Inteligentní systém sběru dat

Třetí novinkou firmy Pöttinger, která obdržela stříbrnou medaili, je systém PÖTPRO GUIDE. Ten je založen na bázi technologie Fliegl COUNTER SX Beacon, která rozšiřuje dosavadní technologii Beacon o senzor zrychlení, GPS, Sifox a paměť. Na základě této kombinace je systém schopen inteligentním způsobem vytvářet, ukládat či také dále předávat data z nejrůznějších procesů.

Systém PÖTPRO GUIDE tak zpřístupňuje celou řadu aplikací, protože je univerzálně využitelný. Dokáže poskytovat data v nejrůznějších situacích, z různých vozidel a přípojných strojů a v rámci nejrůznějších pracovních postupů. Získá informace například o motohodinách strojů a nastavení přípojné techniky, ukládat je do paměti, propojit s GPS a Sifox a učinit přístupnými pro následné využívání.

Pro ilustraci možností nové technologie uvádí firma Pöttinger jako příklad nasazení traktoru spolu se shrnovačem, s lisem na válcové balíky a kypřičem. Při práci s radličkovým kypřičem rozezná systém PÖTPRO GUIDE podle měření polohy kypřiče, zda se tento stroj nachází v pracovní poloze, nebo ne, případně díky měření vibrací, zda se souprava pohybuje anebo stojí. Z těchto měření vyplývají tři módy: pracovní, mód pro přepravu a pauza – a to bez toho, aby řidič musel cokoli konat.

Při shrnování píce systém PÖTPRO GUIDE ukládá do paměti polohu a čas, při nichž byl shrnovač položen na půdu a nacházel se tedy v pracovní poloze, a dále i data o tom, kde a kdy byl shrnovač opět ze země zdvižen. Díky tomu jsou do paměti zaznamenávány řádky píce. A je-li systém PÖTPRO GUIDE instalován na zadní stěně svinovacího lisu, dokáže více, než jen počítat balíky, umí také ukládat informace o jejich poloze na poli. Ukládá si čas, kdy byl každý balík vyhozen z komory. Výsledkem je mapa, která zobrazuje všechny balíky na poli či na louce.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství 11/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *