženou průtokovou účinností, spalovací motor s menší frekvencí otáčení, případně prokluzující hnací řemen pohonu, tlakový ventil netěsní, netěsní opotřebený rozváděč, netěsní jednosměrný řízený ventil nebo hydraulický zámek, netěsní jednosměrné nebo sekundární tlakové ventily, hydromotory mají vnitřní nebo vnější svodovou propustnost.
Změnu tlaku může způsobit pojistný ventil, který je seřízen na menší nebo větší hodnotu tlaku nebo možnost mimořádně zhoršeného průtoku kdy tlak nedosahuje jmenovité hodnoty, např. při prokluzu hnacího řemene čerpadla.
V minulém díle bylo konstatováno, že pokud je čas na natočení řídících kol asi do 6 s tlak se neprověřuje. Je-li však čas větší než 6 s je nutné tlak prověřit. Měří se tlakoměrem ve vedení mezi čerpadlem a hydromotorem, který je možno vložit do vedení např. podle obr. 2.
Dále se zjišťuje tlak v úseku mezi jednotkou Orbitrol a hydromotorem. Ten je možné měřit stejným tlakoměrem za předpokladu, že se vyřadí primární tlakový ventil v přívodním vedení, protože sekundární tlakové ventily jsou nastaveny na větší hodnotu. Toto je ovšem poněkud drastický způsob a také je poměrně náročné vyřazení primárního tlakového ventilu z činnosti. Ke zjištění tlaku mezi jednotkou Orbitrol a hydromotorem je možné využít zvýšení tlaku pomocí ručního čerpání (otáčením volantu a odměrným čerpadlem v jednotce Orbitrol). Natočením kol do krajní polohy stoupne tlak na hodnotu primárního tlakového ventilu. Otáčí-li se dále roste tlak až na hodnotu sekundárních tlakových ventilů. Protože se volantem otáčí pomalu je i průtok menší a následně se sekundární tlakové ventily otevřou při hodnotě o 1 až 2 MPa menší než na jakou jsou nastaveny. Samozřejmě, že všechny jmenované činnosti se musí dělat při jmenovité frekvenci otáčení spalovacího motoru a velké síle na obvodě volantu. Ve druhém vedení k hydromotoru se tlak měřit nemusí protože sekundární tlakové ventily mají společnou pružinu (obr. 3). Při měření tlaku je nutné znát konkrétní hodnoty tlaku, které jsou např. u sklízecí mlátičky E 516 na primárním tlakovém ventilu 17 MPa a na sekundárních tlakových ventilech 20 MPa a podle nich vybrat tlakoměr s dostatečným rozsahem.
Pokud byl předchozím postupem zjištěn předepsaný tlak, nikde neuniká olej a síla na natočení volantu je přiměřená je vše v pořádku a dále se nic neprověřuje. Není-li ovšem tomu tak postupuje se podle níže uvedeného postupu.
Nejprve je nutné seřídit tlakové ventily. Pokud jsou v hydraulickém obvodu prvky odlišného stáří je potřeba začít je prověřovat od nejstaršího. A jsou-li stejně staré postupuje se podle pořadí, které bude uvedeno v příštím díle.
Ing. Petr Heřmánek
ČZU v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *