Jak dostat živiny z jímky rovnou do půdy

Jedním ze zemědělských podniků se smíšeným zaměřením na Pardubicku je Zemědělské družstvo "Růžový palouček". Firma se sídlem v obci Morašice se na výměře 2850 hektarů zemědělské půdy věnuje nejen produkci tržních plodin, ale i výrobě krmiva pro početné stádo skotu. Ve dvou střediscích je ustájeno dohromady 1270 dojnic, a to buď formou stlaného provozu či kejdového hospodářství.

Roční produkce kejdy dosahuje značných hodnot – činí 25 000 m3. Pro toto cenné organické hnojivo jsou k dispozici značné skladovací kapacity, nicméně jim musí odpovídat i výkonnost aplikační techniky.

Před třemi lety vyvstala potřeba pořízení spolehlivé aplikační cisterny, která by umožňovala vyprázdnění skladovacích kapacit v době, kdy pro aplikaci hnojiva panují příhodné podmínky. Díky výměře 2560 hektarů orné půdy jsou vytvořeny vhodné předpoklady pro efektivní a rentabilní provoz výkonné aplikační techniky.

Po krátké době úvah bylo o koupi nové aplikační cisterny rozhodnuto. Z úzkého výčtu výrobců vzešla vítězně značka Pichon. V roce 2014 byla pořízena cisterna Pichon TCI 22700 na třínápravovém podvozku a s profesionální výbavou. S objemem nádrže 22 700 l má všechny předpoklady pro vysokou denní výkonnost. Je vybavena sacím ramenem Turret, které díky své univerzálnosti dovoluje plnění ze starých typů jímek na kejdu, vybudovaných na střediscích. Na první pohled zapůsobí svou robustností. Rameno je posazeno na centrálním sloupku, procházejícím nádrží. Díky možnosti otočení o 270° dovoluje nasávání kejdy z obou stran.*

Více informací přinese Mechanizace zemědělství č. 9/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *