Je třeba hledat nové zdroje příjmů

Historickou úlohou našeho zemědělství je především výroba potravin. Současně se zemědělci výrazně podílejí na tvorbě kulturní krajiny. Díky celosvětové konkurenci to ale k ekonomickému přežití momentálně nestačí. Je třeba hledat další zdroje příjmů a výrobu diverzifikovat. Jednou z možností je produkce energie z místních obnovitelných zdrojů.

Jednou z mála komodit, které nyní zajišťují dlouhodobě stabilní tržby s rozumnou rentabilitou, jsou zemědělské bioplynové stanice (BPS). Proto Agrární komora ČR (prostřednictvím komoditní rady pod vedením Ing. Jiří Zelenky) v průběhu celého roku intenzivně jedná s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) o jejich další podpoře. Výsledek je pozitivní a zajišťuje rozvoj tohoto oboru, který může úspěšně diverzifikovat tržby a stabilizovat zemědělské podniky v nelehké době. Především se podařilo udržet stejnou výkupní cenu pro rok 2010 u zemědělských bioplynových stanic jako v roce 2009 na úrovni 4,12 Kč/kWh. A to i přes mírný pokles nákladů na pěstování vstupní biomasy, které pro Agrární komoru ČR a ERÚ kalkuluje Český statistický úřad. Došlo rovněž k výraznému nárůstu zeleného bonusu z 2,58 Kč na 3,15 Kč/kWh. Tento nárůst vychází z předpokládaného poklesu ceny za silovou elektřinu v roce 2010.

 

Bioplyn na vzestupu

Zájem o investice do BPS podtrhuje i počet žádostí v rámci 9. kola Programu rozvoje venkova, které končilo letos 8. března, a kde bylo v obou opatření na zemědělské bioplynové stanice III.1.2 b) pro mikropodniky a III.1.1. b) pro ostatní podniky podáno rekordních 83 žádostí. V současné době je v ČR provozu zhruba 100 zemědělských bioplynových stanic a provozovatelé dokazují, že dosahují stejně kvalitních výsledků jako jejich kolegové v Německu nebo Rakousku. Prokazuje se i pozitivní synergie s živočišnou výrobou – kejda a hnůj jsou využity jako kvalitní vstupní suroviny a současně se využívají stávající technologické linky na výrobu siláže, senáže či pro krmení skotu, včetně pracovních týmů.

Hlavní překážkou výstavby dalších BPS je nyní možnost připojení k rozvodné síti elektrické energie. Vzhledem k obrovskému rozšíření fotovoltaických elektráren a velkému počtu spekulantů, kteří chtějí s rezervací připojení obchodovat, je totiž velmi obtížné získat připojení pro bioplynové stanice prakticky na celém území České republiky. Díky aktivitě ERÚ se snad tento nepříznivý stav brzy změní.

 

Fotovoltaika se reguluje

Pro zemědělce je poměrně zajímavou příležitostí také instalace fotovoltaickch elektráren, a to zejména na střechách hospodářských budov. V únoru 2010 ale byl zastaven příjem dalších žádostí na připojení fotovoltaických (a větrných) elektráren u všech provozovatelů distribučních sítí. Stalo se tak na základě doporučení správce sítí, společnosti ČEPS, údajně z důvodů ohrožení bezpečnosti sítí. Zdůrazňuji, že tento zákaz neplatí pro bioplynové stanice.

ČEPS a distributoři podmínili další povolování změnou legislativy v oblasti výkupních cen. Tato změna již byla poslaneckou sněmovnou schválena jako novela zákona č. 180/2005, která umožňuje ERÚ snížit cenu v roce 2011 pro nové zdroje o více než pět procent, pokud se prokáže návratnost kratší než jedenáct let. Jestliže novelu schválí Senát ČR a podepíše prezident, nebo jeho veto opět přehlasuje sněmovna, lze očekávat dramatické snížení výkupní ceny elektřiny pro sluneční elektrárny o více než třicet procent.

Současně je připravena vyhláška o připojení k elektrizační soustavě, která by měla mít platnost od 1. dubna 2010. Zavede přísnější pravidla pro rezervaci nových žadatelů, ale i těch, kteří již mají připojení zarezervované. Bude vyžadováno doložení vlastnictví pozemků o dostatečné výměře pro realizaci projektu nebo jejich smluvní zajištění. Dále bude vyžadován souhlas obce s investicí a pozitivní územní plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí poskytnutá stavebním úřadem. Žadatel také bude muset dopředu zaplatit jako zálohu 50 % připojovacího poplatku. Ti, co mají dnes rezervaci, jí nebudou moci prodloužit a do vypršení termínu budou muset předložit vše podle nové připojovací vyhlášky. Vyhlášku je na stránkách ERÚ.

 

Také výroba tepla

Kromě bioplynu a fotovoltaiky se s jistými problémy rozeběhla i výroba biosložek (MEŘO a bioetanol) do fosilních pohonných hmot. V blízké budoucnosti se ale pro zemědělské podniky rýsuje ještě další zdroj příjmů: V červnu loňského roku byla schválena energetická směrnice EU č. 28/2009, která zásadně řeší oblast obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 a v níž jsme se jako ČR zavázali, že budeme produkovat minimálně 13 % z celkové energie z obnovitelných zdrojů. Tyto požadavky bude řešit další novela zákona č. 180/2005, která by měla být ukončená na přelomu let 2010 a2011 a zřejmě bude platná od začátku roku 2012. Zásadní je, že by měla nově podporovat i výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie obdobně, jako je v současné době podporovaná výroba elektřiny. Tím se vytváří nový prostor i pro zemědělce, protože velmi pravděpodobně nastane prudký nárůst poptávky po vstupních surovinách, jako jsou sláma, energetické plodiny, sušený separát a další. Agrární komora ČR je připravena tuto novelizaci aktivně připomínkovat.

 

Ing. Bohumil Belada, viceprezident Agrární komory ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *