Jak správně a hospodárně balit balík

V polovině květně proběhl seminář ve spolupráci s výrobcem sítí do svinovacích lisů. Při něm se řešilo, jakým způsobem je třeba mít stroj nastavený a na co si dávat pozor, aby výsledné balíky měly správný tvar, nerozpadávaly se a zbytečně neztrácely hmotu. Při balení balíků může nastat více problémů.

Nejčastější problémy při balení balíků:

  • Síťovina není dostatečně rozprostřená na balík

Obrázek 1 ukazuje, jak to vypadá, když síťovina není dostatečně rozprostřená na balík. V tomto případě mají originální sítě New Holland od společnosti Tama hlavní výhodu, protože při napínání se díky speciálnímu způsobu tkaní nesmršťují a jsou tak schopné pokrýt celých 120 cm šířky balíku. Pokud si spočítáte objem balíku, tak prvních vnějších 15 cm tvoří plnou třetinu hmoty. Pokud tedy z každé strany není sítí pokryto 10 cm balíku, může se při přepravě ztratit klidně pět procent hmoty, což je škoda. Pokud se navíc balík ovinuje fólií, zůstává pod ní vzduch a špatně proběhne fermentace – balík prostě plesniví.

  • Síťovina není správně uříznutá

Když síťovina není správně uříznutá, konce jsou otrhané, zachytávají se v lisu a balíky praskají. Tento problém vzniká nesprávně nastavenou brzdou nebo poškozeným jádrem role, které se následně při aktivaci brzdy protáčí. Kontrolu můžete provést velmi jednoduše porovnáním základen trojúhelníků na roli a na hotovém balíku. Rozdíl by měl být deset procent. Pokud není síťovina dostatečně napnutá, špatně se řeže. Je-li příliš napnutá, zvyšuje se riziko poškození při manipulaci.

  • Nedostatek síťoviny přímo na balíku

Nedostatek síťoviny přímo na balíku dokumentuje obrázek 2. Monitor ukazuje správný počet otáček sítě na balíku, ale ta se nahrnuje, nebo je zachycená pouze na jednom kraji balíku. V tomto případě je špatně nastavené zakládací ramínko (přes kraje by síť měla jít volně, uprostřed ramínka může lehce klást odpor), nebo se v něm zachytily nečistoty a síť neprochází ramínkem volně. Balík pak není dostatečně ovinutý a může prasknout při přepravě a skladování. Pokud je síťovina nahrnutá na povrchu balíku, svlékají ji svinovací pásy, protože se pomalu otvírají vrata lisu – nedostatečně výkonný traktor/hydraulika.

  • Tmavá čára napříč svinutého balíku

Pokud napříč pěkně svinutého balíku prochází tmavá čára, balík se zastavil v komoře a pod ním se stále točil některý z válců nebo je některý z válců znečištěný nebo poškozený. Síťovina je na balíku zeslabená a balíky následně praskají. Pozor také na ostré hrany a spony po opravě pásu.

  • Praskání středu balíku

Pokud pěkně slisovanému balíku praská střed, je možné, že síťovina výrazně přechází přes okraje balíku (více než dvěma prameny). Celý tlak v balíku poté drží menší počet podélných pramenů (pouze ty zaručují pevnost, příčně propletená vlákna jenom drží hlavní prameny na správném místě) a především u velkých balíků slámy může docházet k jejich praskání. Pomůže povolení brzdy (čím agresivněji je nastavená brzda, tím více se síťovina roztahuje do krajů) nebo vynechání jednoho z rozprostíracích válců.

  • Vyboulený a následně prasklý střed balíků

Vyboulený a následně prasklý střed balíků je způsoben „kličkováním“ řádku, a tím špatným vkládáním hmoty do lisu. Je třeba jezdit vždy chvíli vpravo a poté vlevo, ale to je samozřejmost. U nových lisů New Holland je navíc indikátor plnění svinovací komory.

  • Počet ovinutí balíku

Vzhledem ke snaze o pokles nákladů je často snižován počet ovinutí balíku, a to negativně ovlivňuje jeho tvar a v konečném důsledku jeho kvalitu a životnost. Čím jsou letní dny teplejší a sláma kratší, zhoršují se podmínky pro lisování a balíky mají tendenci praskat, protože stlačená sláma má po svinutí vysokou energii a balíky je třeba udržet pohromadě větším počtem otáček sítě.

  • Počet otáček sítě na balíku

Čím jsou balíky větší a těžší, tím více otáček sítě je potřeba na balík aplikovat. Pokud jste si pořídili nový lis, bude hustota slisování výrazně větší než na starém stroji. Stejně velký balík pak bude výrazně těžší a je potřeba jej ovinout vyšším počtem otáček, než na co jste byli zvyklí. Čím více je s balíkem manipulováno, tím vícekrát je třeba ho ovinout.

Testování síťoviny a lisování

Firma Tama od roku 2010 provozuje v Austrálii největší zkušební polygon na světě, kde testují 26 různých složení síťoviny, vlastní i konkurenční. K lisování testovacích balíků používají lisy značky New Holland a Krone. S různými sítěmi jsou tvořeny balíky s dvěma a půl otáčky a se čtyřmi otáčkami. Ze skladovaných balíků odebírají každé dva měsíce vzorky. Díky výsledkům z rozsáhlého dlouholetého výzkumu zajišťuje složení sítě Tama optimální životnost balíků.

Přednosti svinovacího lisu Roll Belt 150

Na semináři byl k vidění svinovací lis s označením Roll Belt 150. Podívejme se na jeho výhody, které  loni firma Agrotec ověřila v praxi v rámci demoprogramu. Jako první je na řadě vkládání, kde se konstruktéři New Hollandu inspirovali u sklízecích řezaček a do celého systému doplnili další prvek, který shora usměrňuje a stlačuje hmotu do rotoru vkládání.

V České republice je standardem sběrač s pěti prsty upevněnými na gumových elementech. To snižuje náročnost denní údržby, což uživatel ocení. Dalším z prvků, které jdou tímto směrem, je hydraulicky spustitelné dno řezacích nožů. Pokud se zablokuje vkládání, jednoduše se spustí dno s noži do neaktivní polohy, vyjme se nahromaděná hmota, pak se vrátí dno zpět a pokračuje v práci.

Zapomeňte na trápení s odstraňováním hmoty z řezacího ústrojí.

Přepracovaný je i systém svinování balíků. Nyní máte k dispozici čtyři svinovací pásy s upravenou strukturou, na kterých ulpívá minimum hmoty. Protože jsou pásy nyní pouze čtyři, snížil se potenciál pro ztráty hodnotných jemných lístků o 40 %.

Když je balík hotový, zbývá jej pouze hospodárně ovinout sítí a vyložit na pole. Konstruktéři New Hollandu zapracovali a posílili systém vázání o jeden elektromotor. Vše nyní probíhá rychleji a spolehlivěji než dříve. To všechno praví teorie. Z praxe lze potvrdit, že nové lisy Roll-Belt pracují velmi dobře a zákazníci si nejvíce chválí schopnost lisu vytvořit krásný, pravidelný balík i z těžké senáže.

Team Agrotec a. s.

Foto:

Síťovina není dostatečně rozprostřená na balík

Nedostatek síťoviny přímo na balíku

Grahm Robson, technický manažer firmy TAMA Europe

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *