Jakým směrem se ubírají technologie těžby dřeva?

Luboš Stehno, redakce Mechanizace zemědělství, Profi Press

Stejně jako v zemědělství se i v případě lesních prací ubírají technologie směrem k co nejvyšší produktivitě a omezení množství drahé lidské práce. A to platí i pro těžbu dřeva a s tím související techniku. Harvestorové technologie, které byly ještě nedávno spíše okrajovou záležitostí, zažívají stále většího rozvoje, neb produktivita práce je u nich jednoznačným přínosem. Lesní těžba je však velmi specifická záležitost a ne všude jsou vhodné podmínky pro nasazení harvestorů. Pak přichází ke slovu motorové pily a klasické způsoby těžby.

Vyjma vlastního kácení se vyvíjejí i technologie vyvážení dřeva na skládky. Zatímco dříve bylo obvyklé vytahování celých kmenů a jejich následný odvoz, dnes je snaha sortiment zkrátit a co nejvíce roztřídit. K tomu se dobře hodí již zmíněné harvestory a také vyvážečky, ať již v podobě návěsů za traktory, tak strojů samojízdných. A zdá se, že tímto směrem se bude lesní technika i nadále ubírat. Samozřejmě též při použití dalších technologií, které mají své místo v nepřístupných terénech, nebo v národních parcích. Tam se často uplatňují lanovky, nebo malá vyvážecí technika na pásových podvozcích. A stále i koňská síla v pravém slova smyslu. A na ni je při práci nejhezčí pohled. *

Petr Beneš, redakce Mechanizace zemědělství, Profi Press

Těžba dřeva v lesních porostech se provádí za různým účelem. Probírka, sloužící za účelem zlepšení lesního porostu, vyžaduje techniku s kompaktními rozměry a dobře se pro ni osvědčuje motomanuální metoda těžby. Pro přibližování kulatiny se pak využívají lesnické kolové traktory, vybavené nejčastěji dvoububnovým navijákem a čelním rampovačem. I u těchto traktorů má vývoj různé směry. Někteří výrobci lesních nástaveb osazují traktory vlastní kabinou, dále i dálkovým ovládáním nejen pohonu navijáků, ale i zapnutí a vypnutí motoru a jeho otáček. Navijáky pro traktory o výkonu 115 k již mohou disponovat tažnou silou 100 kN. Rampovač je ovládán pomocí joysticku, který má integrovaná tlačítka pro řazení rychlostí při zatížení.

Anebo je standardní traktor tak přestavěn, že jeho kabina je posunuta dopředu, a na uvolněném místě vzadu nad zadní nápravou je v otočném uložení hydraulický jeřáb. Ten slouží k manipulaci s kulatinou, která se nakládá do svěrného oplenu, uchyceného ke spodní části přibližovacího štítu. Zrovna tak může být kulatina v jeřábu i při vlečení kmenů. Samotný dvoububnový naviják se nachází vpředu traktoru, a výstupy lan jsou klasicky vzadu. Traktor má odpruženou přední nápravu, dvouokruhový hydraulický systém a plynulou převodovku.

Naproti tomu u mýtní těžby nebo u těžby po kalamitách se rozšiřuje sortimentní metoda pomocí harvestorů. Harvestor má zajištěn dostatečný objem hmoty pro své vytížení, a v lince s vyvážecí soupravou lze takto dosahovat i vysoké výkonnosti. Pro specifické podmínky s obtížným přístupem se využívají lanovky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *