Inteligentní ovládání pohonu přední nápravy

Součástí moderních traktorů bývají automatické systémy pro zapínání pohonu přední nápravy. Ty nejčastěji fungují v rámci souvraťového managementu, podle úhlu natočení kol přední nápravy nebo v závislosti na pojezdové rychlosti a jen výjimečně podle prokluzu kol zadní nápravy. John Deere přináší komplexní řešení jak pohon přední nápravy plně zautomatizovat. Pohon přední náprav se poté zapíná jen tehdy pokud je reálně potřeba, což má vliv na opotřebení pneumatik i životnost hnacího ústrojí. Pro zjištění nutnosti zapnutí pohonu přední nápravy se používá několik systémů, které jsou aplikovány podle použitého traktu. Je to jednak prokluz kol zadní nápravy, který je snímán pomocí radaru, dat GPRS, nebo je vyhodnocován rozdíl v rychlosti otáčení kol přední a zadní nápravy. Snímán je i točivý moment ve spojce pohonu přední nápravy, pokud klesne pod nastavený limit je pohon přední nápravy odpojen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *