Jak se pěstuje kukuřice na erozně ohrožených půdách?

Téměř třicet procent hektarů z celkové výměry orné půdy v České republice spadá do kategorie mírně erozně ohrožených půd. Na takových pozemcích je možné pěstování širokořádkových rostlin jen v případě užití půdoochranných technologií.

Do této skupiny pozemků patří i několik stovek hektarů orné půdy společnosti Horákova farma a.s. Ing. Horák má za sebou dlouhá léta zkušeností a o tom jak se poprat s erozně citlivými poli a přesto na nich pěstovat kukuřici ví své. Původně používali konvenční technologii. Po sklizni pole podmítli, zorali, zaseli svazenku, na jaře znovu podmítli, připravili půdu a zaseli kukuřici. Dnes se rozhodli jít v půdoochranných technologiích ještě dál a zakoupili, stroj Simba SL 400. Původně byl tento model pouze zapůjčen na vyzkoušení, jenže když viděli, co všechno zvládne a kolik času i peněz ušetří, už ho ze svých polí nepustili. Tento stroj nahradí ne jednu, ale hned několik pracovních operací, a když spojí síly ještě se secím strojem pro svazenku, stačí po strništi přejet jen jednou. Novinkou je rovněž secí stroj pro kukuřici. I v oblasti setí se na Horákově farmě pustili cestou nové technologie a pořídili v Americe již lety prověřený secí stroj Great Plains s technologií TwinRow. Zatím má za sebou jednu sezónu a porosty jsou opravdu krásné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *