30.03.2024 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak vybrat traktor? Pomohou Nebraska testy

Traktorová zkušebna v Nebrasce (NTTL – Nebraska Tractor Test Laboratory) působí na Universitě Nebraska v Lincolnu více než 100 let, a je oficiální americkou zkušebnou pro zkoušky traktorů podle Traktorových kódů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development). Tato zkušebna provádí zkoušky všech traktorů uváděných na trh ve státě Nebraska a zveřejňuje výsledky všech zkoušek. Zkouší se zde také traktory vyráběné ve Spojených státech, které jsou určeny pro export. Publikované zprávy o zkouškách NTTL pomáhají zemědělcům při výběru nového traktoru.

Zprávy o zkouškách slouží zemědělcům jako vodítko při výběru a nákupu traktoru, aby ve všech směrech splňoval jejich potřeby. Na základě zpráv si mohou porovnat výkon různých značek a modelů traktorů. Zprávy oceňují i prodejci zemědělské techniky, kteří mohou výsledky zkoušek použít pro porovnání svých výrobků s výrobky konkurence.

Pro oba způsoby použití zpráv o zkouškách je rozhodující odborná znalost jejich obsahu a také způsob využití informací. Cílem tohoto příspěvku je seznámit zemědělce a další uživatele se zkouškami traktorů a se zkušebními zprávami z Nebrasky. Ukážeme si možnosti využití těchto zpráv při výběru nového traktoru nebo při srovnávání výkonů zemědělských traktorů.

Nebraska Tractor Test Laboratory

NTTL je členem traktorových kódů OECD a je jednou z 27 takových laboratoří po celém světě. OECD požaduje, aby všechny traktory vyrobené v členských zemích byly zkoušeny podle kódů OECD přednostně v zemi, ve které jsou vyrobeny. Na základě uzavřené dohody mezi členskými zeměmi jsou zprávy schválené Koordinačním centrem OECD uznávány všemi spolupracujícími zeměmi.

Zkoušky traktorů

Účelem zkoušek traktorů je shromáždění údajů, které lze použít pro posuzování technických parametrů různých značek a modelů traktorů. Z tohoto důvodu jsou všechny zkoušky prováděny za stejných nebo velmi podobných zkušebních podmínek a postupů. Zkoušky traktorů se obecně provádějí pro účely posouzení výkonu motoru na vývodovém hřídeli (PTO – Power Take-Off), tahového výkonu, zdvihacích sil tříbodového závěsu (TBZ) a výkonu hydraulického systému. Součástí zkoušek je i měření úrovně hluku na místě obsluhy a vnějšího hluku traktoru.

Měření výkonu motoru na PTO se provádí na dynamometru připojeném k vývodovému hřídeli traktoru. Dynamometr umožňuje měnit zatížení (brzdění) motoru přes PTO a měřit výkon generovaný motorem traktoru. Tyto zkoušky (obr. 1) se provádí při okolní teplotě 24 °C (75 stupňů Fahrenheita) a barometrickém tlaku nejméně 96,5 kPa (28,5 palců rtuťového sloupce). Během měření, kdy se výkon motoru ustálí, jsou měřené hodnoty zaznamenávány v předem stanovených intervalech.

Postupné zatěžování motoru dynamometrem umožňuje získat hodnoty pro jmenovitou charakteristiku motoru při plné dodávce paliva. Během zkoušky na vývodovém hřídeli se zaznamenávají hodnoty točivého momentu, otáček, výkonu a spotřeby paliva. Měření výkonu na PTO se provádí při jmenovitých otáčkách motoru, normalizovaných otáčkách vývodového hřídele (buď 1000 ot/min, nebo 540 ot/min), otáčkách motoru při maximálním výkonu, otáčkách motoru při maximálním točivém momentu a proměnlivém zatížení.

Tahové zkoušky se provádí na všech převodových stupních mezi nižším převodovým stupněm, při kterém je dosažena maximální tahová síla (při maximálním prokluzu kol 15 %) a maximální rychlostí 16 km/h (10 mil za hodinu). Při měření každého převodového stupně s plnou dodávkou paliva se zatěžování tahovou sílou zvyšuje, dokud není dosaženo maximálního tahového výkonu. Běhen tahové zkoušky, při ustálení zatížení, se zaznamenávají hodnoty tahové síly, pojezdové rychlosti, otáček motoru, tahového výkonu, spotřeby paliva a prokluzu kol.

Tahové zkoušky se provádí také při částečném zatížení 75 % a 50 % tahové síly při jmenovitých otáčkách motoru. Zkoušky při částečném zatížení se provádí při snížených otáčkách motoru na nejbližším vyšším převodovém stupni nebo na převodovém stupni vybraném výrobcem.

Měření zdvihacích sil TBZ se provádí pro stanovení maximální zdvihací síly TBZ v celém rozsahu zdvihu. Během zkoušky se zaznamenávají hodnoty zdvihací síly, polohy dolních ramen TBZ, tlaku a teploty hydraulického oleje. Maximální zdvihací síla TBZ uváděná ve zprávě o zkoušce je redukována na úroveň 90 % maximální zdvihací síly TBZ v celém rozsahu zdvihu (resp. 90 % otevíracího tlaku pojistného ventilu).

Měření hydraulického výkonu (průtokové zkoušky) na rychlospojkách se provádí pro určení vztahu tlaku a průtoku hydraulického oleje pro napájení externích pohonů (rotační nebo lineární hydromotory). Zpráva o zkoušce obsahuje údaje o průtoku a tlaku hydraulického oleje a výkonu.

Měření hladiny akustického tlaku se provádí na místě obsluhy (u ucha řidiče) a přihlížejícího – vnější hluk. Při měření vnějšího hluku se odečítají hodnoty z mikrofonu umístěného 7,62 m (25 stop) od středové osy traktoru. Hladiny zvuku jsou měřeny zvukoměrem na stupnici „A“ a jsou vyjádřeny v decibelech (A) nebo dB(A). Stupnice A je filtr, který reaguje jako lidské ucho.

Zkušební zprávy Nebraska

Zákon státu Nebraska nařizuje, aby NTTL zveřejňovala zprávy o zkouškách všech traktorů uváděných na trh v Nebrasce. Souhrnné zprávy mohou zahrnovat výsledky zkoušek prováděných v NTTL nebo v jedné z dalších zkušeben OECD (úplná zpráva OECD má přibližně 30 stran). NTTL shrnuje a publikuje výsledky zkoušek ve dvou formátech.

  1. Prvním formátem je brožura (100 mm ´ 165 mm / 4 palce ´ 6,5 palce) vydávaná každoročně s výtahem výkonových parametrů všech traktorů dostupných na trhu v Nebrasce v daném roce. Souhrnná brožura obsahuje přibližně 400 modelů traktorů od různých výrobců. Cena brožury je 10 $ (225 Kč).
  2. Druhým formátem je podrobnější zpráva (obvykle o délce 2 až 6 stran), která zahrnuje výsledky jednotlivých zkoušek traktoru. Všechny souhrnné zprávy jsou bezplatně dostupné na webových stránkách NTTL (https://tractortestlab.unl.edu/test-page-nttl).

Celý článek Ing. Petra Pernise najdete v Mechanizaci zemědělství 4/2024.*

Zkušební souprava – zkoušený traktor a dynamometrické vozidlo během tahových zkoušek na zkušební dráze
Zkušební souprava – zkoušený traktor a dynamometrické vozidlo během tahových zkoušek na zkušební dráze

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down