Jarní setkání na středověké tvrzi

Prvními majiteli tvrze v Kadově byli asi od poloviny 14. století do husitské revoluce Řesanští z Kadova. Renesanční rozšíření tvrze je nepochybně dílem Zábořských z Brloha, kteří drželi Kadov až do roku 1650. V roce 1677 byl připojen k Bezděkovu a s ním pak ke lnářskému panství. Posledními uživateli tvrze bylo místní zemědělské družstvo, od něhož bývalou tvrz koupili vlastníci občanského sdružení ZOFI Kadov.

Jeden z nich – Pavel Stejskal, který má na starosti prodej zemědělských strojů, je hlavním strůjcem pravidelného jarního setkání zemědělců Blatenska a okolí, kde jinde, než na středověké tvrzi. Vlastní předvádění techniky pak probíhá na přilehlých i vzdálenějších pozemcích.

Od služeb k obchodu
„Naše společnost působí v okolí Blatné od roku 1994, kdy jsme se soustředili především na poskytování služeb místním zemědělcům,“ řekl týdeníku Zemědělec Pavel Stejskal. „Teprve potom jsme začali s vlastním prodejem zemědělských strojů. V naší nabídce máme především široký sortiment techniky Livy Předslavice, tedy stroje značky Case IH, Krone, JCB, a Cabe, dále nabízíme dopravní techniku Molčík a produkty společnosti Farmet Česká Skalice včetně lisů na řepkový olej. Na obchodní spolupráci s Livou jsme se domluvili v loňském roce a od letošního roku již všechny záměry realizujeme.“
Dozvěděli jsme se, že místní zemědělci hospodaří v nadmořské výšce kolem 450 metrů nad mořem a v jejich osevním postupu převažují pícniny. Není proto divu, že upřednostňují především techniku Krone, která se vyznačuje velkou robustností a dlouhou životností. Vzhledem k tomu, že se společnost ZOFI Kadov soustřeďuje především na prodej techniky – v plném rozsahu zabezpečuje i servis a náhradní díly, omezila služby okolním zemědělcům. Sama obhospodařuje kolem 150 hektarů zemědělské půdy, dalších 150 hektarů a obdělává pro nedaleký Dvůr Lnáře. Jde o kompletní službu včetně agronomických prací, při nichž využívá především traktory Case IH a JCB Fastrac.

Mulčovače a čtyřkolky
Po teoretické části ve středověké tvrzi se téměř padesátka účastníků přemístila na přilehlý pozemek, kde proběhly ukázky tří mulčovačů Cabe a čtyřkolek, které najdou v zemědělství široké využití.
Nejdříve byl předveden mulčovač Cabe Enax S 180, který může pracovat jak za traktorem, tak mimo osu traktoru v úhlu +90/-60 stupňů. Druhým předvedeným mulčovačem byl model ENA/FI 250 o záběru 2,5 m. Jde o ještě masivnější a robustnější stroj určený do velmi tvrdých podmínek, kde dokonale likviduje i vzrostlé nálety. Pro mulčovače Cabe je charakteristický masivní rotor s kladivy nebo noži. Univerzální kladiva jsou určena především k odstraňování náletových dřevin a drcení posklizňových zbytků, nože pak slouží k údržbě travnatých ploch. Mulčovače jsou osazeny dvojitým skeletem, hydraulickými písty k nastavení polohy ramene mimo osu traktoru, pružinovým systémem jištění, kopírováním pozemku, stavitelnými splazy a bočně uloženou převodovkou. Úchyty kyvných částí ramene jsou vyrobené z tvrzeného materiálu. Třetím předvedeným strojem byl mulčovač Cabe Falce America určený k ošetření pastvin, zejména k mulčování pozemků okolo kůlů, sloupků, popřípadě ohradníků. Oproti plošným mulčovačům je vybaven hmatacím štítem, který ovládá dva ventily, jež automaticky při najetí na překážku mulčovač vychýlí dozadu. Celý stroj je poháněn hydraulicky pomocí čerpadla připojeného na vývodový hřídel a ovládán elektronickými čidly.
Velkou pozornost budily i čtyřkolky. Podle Pavla Stejskala jim zemědělci již „přicházejí na chuť“, kupují se je k objíždění a kontrole ohradníků či stád zvířat. Velké pracovní čtyřkolky mohou za sebou tahat také přívěs s užitečným nákladem 300 až 500 kg, lze je tedy využít i k navážení balíků sena. „Je to také výhodná nákladová položka, u níž se nechá odečíst DPH,“ mluví o další výhodě těchto strojů Pavel Stejskal. „Pro farmáře je určitě zajímavá i cena, od 14 990 za dětskou čtyřkolku Gorilla až po 179 900 korun za nejsilnější dvoumístný Gladiator 510 RX.“

Technika na zpracování půdy
Silnější stroje na zpracování půdy předvedla společnost ZOFI Kadov na pozemku v blízkosti Lnáří. Jako první se představil radličkový podmítač GX 300 N z produkce společnosti Farmet Česká Skalice v agregaci s traktorem JCB Fastrac 185. Tyto podmítače jsou určené k podmítce po sklizni všech plodin, ke zpracování půdy bez orby, lze s nimi i zapravit hnůj či podrtit slámu a jiné rostlinné zbytky. Hodí se zejména do kamenitých půd, neboť dvě řady šípových radliček na rámu jsou pružinově jištěné. Na zadní příčce rámu je umístěna řada diskových kotoučů, které zajišťují urovnání povrchu půdy. Vzadu umístěný trubkový válec plní dvě funkce: urovnává povrch půdy a drobí hroudy, zároveň se stavitelnými dorazy na rámu nastavuje potřebná hloubka zpracování půdy. Šípové radličky intenzívně promísí půdu se zbytky rostlin, při doporučené pracovní rychlost 12 km/hod. se dosahuje velkého výkonu. Půda je jemně zpracovaná a povrch utužený a urovnaný, což zajišťuje rychlé vzcházení plevelů nebo semen rostlin zeleného hnojení.
Druhou předvedenou soupravu tvořily traktor Case IH CVX 1195 a kypřič Turbulent o záběru 3 m, taktéž z Farmetu Česká Skalice. Kypřič je určen pro kypření do hloubky až 35 cm s velmi intenzivním promícháním půdy. Obvyklá pracovní hloubka stroje se pohybuje mezi 10 a 25 cm při pracovní rychlosti 8 až 12 km/h. Na rámu jsou umístěny ve čtyřech řadách radlice a za nimi se nacházejí urovnávací disky. Radlice jsou jištěny proti přetížení mohutnou pružinou, urovnávací disky, které jsou plovoucí, se při najetí na kámen či jinou překážku vyzvednou. Hloubka zpracování se udržuje vpředu polohou ramen traktoru, vzadu jednoduchými stavěcími čepy na transportní nápravě. Kypřič může pracovat ve dvou režimech. V prvním režimu je transportní náprava přetočena pod stroj před poslední řadu radlic. Kypřič v tomto režimu pouze půdu kypří a urovnává, nedochází však k následnému pěchování půdy. V druhém režimu je transportní náprava přetočena dozadu a tvoří součást pneumatikového pěchu. V tomto režimu dochází hned po nakypření půdy a jejím urovnání ke zpětnému utužení.
Možnost dvou režimů práce dává tomuto stroji velmi široké použití. Režim s pěchováním je výhodný především při podmítce a předseťovém zpracování, kdy je půda ihned po zásahu připravena k setí. Režim bez pěchování je naopak výhodný při zimním zpracování půdy pod jařiny, kdy půda zůstane otevřená, může lépe přijímat zimní vláhu a na jaře velmi rychle osychá. Lze tak výrazně urychlit jarní práce.
Třetí předvedenou soupravou byl pětiradličný pluh Vogel & Noot v agregace s traktorem Case IH CVX 1155.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *