Italové vyrábějí také pro Some

Importérem mnoha strojů italské výroby je firma Some Jindřichův Hradec, s. r. o. Během loňského podzimu se do dvou výrobních závodů spolu s zástupci obchodních partnerů a zákazníků vypravila. Cílem návštěvy bylo kromě prohlídky výrobních a montážních linek i seznámení se s historií i budoucností značek, dále pak s realizovanými a připravovanými inovacemi.

S výpravou zemědělců a obchodních partnerů jsme měli možnost se podívat do dvou závodů, konkrétně firmy Same Deutz-Fahr Group a firmy BCS – Ferrari S. p. A. Nejdříve nás v Trevigliu čekala návštěva závodu Same Deutz-Fahr Group.
Na úvod je třeba zdůraznit, že Same Deutz-Fahr Group je podnik vlastnící značky a vyrábějící traktory pod značkami Same, Deutz-Fahr, Lamborghini a Hürlimann, takže podobnost výrobků není čistě náhodná.
Výrobní závod v Trevigliu je největší z továren koncernu. Druhý závod se nachází v německém Lauvingenu a třetí závod v polském Lublinu. Poslední závod najdeme v Indii.
Dlouholetá historie
Tradice výroby traktorů Same začíná v roce 1927. V tomto roce vyvinul Francesco Cassani zemědělský traktor poháněný dieselovým motorem. O rok později také prohlásil, že traktor s pohonem všech čtyř kol sehraje ve vývoji zemědělské techniky největší roli. Založení společnosti Same proběhlo roku 1942. Pak postupně následovala produkce jednotlivých řad. Za zmínku stojí rok 1948, kdy vznikl první traktor s otočným řízením, rok 1951, v kterém spatřil světlo světa první traktor s pohonem všech čtyř kol. Dalším významným milníkem je vznik motoru se zabudovaným chlazením pístu rozstřikem oleje v roce 1973, roku 1989 představuje Same traktory vybavené motory s elektronickou regulací.
Českou výpravu v závodu přivítal zástupce závodu Pierluigi Danieli, manažer exportu pro oblast, do níž spadá i naše republika. Zdůraznil, že továrna doznala během poslední doby několika změn, které se, jak doufá, odráží na zvýšení kvality a vzniku nových produktů. Dále poznamenal, že Same je pro koncern značkou číslo jedna. Do budoucna podnik plánuje vznik celokoncernových produktů, které budou vycházet právě z toho nejlepšího, co dané modely a značky přináší. Z toho zároveň vyplývá hospodaření s náhradními díly, jejichž sortiment se po sjednocení výroby také zúží.
Výroba
Co se týká vlastní výroby, vyrábí si koncern téměř veškeré díly sám. Výjimkou jsou pouze některé hydraulické součásti, jež produkuje Bosch a bloky převodovek a některých dalších odlitků, které dodává smluvně zajištěná slévárna. Jejich opracovávání pak probíhá již v mateřském závodě. Ještě jedna součást je nakupována a tou jsou ozubená kola. I když se jedná o nákup, jde o spřízněnou švýcarskou firmu, která je majetkem koncernu.
Továrna v Trevigliu vyrábí kompletní řadu traktorů Same, Lamborghini a Hürlimann, tj. traktory od 50 do 200 koní a traktory Deutz-Fahr do výkonu 100 koní. V Trevigliu jsou více jak dva roky vyráběny také úzké traktory Massey Ferguson. Jedná se o komponentově shodné modely s modely Same, pouze motor nese označení Perkins. Malotraktory výkonu od 25 do 45 koní jsou produkovány závodem v Polsku a disponují motory Mitsubishi. Německý závod vyrábí vyšší řady traktorů Deutz-Fahr a největší řadu traktorů o výkonu 230 a 260 koní Same a Lamborghini.
Ještě malá poznámka k spolupráci s Massey Fergusonem, resp. koncernem AGCO. Do roku 2000 produkovalo Same pro AGCO tzv. AGCO traktory, které byly dodávány do Severní Ameriky. Tato spolupráce dále pokračovala nákupem 10 % akcií společnosti AGCO a další výrobou traktorů.
Podíl na evropském trhu traktorů v současnosti činí více jak 15 %. Pro koncern je podle Pierluigi Danieliho český trh velice významný, obzvláště proto, že se ČR připravuje na vstup do EU. K připravovaným novinkám zástupce koncernu uvedl, že kromě celokoncernových produktů, čehož je Diamond příkladem, přibude již během roku 2003 paleta novinek především ve výkonové třídě pod 100 koní.
Co se týče hospodářství s náhradními díly, centrální sklad se nachází v Lauvingenu a velké sklady náhradních dílů má koncern umístěny v každé své pobočce. 98 % dílů je pak možné dodat do 48 hodin.
Motory
Následovala prohlídka závodu. První linkou, kterou jsme si měli možnost prohlédnout, byla linka na kompletaci motorů. Tu a také všechny další montážní linky předchází pracoviště, na nichž se opracovávají hrubé součásti.
Tak jako v každé podobné továrně i zde se na pohyblivé lince do obrobeného bloku motoru postupně vsazovalo a montovalo vše potřebné, vždy přesně podle daného typu motoru. Zaměstnanci již spíše intuitivně z připravených částí sestavili motor, který na konci linky absolvoval odzkoušení. To probíhalo v speciálních testovacích boxech, jež byly vybaveny přívodem vzduchu, nafty, odvodem zplodin a hlavně diagnostickými senzory které řídil počítač. Po absolvování testů v mezích normy, které jsou přesně stanoveny pro daný typ motoru, pokračoval motor k další montážní lince, kde již vznikal kompletní traktor.
Ještě před kompletací těla traktoru je třeba vyrobit zbylou část a to převodovku s hydraulickými prvky. Kompletace této části traktoru probíhala na jiné lince podobně jako kompletace motoru. Na jedné lince se kompletovalo hned několik typů převodovek za sebou, vždy podle aktuální potřeby výroby. Po zkompletování celku se daná převodovka umístila na testovací stolici, kde podstoupila pravidelný rituál ve formě prověření všech mechanických i hydraulických částí. Při bezchybné funkci mohla opět pokračovat dál výrobním procesem. Pokud se na celku vyskytla závada, byl z výroby odstaven a zpět zařazen až po rozebrání a odstranění nedostatku.
Všechny značky
Na další z montážních linek probíhalo kompletování těla traktoru. To spočívá v sesazení motoru s převodovkou. Po jejich smontování obdržel zárodek traktoru ještě všechny související části v podobě hadic, trubek a pák. Jednalo-li se o traktor, který ponese značku Same, pak mu byl instalován motor Same. Avšak šlo-li o traktor Deutz-Fahr, byl k zadní části traktoru přišroubován motor téže značky, tzn. Deutz. Na jedné lince se tak montovaly traktory nejen několika typů, ale také všech čtyř značek najednou.
Následoval průchod lakovnou. Zde se po důkladném omytí a odmaštění dostala základu traktoru jeho typická značková barva.
Po nanesení laku zbývalo již jen traktor dokompletovat. Podle dispozic tak traktor obdržel příslušnou kapotu, doplňky a mohl sjet z pásu. Nikoli však ještě za svým novým majitelem, nýbrž na testovací válce, kde byl podroben dalšímu, tentokrát komplexnímu otestování všech prvků.
Při průchodu montážní linkou zaujalo výpravu českých zemědělců několik zajímavostí. Jednou z nich byly pásové traktory, a to jak jejich výroba, tak jejich přejezdy po nádvoří. V České republice totiž chybí malé typy pásových traktorů, takže je to možný podnět pro importéra traktorů Same.
BCS
Jednou z dalších značek, kterou na českém trhu zastupuje Some Jindřichův Hradec, je BCS. Tuto značku nesou na svých kapotách jednonápravové traktory, kultivátory a sekačky, dále sekačky pro údržbu trávníků a čtyři typy malotraktorů.
Historie podniku BCS, S. p. A., se podobá historii mnoha podniků tohoto oboru. V Abbiategrassu byla založena roku 1942 Ing. Luigim Castoldim. Tím začala produkce jednoosých motorových žacích strojů, prstových a diskových žacích lišt a traktorů. Nejdříve se jednalo pouze o regionální záležitost, postupem času si firma díky kvalitě strojů vydobyla dobrou pozici na trhu a expandovala i do zahraničí. Jednoosý prstový žací stroj, původní produkt továrny, je po několika modifikacích vyráběn od založení podniku až dosud.
Roku 1989 koupilo BCS firmu Ferrari, která se zabývala produkcí malotraktorů. Díky tomu se rozšířil záběr firmy a závod měl dvě továrny. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1999, kdy došlo ke koupi dalšího závodu, tentokrát firmy Pasquali, jež produkovala traktory a malotraktory. Nyní dochází ke sjednocení výroby a vývoj bude nyní pokračovat pouze po jedné linii. Další závody BCS jsou situovány ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Německu (montážní závody).
V současnosti firma dodává své produkty do přibližně 70 zemí světa. Podnik se při výrobě řídí normou ISO 9001, která je mimo jiné určitou zárukou kvality produkce. Přibližně 95 % akcií vlastní rodina zakladatele podniku. Obrat činí 90 000mil. Euro ročně. Zajímavostí kolektivní smlouvy je ustanovení, které upravuje pracovní dobu tak, že je průměrně o hodinu denně delší a v letním období má pracovní týden pouze čtyři dny.
Mimo zmíněnou produkci vyrábí BCS, resp. její dceřinná společnost Mosa nedaleko Abbiategrassa ještě svářecí přístroje a generátory. Tam pracuje kolem 110 zaměstnanců.
Současným cílem podniku je propracovat se na nové trhy a udržet kvalitu svých produktů se současnou modernizací všech výrobků.
Produkce jednotlivých závodů
V podniku nás přivítal a s podrobnostmi seznámil exportní manager pro část Evropy, kam spadá i Česká republika Ing. Michael Czernovsky.
Rozdělení výroby do jednotlivých závodů má svůj historický vývoj. V prvním, který jsme navštívili, se vyrábí jednoosé malotraktory, jednoosé prstové sekačky a sekačky na údržbu trávníků Ma.Tra (Maintenance Tractor) a nachází se v Abbiategrassu, původním sídle BCS.
Podnik se rozkládá na160 000 m2 plochy, z toho 60 000 m2 zastřešených a má kolem 700 zaměstnanců. Druhý výrobní závod situovaný v Luzzaře produkuje dvounápravové malotraktory Victor, Vivid, Valiant a Vithar.
Prohlídka závodu na „menší“ stroje začala velice zajímavě, a to v dílně vývojového oddělení. Tam jsme měli možnost vidět vznik nového prototypu inovované Ma.Tra sekačky, která by měla být na trhu v průběhu tohoto roku. Oddělení se zabývá i kontrolu inovovaných součástí kultivačních malotraktorů a instalaci nových inovovaných částí do stávajících výrobků. Samozřejmostí bylo také testování vlastních produktů, ale i výrobků konkurence a jejich porovnávání.
Následovala prohlídka výrobních linek, z kterých sjede přibližně 10 000 jednoosých traktorů a stejný počet rotačních sekaček ročně. Jedná se o velice propracované výrobky se všemi technickými prvky, které lze u jednoosých traktorů použít, např. využití individuálního přibržďování kol k zatáčení, vyvážení celého stroje umístěním osy nápravy v těžišti, apod.
Na výrobních linkách bylo možné vidět průběh celého procesu od prvopočátečného opracování kovů přes svařování až po montáž a testování podskupin a celých výrobků. Z toho také plyne, že celý výrobní proces probíhá až na drobné výjimky přímo v továrně.
Jednoosé stroje jsou mimo firemních barev dodávány také jako subdodávky pro konkurenci v jejich barvách a v původních barvách koupených značek. K tomu je také uzpůsobena mokrá i prášková lakovna, která umožňuje okamžitý přechod k jiné barvě.
Zajímavé údaje padly při průchodu kolem linky sekaček Ma.Tra, když nám průvodce sdělil, že až donedávna montované mechanické převodovky vytlačil během několika let hydropojezd a dnes je montován do 95 % sekaček. Zajímavostí určitě je, že i takto malý stroj o výkonu několika koní disponuje uzávěrkou diferenciálu na hnací nápravě. Podle výrobce dosáhli díky správnému dotížení, kdy je žací ústrojí umístěno před strojem, lepšího přenosu síly na podložku, než kdyby bylo použito pohonu všech kol.
Co se týče typů motorů instalovaných do jednoosých traktorů nebo sekaček, jedná se o několik světových značek vhodných pro daný typ.
Protože jde z velké části o stroje se sezónním využitím, je i jejich odbyt sezónní. Tuto skutečnost v BCS řeší výrobou součástí a montáží podskupin na sklad a kompletací strojů v předjaří.
Hospodaření s díly je v BCS věnována velká pozornost. Zcela odděleny jsou sklady náhradních dílů a dílů do výroby. Sklady náhradních dílů disponují vždy dostatečnou zásobou dílů tak, aby byl podnik schopen uspokojit potřeby odběratelů. Zásoba dílů pro výrobu se řeší a stanoví podle aktuálních plánů výroby.
Malotraktory
Výrobní závod BCS specializující se na produkci čtyř typů malotraktorů se nijak významně neliší od továren na výrobu traktorů klasických. Hlavním rozdílem je to, že jsou montážní linky uzpůsobeny na menší stroje.
Vlastní produkce probíhá zpočátku, tzn. ve fázi opracování jednotlivých součástí zcela klasicky. Rozdíl je ve velikosti skříní a v nutnosti „napěchovat“ veškeré součásti do podstatně menšího prostoru. To s sebou přináší určitá konstrukční omezení, ale i výhody v jistém dokonalejším propracování.
Z dvou montážních linek sjede ročně kolem 2500 traktorů. Jedná se o Vivid, malotraktor klasické koncepce s řiditelnou přední nápravou s menšími koly. Victor, Valiant a Vithar jsou jména malotraktorů s motorem přesazeným před přední nápravu se všemi čtyřmi koly stejně velkými. Tyto tři typy jsou konstruovány jako kloubové, je však možná varianta i s řízením kol přední nápravy a tuhým rámem. Některé modely je možné vybavit otočným řízením, a to tak, že se otáčí celé pracoviště traktoristy – volant společně se sedadlem. Traktory jsou vybaveny motory od výkonu 26 do 83 koní. Jedná se vesměs o motory Lombardini, avšak u některých modelů je možné značku motoru zvolit.
Během výroby je po smontování jednotlivých podskupin prováděno jejich testování. Do další výroby postupuje pouze takový výrobek, jenž projde zkouškou. Kontrolou prochází i materiál vstupující do výroby. Na konci montážních linek se nachází závěrečné testovací pracoviště. Zde je každý stroj podroben komplexnímu testu, který prověří veškeré funkce traktoru. Po jejich splnění se stroj již může vydat za svým zákazníkem.
Novinkou o níž se jistě budou zajímat i čeští zákazníci je nová komfortní kabina typu Vivid. Malotraktory jsou využívané jak v zemědělství, sadovnictví, vinařství, komunální sféře, ale i v lesnictví. U firmy Some je pak k dispozici nabídka široké škály strojů a zařízení pro využití, jak v zemědělství tak v komunální sféře.
Značka BCS si jistě najde své zákazníky, neboť během prvního půlroku prodeje se na českém trhu umístilo kolem dvaceti kusů strojů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *