Jde to i bez řezačky

Na pozemcích Zemědělského družstva Dolní Újezd u Litomyšle proběhl ve třech červencových dnech zkušební provoz technologické linky pro řízené zavadání píce. Linka byla sestavena na základě požadavků družstva a srovnání s klasickou metodou sklizně s řezačkou není určitě bez zajímavosti.

Zemědělské družstvo Dolní Újezd obhospodařuje 6500 hektarů zemědělské půdy, z toho 5700 ha je půdy orné. Vzhledem ke své poloze v obilnářsko-bramborářské oblasti se specializuje na pěstování obilovin (asi 3000 ha), na 400 hektarech pěstují řepku a na 360 ha cukrovku. Jak je z uvedených čísel patrné, rozloha pozemků, které zbývají a na kterých každoročně probíhá sklizeň pícnin, je více než značná. Zvláště, vezmeme-li v úvahu fakt, že například v letošním roce proběhly čtyři seče. Proto se zde rozhodli vyzkoušet technologickou linku pro senážování.

Reakce byly pozitivní
„Letošní rok byl na sklizeň a zpracování píce abnormálně náročný. Velice nám pomohlo, že nám firma TOKO vyšla vstříc a zapůjčila kompletní technologii i s obsluhou. A že jak technika, tak její obsluha je profesionální, jsme se stačili i za ten krátký čas přesvědčit. Kvantum i kvalita práce, kterou na našich pozemcích odvedli, hovoří sama za sebe. Srovnám-li výkony s námi doposud užívanou řezačkou, výsledek asi nenechá nikoho na pochybách. Například odvoz bychom při klasické sklizni zajišťovali sedmi odvozci, při použití sběracích vozů stačili dva. Jelikož vozy byly agregovány se systémovými nosiči nářadí Fastrac, odvoz hmoty k jámě probíhal velice rychle, i když vzdálenosti jsou vzhledem k rozmístění pozemků často značné a čas strávený přejezdy není tedy rozhodně zanedbatelný.“, říká vedoucí rostlinné výroby Ing. Josef Flídr a jeho slova potvrzují i na jedné z farem družstva ve Vidlaté Seči, kde probíhalo zpracování hmoty na jámě.
Zde připomněli, že pro vyzkoušení linky byly vybrány skutečně velice různorodé terény a pozemky s rozdílnou dostupností a svažitostí, což pro obsluhu neznalou terénu nebyl určitě žádný med. Ale k žádnému problému nedošlo a na kvalitu práce na poli plynule navázal také manipulátor JCB, který měl na starost poslední operaci, dusání hmoty na jámě. Pracoval tak rychle, že byl v mezičasech pověřován ještě dalšími úkoly. Stihl vozit a rovnat balíkovou slámu a nakládat potřebný materiál v areálu farmy.
„Nechceme podnik dostat do problémů čerpáním vysokých úvěrů, což by se při nynější výši výkupních cen zemědělských komodit mohlo velice snadno stát. Proto zatím musíme ještě zůstat věrni klasické sklizni. Ale až řezačka doslouží, nebudeme při pořizování nové techniky dlouho váhat. Odzkoušená linka by nám určitě velice pomohla a věřím, že se jí v našem družstvu co nejdříve dočkáme.“, uzavírá debatu Josef Flídr.

Linka šitá na míru
Jak byla linka sestavena? Sečení zajišťovaly žací stroje Easycut 620 Krone a čelní AFL CV 320 s celkovým záběrem devět metrů v agregaci se systémovým nosičem nářadí Fastrac 3185. Ke shrnování píce byl použit Krone Swadro 681 Duo tažený traktorem Zetor 7745. Dva velkoobjemové sběrací vozy Krone 4 XL s Fastracy 3185 zabezpečovaly kromě sběru také dopravu hmoty do senážní jámy a dusání, jak již bylo uvedeno, prováděl manipulátor JCB 535/95.
Výběr pozemků techniku dokonale prověřil. Šlo o malé i větší výměry (1,8 až 25 ha) s rozdílnou svažitostí od 2 do 28 stupňů i různě náročným přístupem. Kromě rychlé a kvalitně odvedené práce, při které linka TOKO sklidila 143 ha plochy s průměrným přejezdem 16 km na jednu obrátku, vynikly hlavně úspory ať již přímé (pohonné hmoty, snížení ztrát při sklizni, náhradní díly, mzdy) nebo nepřímé (menší utužení půdy, snížení ztrátových časů, vyšší kvalita krmiva a jeho lepší dusání).
Dodavatel by však na základě získaných zkušeností doporučil pro podnik s tak velkou výměrou pozemků ještě výkonnější techniku. Linka sestavená ze samojízdného žacího stroje Big M, velkého čtyřrotorového shrnovače Swadro 1250 a pěti sběracích vozů Krone 4 XL by byla schopna zajistit sklizeň senáže, sena i slámy v celém podniku bez pomoci další techniky.
Rychle a v optimální zralosti sklizené krmivo má při dodržení dalších parametrů jednoznačně pozitivní vliv na užitkovost dojnic. Všechny tyto aspekty zajišťují tomuto řešení sklizně světlou budoucnost.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *