Jak secí stroje přicházejí na svět

„Řekněte mi, jak by měl podle vás vypadat secí stroj budoucnosti?“ zeptal se skupiny českých zemědělců a obchodníků, kteří před časem navštívili německý výrobní závod Kvereneland Group v Soestu, Jochen Samulowitz, odpovědný za produktový managment zpracování půdy a setí. „A my vám ho uděláme,“ dodal vzápětí. Pomineme-li nízkou cenu, jíž se odpovědi také nevyhnuly, se nejčastější názory týkaly širokého záběru, vysokého výkonu, minimálních provozních nákladů, nízkých nároků na obsluhu a malého měrného tlaku na půdu. Secí stroj budoucnosti by měl také reagovat na proměnlivé podmínky během setí, to znamená měnit výsevní množství či dávku hnojiva.

Pokud jde ještě o nízkou cenu, jeden z přítomných na tento požadavek reagoval větou „levný stroj pod kůlnou bývá hodně drahý na poli“. A sklidil potlesk.

Málo zaměstnanců, ale velký obrat
Výrobní závod společnosti Kverneland Group v Soestu nedaleko Dormundu se rozprostírá na ploše 40 tisíc metrů čtverečních a zaměstnává jen 270 zaměstnanců. Dalších čtrnáct lidí pracuje ještě ve výrobním závodu v Oestinghausenu, kde se vyrábějí veškeré plastové části zemědělských strojů pro všechny závody společnosti Kverneland Group. Jde o vysoce specializovanou výrobu s plně automatickým provozem, při níž se využívá na sedmdesát odlišných plastů, které se různě kombinují. Výsledkem je dostatečně odolná a přesná součástka se všemi otvory a výstupy.
Zatímco v roce 2000 činil obrat výrobního závodu Kverneland Group v Soestu 23 mil. eur, o osm let později to bylo již 73 mil. eur. Z těchto částek jde každý rok přibližně 5 až 8 % na vývoj nové techniky a součástí. Více než 57 % všech strojů nachází uplatnění v západní Evropě, ostatní produkce se pak využívá v jiných částech světa. Ze zbylých 43 % připadá 41 % na střední a východní Evropu a 2 % na ostatní svět.

Široký výrobní program
Základem výrobního programu v Soestu jsou pneumatické secí stroje dvou značek, a to Kverneland Accord a Vicon Rau. Původní výrobní závod Accord byl pionýrem pneumatického způsobu setí, a tak se nelze divit, že výsevné ústrojí z tohoto výrobního závodu lze nalézt i na dalších secích strojích jiných známých značek, jako například Horsch, Väderstad a hlavně John Deere. V dlouhé produktové řadě secích strojů Kverneland Accord se nachází velké množství techniky pro půdoochranné technologie zpracování půdy a setí. Jde o secí stroje TS EVO, MSC a DG, které v sobě zahrnují setí s radličkovými i diskovými výsevními botkami společně s předseťovou přípravou půdy.
Další důležitou skupinou jsou přesné secí stroje, které opět nesou označení Accord nebo Rau. V současnosti jsou k dispozici modely MINIAIR NOVA (poslední novinka pro výsev zeleniny), MONOPILL a UNICORN s mechanickým výsevním ústrojím jako řepné speciály a dále sortiment univerzálních přesných secích strojů OPTIMA s pneumatickým principem jednocení. Do Soestu byla prozatímně přesunuta i výroba podmítačů CLC/CTC, časem by se však měly tyto výkonné stroje vyrábět ve Francii ve specializovaném výrobním závodě Kvernelandu na kultivátory. K jednotlivým skupinám secích strojů, jejichž záběr se pohybuje od 2,5 do 12 metrů, se vrátíme v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Významná reorganizace výroby
Zhruba před pěti lety začali v Soestu s reorganizací výroby, snahou bylo přenést veškeré dílenské práce, ať již řezání,vrtání, sváření či podobné úkony mimo vlastní závod. Čeští zemědělci procházeli kolem haly, která původně patřila společnosti Kverneland Group. Před časem ji ale převzal jiný podnikatelský subjekt, a to včetně zařízení a zaměstnanců, který se stal významným dodavatelem dílů. Hodně součástek se také vyrábí v České republice, i když z hlediska zkrácení dopravních vzdáleností se v poslední době vrátila výroba řady součástek do Německa. Společnost Kverneland Group se soustřeďuje pouze na konečnou montáž, která je nejsložitější a také nejdůležitější. Ta však vyžaduje vysoce kvalifikované zaměstnance, které se firmě podařilo udržet. Zůstala zde i klasická výrobní dílna, kde se vyrábějí především díly pro prototypy nebo nulté série.
Během reorganizace se také dříve centralizované řízení výrazně decentralizovalo a vznikly výrobní týmy. Než se nastavilo skupinové řízení, investovala společnost Kveneland Group velké množství finančních prostředků (až 500 tisíc eur) do školení zaměstnanců, aby se naučili mezi sebou komunikovat a spolupracovat. Proces učení však nikdy nekončí, zaměstnanci se stále vzdělávají. Základním pravidlem každého výrobního týmu je „dodat jak jsem slíbil“. Je na týmu, jestli ten den bude dělat sedm nebo devět hodin, musí však splnit objednávku v přesně stanoveném čase. Zaměstnanci tak mají flexibilní pracovní dobu, což je na německé odbory velice netypické. Ve špičce se pracovní doba prodlužuje, běžně se pracuje ve dvou směnách, a to dokonce i v sobotu, naopak, když je hotovo, tak se do práce třeba nejde. Rozhodne si o tom vlastní výrobní tým.

V plánu je nová lakovna
Všechny secí stroje a podmítače se v Soestu vyrábějí na základě zákaznické objednávky, nikoliv tedy na sklad, dodací lhůty se podle průběhu sezóny pohybují do dvou do čtyř týdnů. Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci přecházejí na různé montážní linky, jak je třeba. Původně byly předmontáže oddělené, dnes se posunuly k montážní lince, a tak se už vůbec nestává, že by potřebný technologický díl zrovna chyběl.
Postupně se také zmenšuje a vyprazdňuje původní sklad náhradních dílů, který sloužil jak montážním linkám, tak obchodním organizacím v celém světě. Snahou je tento sklad s nízkou úrovní flexibility a dlouhými dodacími termíny co nejvíce zredukovat, neboť společnost Kverneland Group vytvořila dobře fungující centrální sklad náhradních dílů ve francouzském Metz poblíž hranic s Německem. Dnes se v Soestu skladují veškeré díly pro výrobu přímo na montážních linkách. Je zde i vizuální kontakt, z nějž je zřejmé, co ubývá a co je třeba objednat. Flexibilita je výrazně vyšší. Většina dílů přichází do Soestu již lakovaná. V plánu je výstavba nové lakovny, která by výrazně zlepšila kvalitu barvení a zároveň snížila náklady na balení, jež musí být u lakovaných dílů pečlivější a tím je i dražší. Přitom se mnohdy lak stejně při transportu poškodí.

Podmítače CLC a CTC
V Soestu se dočasně vyrábějí i podmítače CLC a CTC v záběru od 2,5 do a 6 metrů, které patří u nás k nejprodávanějším. K dispozici jsou různé sestavy radliček, disků a válců z nichž se nepopulárnějším se stává segmentový diskový válec Actipack. K základní charakteristice patří dutý profil tepelně zpracovaných slupic, které se vyrábějí v pluhařském závodě v Norsku.
Slupice z dutého materiálu jsou lehčí a stále si udržují vysokou pružnost než plný materiál. Vpředu mají otěruvzdorný kryt, takže mohou bezpečně pracovat až do hloubky 35 cm. Jsou jištěny listovou pružinou Autoreset převzatou z pluhů Kverneland, radličky se tak mohou bez následků vychýlit díky pružnéslupici i o 20 cm do strany. U těchto kypřičů se většinou používají kvalitní pluhová dláta, takže náklady na opotřebitelné náhradní díly nejsou vysoké a relativně nízká je i spotřeba nafty. Vzhledem k pasivním pracovním orgánů je důležitá vyšší pracovní rychlost, neměla by klesnout pod 10 km/h.

Důsledná kontrola kvality
Pro společnost Kverneland Group je velice důležitá kontrola kvality. A to jak součástí vstupujících do procesu montáže (například u přesných secích strojů se samostatně testuje každá výsevní jednotka), tak především mechanických, elektrických a hydraulických systémů u konečného výrobku včetně výbavy podle závazné objednávky. Teprve potom je stroj připraven k transportu. Konečnou kontrolu kvality však podle Jochena Samulowitze udělá až zemědělec. A i v tomto ohledu mají secí stroje Kverneland Accord velmi dobrou pověst.
Co říci na závěr? Lepší je jednou vidět než desetkrát slyšet. Potvrdila to i návštěva továrny v Soestu, která byla během posledních tří let vyhodnocena jako závod roku v celé společnosti Kverneland Group..

Klíčové informace
 -Ve výrobním závodu Kverneland Gruop v Soestu nedaleko Dormundu pracuje kolem 270 zaměstnanců.
 -Vyrábí se zde pneumatické i mechanické secí stroje Kverneland Accord a Vicon Rau, přesné secí stroje stejné značky, secí kombinace a podmítače.
 V roce 2008 dosáhli v Soestu obratu 73 milionů eur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *