Jak chytré jsou lisy BigPack?

Lisy na hranolové balíky firmy Krone mohou být jako správné stroje k profesionálnímu využití vybaveny elektronickými systémy ICAN. Díky nim je možné v průběhu sklizně sesbírat řadu důležitých dat jako například o hmotnosti sklízeného materiálu. Systém vážení pracuje s pěticí senzorů uložených ve válečkovém dopravníku. Je na přání dostupný pro všechny lisy BigPack.

Elektronika sčítá hmotnosti jednotlivých balíků do jedné hodnoty celkové hmotnosti. Výsledná přesnost vážicího zařízení je na úrovni +/- dvou procent.

Pro vážení jsou použity čtyři tenzometrické snímače. Jsou uloženy ve čtyřech rozích válečkového dopravníku a zjišťují hmotnost balíku, který právě opustil lisovací komoru. V době, kdy balík setrvává na dopravníku, provedou snímače stovky měření. Z nich je vypočtena průměrná hodnota, čímž je zvýšena přesnost měření, protože se přitom eliminuje vliv náhodných otřesů za jízdy přes nerovnosti povrchu.

Měření probíhá na základě elastické deformace, které podléhá pružné těleso každého vážicího snímače v důsledku působení hmotnosti balíku. Deformace vede k relativnímu ohybu pružného tělesa buňky, což s sebou zároveň přináší i změnu elektrického odporu a ten je možné měřit. A to pomocí konstantanového drátku, který vede tělesem čidla. Výsledkem je elektrický signál vypovídající o změně napětí. Z těchto signálů, vysílaných čtyřmi vážicími buňkami, je možné vypočítat hmotnost balíku.

Další základní informací o sklízeném materiálu je jeho vlhkost. I tu dokážou lisy BigPack firmy Krone zjišťovat, a to prostřednictvím dvou senzorů vestavěných přímo do lisovacího kanálu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *