I v zimním čase práce pokračují

Leden patří v rostlinné výrobě ke klidovému období, kdy je většina zemědělské techniky zaparkována v krytých halách nebo na nádvořích podniků. Nadchází tak nejhodnější čas pro její přezkoušení, rozsáhlejší opravy nebo případné repase. Na přelomu roku se mnohé podniky také rozhodují o investicích a tak na pořadu dne často bývají i úvahy nad vyřazením opotřebovaných strojů a zakoupení nových.

Zejména postřikovače, mořičky, sklízecí a secí technika a rovněž technika pro zpracování a přípravu půdy zůstávají v zimních měsících pracovně nevyužity. Přesto zaměstnávají mechaniky podniků přezkušováním a údržbou, na kterou nebyl čas během sezóny. Testování strojů přitom často vede k odhalení skrytých závad, které je efektivní odstranit právě nyní.

Povinné testování

O kontrole motoru a komponentů stroje, které v případě poruchy či technických problémů nemohou ohrozit životní prostředí, si zemědělský podnik rozhoduje sám podle vlastní úvahy. Podcenění některých nedostatků, zejména v ústrojí motoru nebo na převodovce, přitom může vážně ohrozit pojízdnost a funkčnost stroje a následné opravy zanedbaných závad se mohou značně prodražit a v letním období navíc narušit a zkomplikovat průběh polních prací.
Naproti tomu kontrola zejména aplikačních systémů je povinná, u postřikovačů každé dva roky a u mořiček každé čtyři roky. Specializují se na ni vybrané servisní podniky, které splňují předepsané podmínky Státní rostlinolékařské správy, a její cena se obvykle pohybuje do pět tisíc korun. Důkladné prohlídce jsou podrobeny především aplikátory, čerpadla a někdy také systémy výpočetní techniky, které zpracovávají a vyhodnocují data.
Nejdůležitějším bodem kontroly je měření rovnoměrnosti rozptylu, které probíhá elektronicky, stejně jako kontrola rovnoměrného dávkování. Testování těchto funkčních vlastností se provádí jak u postřikovačů s automatickou regulací postřiku, tak u těch, kde je postřik řízen mechanicky bez automatické regulace. Dále se během testování měří průtok čerpadla a kontroluje se cejchování manometru. Ke každému kontrolovanému stroji je na závěr zpracován podrobný graf rovnoměrnosti rozptylu. Součástí prohlídky je také kontrola celkového technického stavu rámu a ramen.

Drobné opravy

Během každé sezóny dochází k opotřebení nejvíce zatížených součástek aplikačních systémů jako jsou filtry, ventily, průmyslové trysky nebo součásti čerpadla. Zimní měsíce jsou proto ideálním obdobím pro jejich překontrolování i mimo povinné testování a pro případné výměny náhradních dílů nebo dílčí opravy. Pokud oprava spočívá pouze ve výměně jednotlivých komponentů, většinou je technici zemědělských podniků zvládají svépomocí. Rozsáhlejší opravy, zejména čerpadel a koncovek aplikačních zařízení, je lepší svěřit specializovaným firmám, které na své opravy zpravidla poskytují až dvouleté záruky.
Na tuzemském trhu působí mnoho servisních a opravárenských firem, které se kromě povinného testování zabývají opravami nebo prodlužováním životnosti. Avšak většina z nich jsou menší podniky, které se soustředí vždy jen určité typy strojů nebo výhradně jen na některé značky. Většinou není obtížné sehnat firmu zaměřenou na opravy a výměny motorů nebo na opravy a výměny karoserií. Avšak servisních podniků, které se zabývají opravami pracovních zařízení, zejména aplikátorů, už tolik není. Mezi nejdražší a nejsložitější patří u mořiček a postřikovačů opravy mechaniky aplikátorů, u sklízecích a secích strojů elektroinstalace a hydraulika.

Generálky a repase

Rozsáhlé technické opravy a úpravy, které si kladou za cíl prodloužení životnosti strojů a nebo zdokonalení jejich funkčních vlastností se většinou vyplatí v případě, kdy jsou finančně podstatně méně náročné než pořízení zcela nového stroje srovnatelných technických a funkčních vlastností. Ceny mnohých dílčích oprav, například výměna karoserií s elektroinstalací, jsou ale tak vysoké, že pořízení nové techniky vyjde v konečném součtu efektivněji.
Náklady na repase se naopak snižují, pokud uživatel rekonstruovaného stroje sám dodá opravárenské firmě náhradní díly nebo použitelné součástky a zaplatí pouze práci.
Klasickým příkladem repasí jsou rekonstrukce a generální opravy sklízecích mlátiček nebo samochodných postřikovačů, u kterých jsou kompletně vyměňovány karoserie a součásti pracovních zařízení. Tyto opravy za použití nových dílů zásadním způsobem prodlužují životnost většinou se vyplatí.

Trvanlivé součástky

Zvláštní kategorií jsou opravy a technická zdokonalení pracovních náčiní u secích a sklízecích strojů. Většinou jde jen o výměnu pneumatických měchů či koleček. Méně časté jsou naopak výměny uvolněných nebo poškozených radliček, které po víceletém nasazení změnily svůj původní tvar nebo směr ukotvení na rámu. Velké a pevné kovové součástky vydrží na zemědělském stroji nejdéle.
Rekonstrukce těchto náčiní spočívají především v přivařování nových dílů a v odstraňováním poškozených či opotřebovaných součástí. Změny na rámu, prohnutí nebo dokonce praskliny, jsou známkou toho, že pracovní zařízení je předurčeno ke generální opravě, při které bude nutné rám vyměnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *