Jarní vítr už mnoho let nevadí

K přednostem postřikovačů Hardi s řízenou vzduchovou asistencí Twin patří kromě řady jiných především to, že mohou precizně aplikovat chemické přípravky s jemnou nebo střední tvorbou kapének i za větru, aniž by docházelo k velkým ztrátám vlivem úletu. Dosavadní uživatelé systému Twin, jež letos slaví dvacet let od nástupu na trh, uvádějí zvýšení postřikových hodin až o devět denně. Během nich lze správně načasovat aplikaci pesticidů a eliminovat tak nepříznivé klimatické podmínky. Požadovaným výsledkem je pak kvalitní a ekonomicky přijatelná ochrana polních plodin.

Uvedená přednost byla i hlavním důvodem, proč akciová společnost Zera Ratíškovice vsadila již v druhé polovině devadesátých let na postřikovače Hardi se systémem Twin.

Na pole, do vinic i sadů
Zera Ratíškovice, a. s., je dceřinou společností Agropodniku Hodonín, a s., se sídlem v Ratíškovicích. Obhospodařuje zhruba 3500 ha zemědělské půdy, z toho je asi necelých 3000 ha orné, kromě toho má i speciální kultury, zejména vinice a sady. V klasické zemědělské výrobě pěstuje to, co většina zemědělských podniků ve zdejším regionu, tedy obiloviny, řepku, slunečnici a kukuřici. V živočišné výrobě je zaměřena na monogastry. Druhou dceřinou společností Agropodniku Hodonín je akciová společnost VSV, a. s., Vracov, která obdělává necelých 2500 ha zemědělské půdy, z toho je přibližně 1900 ha orné. Struktura pěstovaných plodin je obdobná jako ve společnosti Zera, v živočišné výrobě je však zaměřena na chov skotu. Proto zde nechybějí ani porosty vojtěšky. Obě dceřiné společnosti využívají moderní výkonnou techniku společně.
Zera, a. s., Ratíškovice i VSV, a. s., Vracov založily základní ochranu rostlin na postřikovačích Hardi, a to nejen u polních plodin, ale i speciálních kultur. Za rok ošetří přibližně 15 tisíc hektarů, část i letecky dvěma vlastními letadly Čmelák. V současné době využívají čtyři postřikovače, z toho tři značky Hardi, všechny s řízenou vzduchovou asistencí. Posledním přírůstkem je letos zakoupený samojízdný postřikovač Aplha plus 4100i Easy Drive, který by měl nahradit jeden starší tažený postřikovač. O volbě značky Hardi rozhodl podle technického náměstka obou dceřiných společností Ing. Josefa Ondry nejen systém Twin se všemi svými přednostmi, ale také provozní spolehlivost, přístupný a operativní servis a rychlé dodávky náhradních dílů. „Stroj koupit můžeš, ale náhradní díly a servis musíš,“ zmiňuje známé pravidlo náměstek.

Od klasiky k systému Twin
„Původní postřikovače dostupné na tehdejším československém trhu jsme u nás využívali až do roku 1995,“ vrátil se na skok do minulosti Josef Ondra. „Teprve tehdy jsme zakoupili nový francouzský tažený postřikovač moderní koncepce s klasickými rameny o záběru 24 metrů. Tento stroj s řídicí počítačovou jednotkou i automaticky uzavíratelnými sekcemi po třech metrech nám zcela zřetelně ukázal rozdíl v technickém pokroku, zejména pokud jde o výkon, účinnost, preciznost aplikace a úspory. Vzhledem k tomu, že už v té době nebyla chemie levná, rozhodli jsme se radikálně obměnit zastaralou aplikační techniku. V jarních měsících se u nás vyskytuje velmi často větrné počasí, a proto jsme již hledali postřikovač, který by si dokázal s těmito pro aplikaci nepříznivými podmínkami poradit. Po zvážení všech nabídek jsme si v roce 1997 vybrali dánský postřikovač Hardi Commander s řízenou podporou vzduchu Twin a pracovním záběrem ramen 18 metrů. Zatímco u klasického francouzského postřikovače jsme zjišťovali při větrném počasí výrazný úlet, u postřikovače Hardi se systémem Twin se tento problém výrazným způsobem minimalizoval. Aplikovat se může za větrného počasí až téměř do rychlosti devět metrů za sekundu. Přitom řízený proud vzduchu umožňuje dokonalé proniknutí postřikové jíchy do porostu. I při použití standardních trysek se vlivem řízené vzduchové asistence kapénky tříští, čímž dochází k větší pokryvnosti a tím i lepší účinnosti. Proud vzduchu usměrňuje přípravek i do nižších pater vzrostlého porostu a účinná látka se tak dostává na spodní strany listů a stonek. Aplikace přípravků s řízenou podporou vzduchu má v naší akciové společnosti jednoznačně velmi pozitivní přínos a tak není divu, že tento špičkový postřikovač používáme dodnes.“
V roce 2003, kdy k Agropodniku Hodonín přistoupila společnost VSV, a. s., Vracov a výrazně se tak zvětšila výměra zemědělské půdy, byl nezbytný další postřikovač. „Volba padla opět na model Hardi Commander se systémem Twin, tentokrát se záběrem ramen 24 metrů,“ vysvětluje J. Ondra. „Již tehdy jsme zvažovali, zda by nebylo výhodnější zakoupit samojízdný model. Vzhledem k vyšší ceně samojízdného postřikovače a také k tomu, že využíváme leteckou ochranu, jsme opět zvolili model tažený. V poslední době jsme však dospěli do fáze, že jsme nuceni obnovovat postřikovače zakoupené v devadesátých letech. S ohledem na připravovanou legislativu týkající se životního prostředí, kdy se již určité chemické přípravky nesmějí letecky aplikovat, jsme letos na jaře zakoupili samojízdný postřikovač Hardi Alpha 4100 se systéme Twin o záběru 24 metrů.“

Prvořadá je kvalita
Zajímalo nás, jak je to s velkým výkonem a úsporami vody i chemických prostředků, které by měl systém Twin zaručovat. „Na postřikovou kapacitu vyjádřenou v hektarech za hodinu mají vliv pracovní záběr, velikost nádrže, pojezdová rychlost a dávky vody na hektar,“ pokračuje technický náměstek. „V našich podmínkách je možnost velkých záběrů omezena členitostí pozemků. Hospodaříme v průmyslové zóně mezi Hodonínem, Veselím nad Moravou a Kyjovem, kde byla spoustu dolů či elektrárna, takže na našich pozemcích je velké množství překážek, především sloupů a studní. Tím je široký pracovní záběr postřikovačů značně omezen. Naopak roste objem nádrží, poslední model pojme více než čtyři tisíce litrů. U postřikovačů se systémem Twin se zvyšuje i pracovní rychlost na 12 až 15 kilometrů za hodinu, aniž by byla snížena kvalita a rovnoměrnost pokryvu. Což má samozřejmě vliv na vyšší denní výkon. Co je však podstatné, tato veličina není pro nás až tak rozhodující, hlavním je to, že můžeme aplikovat látky i při větrném počasí, přesně v době, kdy jsou škůdci, choroby a plevele nejzranitelnější. S klasickým postřikovačem bychom v té době pesticidy v mnoha případech aplikovat vůbec nemohli.“
„Pokud jde o úspory vody a chemických prostředků, každý pesticid má doporučenou koncentraci,“ říká závěrem Ing. Josef Ondra. „V obou našich akciových společnostech zodpovídají za účinnou ochranu plodin agronom a záleží na každém z nich, aby si potřebné a přitom nejekonomičtější dávkování uhlídal. Naši agronomové o přednostech systému Twin vědí, pracují s těmito informacemi a umí je dobře a efektivně využívat. Samozřejmě, pokud se snižuje úlet, šetří se voda i chemické látky. Stejně tak se díky vysoké pokryvnosti může v jednotlivých případech snížit dávka vody na hektar. Pokud pak stačí nižší dávka vody na hektar, ošetří se jednou nádrží více hektarů a roste tím i produktivita práce. Precizní aplikací se ušetří drahé chemické přípravky. Na systému Twin tedy v žádném případě neproděláváme.“

Klíčové informace
-Zera Ratíškovice i VSV Vracov využívají současné době tři postřikovače Hardi, všechny s řízenou vzduchovou asistencí.
-Posledním přírůstkem je letos zakoupený samojízdný postřikovač Aplha plus 4100i Easy Drive.
-Postřikovače Hardi se systémem Twin mohou precizně a efektivně aplikovat chemické přípravky s jemnou nebo střední tvorbou kapének i za větrného počasí.
-Řízený proud vzduchu otevírá porost a postřiková jícha dopadá přesně tam, kde je jí třeba.
-I při použití standardních trysek se vlivem řízené vzduchové asistence kapénky tříští, čímž dochází k větší pokryvnosti a tím i lepší účinnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *