Jarní setkání v Hustopečích

V půlce března uspořádala firma Agrotec prezentaci zemědělské techniky přímo ve svém sídle v Hustopečích. A bylo se na co dívat, protože takové množství strojů, zejména pak traktorů na dvoře ještě asi neměli.

Důvod většího množství strojů na skladě vznikl jako logický důsledek výkyvů v prodejích v loňském roce. Zatímco na jaře roku 2008 výrobci techniky kapacitě nestíhali vyrábět a byli zaplavováni objednávkami, v létě když se zjistilo, že výkupní ceny komodit nebudou takové jak se předpokládalo, logicky zájem o nákup poklesl. Bohužel objednávky byly již potvrzeny. Prodejci zahraniční techniky, stejně jako třeba Agrotec, tak museli většinu objednaných strojů odebrat. A v té době se objednávalo i na půl roku dopředu.
Naštěstí však prodejcům nahrál jeden příznivý fakt a to extrémně silná koruna které v té době byla vůči Euru. Dvě či tři koruny v rozdílu kurzu jsou při cenách zemědělské techniky velké peníze. Stroje tak byly pořízeny za výhodné ceny a díky tomu jsou za dobré ceny i nyní. Například na traktory New Holland v provedení T5050 a T5060 jsou v akci, kdy se prodávají za ceny loňského roku (včetně loňského kurzu). Takže je předpoklad, že ještě do léta jich ta dlouhá řada, kterou jsme mohli na Dni techniky v Hustopečích vidět řádně prořídne.

Novinky New Holland

Ale pojďme od úvah o prodejích, které jistě nejsou nezajímavé, zpátky a Dnům techniky. Velké množství vystavených strojů jsme již zmínili a je samozřejmé, že s některými z nich se mohli návštěvníci i svézt. Většina jich však byla vystavena stacionárně ve venkovní i vnitřní expozici a šlo zejména o traktory a sklizňovou techniku New Holland a dále též o pícninářskou techniku Kuhn a postřikovače Berthoud.
Agrotec patří k významným prodejcům zemědělské techniky. Za rok 2008 prodal například 400 traktorů, 75 sklízecích mlátiček a 600 závěsných strojů. A prodávaná technika má dobrý zvuk což dokladují i ocenění, které značka Nerw Holland nasbírala po různých světových výstavách. Model T 7000 byl například traktorem roku 2008, T4000 speciálem roku 2009. Ocenění získaly i žhavé novinky v podobě řetězového variátoru EasyDrive, který je alternativou na plynulou převodovku v malých traktorech NH 3000 Boomer, či nadčasový koncept pohonu traktoru na vodík. Toto alternativní palivo má značné přínosy pro ekologii. Použitím palivového článku je výsledným produktem reakcí vodíku vodní pára s nulovými emisemi škodlivých látek. Samozřejmě, že pro výrobu vodíku z vody či metanu je třeba energii dodat a použít fosilní paliva by bylo nelogické. Nicméně v případě, zemědělství lze energii pro elektrolýzu vyrobit z biomasy či sluneční, nebo větrné energie. Pak má traktor na vodík nejen nulové emise škodlivých látek, ale i nulové emise CO2.
Oceněný model traktoru s označením NH2 má výkon 106 k, používá palivový článek, v kterém je reakcemi vodíku vyrobena elektrická energie a následně je pro pohon traktoru využit elektromotor. Za ním je řazena plynulá převodovka. Je to tedy něco zcela jiného než co známe v případě použití klasického spalovacího motoru, protože zejména záběrový moment elektromotoru je v porovnání se spalovacím mnohem vyšší.
Tento traktor je zatím vyroben v několika prototypech, takže v Hustopečích chyběl. Nicméně ve dvou exemplářích (prvních v ČR) zde byla přítomna jiná novinka, kterou již nyní mohou využít zemědělci pracující v sadech a vinohradech. Jde o model T 4000, který je nabízen ve třech variantách (F, N a V). Tyto varianty znamenají určení traktoru a ve své podstatě se jedná o různé vnější rozměry a zejména pak šířku, podle využití v různých typech meziřadí. Modelová řada V (Vine) nepřekračuje 1060 mm, N (Narrow) 1224 mm a F (Fruit) 1398 mm. Traktory jsou nabízeny ve třech výkonových provedeních (78, 88 a 97 k). Používají vznětové čtyřválce N.E.F. s mechanicky řízeným vstřikováním a velkým převýšením točivého momentu (36 %). Interval výměny motorového oleje je na hodnotě 600 Mh.
Traktory mohou být vybaveny čtyřmi druhy převodovek s mechanickou či pod zátěží řazenou reverzací a dvěma pod zatížením řazenými převodovými stupni. Velkým plusem je pak alternativní použití nápravy SuperSteer, dovolující natočení kol až do úhlu 75°, takže takovýto traktor může najíždět vždy hned do sousedního řádku. Standardem je automatika zapínání pohonu přední nápravy při prokluzu kol nápravy zadní a vypínání předního pohonu při zatáčení, což jsou systémy, které byly použity již na předcházející modelové řadě.
Klasikou je ergonomicky dobře zvládnutá kabina, kterou má New Hollad řešenu jako jednu z nejlepších mezi viničními traktory, u nichž je vždy obtížné uspořádat ovladače ergonomicky tak, aby se řidič cítil pohodlně.
Další novinkou mezi traktory je již zmíněný Boomer. Tento traktor je určený zejména pro komunální sféru, pro údržbové práce na hřištích v parcích či intravilánech měst. Traktor může být v provedení s kabinou i bez ní s přední nápravou SuperSteer, má automatickou aktivaci pohonu přední nápravy, a měl by být vybaven již zmíněnou převodovkou EasyDrive. Boomer je vyráběn s motory o výkonu 35, 40 a 45 koní.
A modernizace se nevyhnula ani v ČR i ve světě oblíbené řadě T7000. Ta byla rozšířena o model 7070 s jmenovitým výkonem 224 k (plus až 20 k je k dispozici po navýšení). Všechny traktory nyní používají koncernové motory, šestiválce se zdvihovým objemem 6,7 litru se čtyřventilovou technikou rozvodu a EGR ventilem pro recirkulaci spalin. Model T 7070 má navíc zesílenou přední nápravu a úpravy na hydraulice. Do řady T7000 bude nyní možné místo plně pod zatížením řazené převodovky PowerCommand zvolit též CVT převodovku AutoCommand.

Úspěšný prodej sklízecích mlátiček

Agrotec je rovněž úspěšným prodejcem sklízecích mlátiček, kde má co nabídnout. Čtyři modelové řady CS, CSX, CX a CR nabízejí širokou paletu výkonů a výkonností i když pravou je, že naši zemědělci poptávají většinou ty nejvýkonnější modely z řad CX a CR. Nestabilní počasí při sklizních v posledních letech zvyšuje požadavky na rychlost sklizňových prací a výrobce v tomto ochotně vychází zemědělcům vstříc. Nejvýkonnější model CR 9090 s axiálním systémem výmlatu a separace překonal v létě sklizňový rekord, a protože za nedlouho jej úspěšně překonala konkurence, musela mlátička CR 9090 do bojů ještě jednou a svůj limit posunout výše. Výsledkem bylo přes 500 t sklizené pšenice za 8 hodin práce.
Dobře jsou prodávány též lisy na hranolovité i válcové balíky nicméně například sklízecí řezačky či manipulátory na svůj úspěch na našem trhu zatím spíše čekají. Přitom nové sklízecí řezačky FR jsou technicky velmi zajímavé stroje, využívající nejmodernějších technologií.

Co nového u Kuhna?

Firma Kuhn je specialistou na sklizeň pícnin, zpracování půdy a zakládání porostů o když v jejím sortimentu najdeme i krmné vozy či rozmetadla hnojiv. Za zajímavý můžeme označit například žací stroj Optidisc, který se vyznačuje nestejnou vzdáleností žacích disků. U těch disků, u nichž jdou nože k sobě je větší mezera a u těch u nichž jdou nože od sebe je mezera menší. Výsledkem je lepší vysekávání (nože blíže u sebe) a lepší průchod hmoty (nože dále od sebe). Netradiční jsou trvalé olejové náplně bez nutnosti výměn oleje, naproti tomu rychloupínání nožů reaguje na současný trend kdy vše směřuje k vyšší operativnosti.
Zajímavým strojem z oblasti shrnovačů je Merge Maxx 900, který nevyužívá klasických rotorů, ale sběračů a příčných pryžových pásů, které fungují jako dopravníky. Jaké to má výhody? Předně jde o nižší odrol lístků a menší znečištění píce kameny a hlínou. A dále je možné formovat řádek, vpravo, vlevo či doprostřed, podle toho jaký smysl otáčení se navolí u kydromotorů pohánějících dopravníky. Hydropohon je použit i u některých modelů klasických rotorových shrnovačů. Toto řešení je samozřejmě finančně náročnější proti mechanickému pohonu, nicméně výhodou je nezávislost otáček motoru na otáčkách rotorů, což je podstatné zejména pro traktory, které nemají vývodový hřídel s ekonomickými otáčkami.
V půdozpracujících a secích strojích je zajímavým Kuhn Speedliner kombinující talířovou půdozpracující sekci se secím strojem s pneumatickou distribucí osiva a kotoučovými výsevními botkami., či Moduline což je klasická secí kombinace tvořená vibračními bránami zásobníkem a výsevním ústrojím, které může být klasické nebo na přesný výsev, přičemž zásobník na osivo může být umístěn v předním TBZ traktoru.

Účast byla hojná

Je asi zbytečné popisovat, že na Dnech techniky dveří byla prezentace nových či zajímavých strojů či se zde podávalo občerstvení atd. Tak už to bývá. Soustředili jsme se proto spíše na novinky z nichž některé mohou zemědělci využít okamžitě (jako nová řada T4000) jiné budou k dispozici až výhledově (traktor na vodíkový pohon).
Ale program nebyl zaměřen jen na prezentaci techniky. Mimoto se návštěvníci dozvěděli též informace o dotační politice a možnostech financování, nechyběla tombola a odpolední program doplila návštěva fotbalových internacionálů Karola Dobiáše a Antonína Panenky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *