Japonský systém doplnily roboty

Součástí mezinárodního setkání Objevte svět trávy Kverneland v dánském Kerteminde byla prohlídka tamního závodu, kde se vyrábějí žací lišty, shrnovače, obraceče a rozdružovače balíků Kverneland. I pro tyto stroje jsou příznačné veliká výkonnost, spolehlivost, dlouhá životnost, snadné seřízení a jednoduchá obsluha. Stále častěji jsou vybavené high-tech elektronikou, která usnadňuje nejen jejich nastavení či ovládání a tím i lepší využití, ale také zaznamenává řadu údajů nezbytných pro precizní zemědělství. V této prioritě, která vede k optimálním výnosům, nižším nákladům a vysoké efektivitě, vidí Kverneland Group svou budoucnost.

Kverneland Group patří pod nadnárodní společnost Kubota Corporation. Se silným japonským partnerem za zády investuje značné finanční prostředky nejen do vývoje nových technologií, ale také do výrobních závodů s cílem zlepšit technologii výroby a navýšit produkci. V dánském závodě v Kerteminde šly v poslední době značné investice do velkých strojů na laserové řezání, robotů a svařovacích automatů, ale i do lakovny. Výsledkem je vyšší kvalita zemědělských strojů a neobyčejná flexibilita při jejich výrobě.

V Kerteminde bylo vidět, jak společnost Kubota učí dánské pracovníky novým výrobním metodám. Stejně jako v dalších devíti výrobních závodech i tady uplatňují výrobní systém Kaizen, který přináší hmatatelné výsledky, pokud jde o kvalitu a efektivitu výroby. Kaizen je jednoduchý systém, kdy každý pracovník určité linky navrhuje pracovní postup pro zlepšení výrobního procesu. Předložené návrhy se vyhodnocují a ty nejlepší zavádějí, což má výrazný vliv na větší plynulost pracovního procesu, lepší kvalitu práce a tím i efektivitu výroby v daném týmu. Keizen je praxe neustálého zlepšování. Jedním z jeho rysů je to, že velké výsledky pocházejí z mnoha malých změn nahromaděných v průběhu času. Kaizen vyzdvihuje týmovou spolupráci, kdy každý z pracovníků plně zodpovídá za celý výrobní proces v rámci pracoviště či linky.

S firmou Kubota přišla do Evropy japonská preciznost. Postupně se mění metody výroby a toku materiálu a všichni zaměstnanci jsou motivováni pro daný způsob práce.*

Více naleznete v Zemědělci č. 33.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *