Inovace ulehčují zemědělcům život

S heslem „Inovace ulehčí život zákazníkům“ pokračuje i nadále rakouská firma Pöttinger ve vývoji svého výrobního programu. Ve středu pozornosti stojí hospodárnost, šetrný přístup k půdě i píci a inteligentní zemědělská technika. Součástí filozofie je také atraktivní design - stroje Pöttinger nemají být podle představitelů firmy pouze pracovním nástrojem, ale mají také rozdávat radost.

S jakými novinkami přichází letos firma Pöttinger za zemědělci?

Sklizeň pícnin na poli
Na základě nesporného mezinárodního úspěchu čelně neseného žacího stroje Novacat 306 F α-motion nabízí nyní Pöttinger velkým podnikům také obzvláště výkonnou variantu Novacat 356 F α-motion s pracovním záběrem 3,5 m. Na přání se dodává i hydraulické nastavení odlehčovacích pružin při rychlé výměně prstového lamače, mačkacích válců nebo shazovacích disků. U stroje NovaCat 8600 je jednotlivé hydraulické ovládání zdvihu žací lišty sériově vybaveno předvolbovým ovládáním. Přes Direct Control je možné programovat časovou prodlevu mezi zdvihem a klesáním obou stran žací lišty.
Především pro malé traktory byl vyvinut tažený jednorotorový shrnovač EuroTop 461 A s pracovním záběrem 4,6 m a transportní šířkou pod 3 m. Proti tomu tažený dvourotorový shrnovač Eurotop 611 „boduje“ svou vyšší výkonností a pracovní rychlostí díky 12 ramenům na rotoru.

Z pole na farmu
Se spoustou novinek přichází Pöttinger i v oblasti sběracích vozů. Primo 350L/D je lehký vůz s hrabicovým vkládacím ústrojím a s objemem 22 m3 podle DIN. Sběrací vůz Jumbo byl vybaven novým, optimalizovaným řezacím ústrojím s centrálním odjištěním nožů jakož i třístovkovým rámem. Na přání je Jumbo k dispozici i s třítunovým závěsem. S novým Jumbo Combiline nabízí Pöttinger sběrací vůz, který umožňuje zákazníkovi flexibilní nasazení na poli. Podstatnými vlastnostmi jsou robustní konstrukce s průběžnými postranicemi a čelní stěna se třemi funkcemi.
Nově jsou v programu variabilní lisy na kulaté balíky Varioprofi 6200 a 6165 s velikostí balíku od 0,6 do 2,0 m, resp. 0,6 od 1,65 m. Výkonnost lisů garantuje originální uložení sběrače, stabilní vkládací válec, 25/14 nožů, jejich jištění převzaté z konstrukce senážních vozů, pět nekonečných pásů a nastavitelný lisovací tlak volitelný ve třech průměrech.

Zpracování půdy a setí
Svůj program rozšiřuje Pöttinger rovněž v oblasti zpracování půdy a setí. Pluh Servo 35 S speciálně pro lehké půdy je k dostání s až šesti radlicemi a silným otočným závěsem pluhu Servo 45. Vhodným energetickým prostředkem je traktor s výkonem motoru do 125 kW/170 k. Aby byla umožněna kombinace s válci packer, nabízí Pöttinger nové rameno pro třídy Servo 25 až 45 S. K tomu byly tyto pluhy ještě vybaveny transportním otočným kolem, takže je možná orba na okrajích polí. Na přání je lze dodat kombinované otočné kolo s hydraulickým nastavením pracovní hloubky.
K dokonalému zapravení a promíchání zbytků sklizně byl vyvinut nový třínosníkový podmítač Synkro 5003 K a 6003 T s pracovním záběrem 5, resp. 6 m. Na přání je možné nový podmítač Synkro 6003 T vybavit transportním podvozkem. Nově je v programu i pevný diskový podmítač Terradisc 4000 se 32 disky a pracovním záběrem 4 m. Stroj nabízí zajímavý poměr ceny na metr pracovního záběru.
Pöttinger rozšiřuje i nadále svůj program secí techniky. Nový secí stroj pro minimalizační technologie Terrasem 4000 T s pracovní a transportní šířkou 4 m je vybaven pevnými pracovními orgány a výsevním ústrojím. Vnější a vnitřní páry kol se při otáčení na souvrati zvedají společně se strojem. Pro jízdu po silnici je podvozek hydraulicky zvednutý. Vitasem 301 A je nyní k dispozici s násypkou 1000 l a nabízí podstatně větší výkon.

Vysoká spolehlivost techniky
Technologicko-testovací centrum (TIZ) je srdeční záležitostí firmy Pöttinger. V podmínkách blížících se nasazení v praxi se zde testuje kvalita a způsobilost strojů. Zkušební centrum je široko daleko jedno z nejmodernějších v oblasti zemědělské techniky a má výbornou pověst. Mnoho mezinárodních výrobců zde nechává testovat svoje produkty, například výrobce letadel FAAC jednotlivé díly nového Airbusu A 380.
K testovacím zařízením v centru patří mimo jiné i vícerozměrná stolice (MAST) k simulaci transportu po silnici, multiaxiální simulační stolice s užitečnou hmotností 4500 kg, klimatická komora, kontrolní stanoviště pro testování pohonů, možné je rovněž testovat elektroniku. Například na vícerozměrné stolici je transportní test nákladního vozu s testovaným jízdním zatížením 150 000 km hotov za méně než dva týdny, čímž se uspoří náklady i čas až o 75 % v porovnání s pokusy na poli. Testovací centrum používá testovací stanoviště jako ve Formuli 1. Rozdíl spočívá jen v tom, že testy u firmy Pöttinger probíhají v oblasti vhodnosti nasazení strojů v provozu a u Formule 1 v oblasti jízdní dynamiky.

Aby si stroje lépe rozuměly
Pöttinger udává směr také v elektronickém řešení, jeho inteligentní program zahrnuje velký výběr hydraulických obslužných terminálů. Technickou revolucí je použití systému Isobus. Jde o multifunkční obslužný nástroj mezi traktorem a technikou pro zpracování půdy i sklizeň pícnin. V rozmanitých testech, společně se známými výrobci traktorů, prokázal tento koncept praktickou výhodnost.
Isobus je mezinárodně normované propojení traktoru a přípojného zařízení nezávisle na fabrikátu výrobce. Isobus zajišťuje optimální funkční využití, kombinaci a koordinaci strojů a zařízení s traktorem. Systémové informace nemusejí být stále znovu adaptovány, nahrávání dat a jejich vyvolání funguje na základě stisknutí tlačítka. Automatizovaně mohou být také vedeny detailní nákresy a dokumentace ke splnění zákonných rámcových podmínek agrární správy. Díky zjednodušenému provoznímu managementu se ulehčí práce řidiči a zvýší se plošný výkon. Terminály Pöttinger-Isobus se dodávají ke sběracím vozům, žacím strojům na velké plochy a technice pro setí do mulče. Všechny terminály pro sběrací vozy a Terrasem jsou certifikovány DLG.
Způsob fungování systému Isobus se dá vysvětlit na příkladu sběracího vozu. Četné senzory dodávají informace o momentálním provozním stavu sběracího vozu pracovnímu počítači a jsou chronologicky zaznamenávány. Zmáčknutím tlačítka je systému oznámen začátek a konec práce. Tak se dají z provozních stavů nakládání, transportu, vykládání a zastavení odvodit důležité informace: celkový počet vozů, počet vozů za hodinu, dopravní vzdálenosti, počet otáček, transportní rychlost, ap. Je tak umožněno celkové pozorování stroje, roční statistika a vyhodnocení nasazení nářadí pro zákazníka. Pro podniky služeb nabízí Isobus ještě další komfort: kdykoliv je možné vidět a zaznamenat hodnoty aktuálního nasazení stroje a pomocí tiskárny lze tyto hodnoty okamžitě zákazníkovi doložit. Výsledkem je rychlý, přehledný důkaz o vykonání služby bez dodatečné práce. Díky běžným paměťovým médiím mohou být data přenesena také na podnikový počítač. Precizní zemědělství se tak s technikou Pöttinger stává realitou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *