Jednoduchý, nenáročný, spolehlivý

Farmu Almako založila před více než deseti lety Markéta Kolářová a začala hospodařit spolu se svými syny na 312 ha. Hlavní činností je chov krav bez tržní produkce mléka. Kromě trvalých travních porostů mají Kolářovi i 21 ha orné půdy a každoročně provedou obnovu na dalších 25 ha.

Před dvěma lety se začali shánět po secím stroji, který by splnil všechny jejich požadavky a vypořádal se se všemi nástrahami místní půdy. Po dlouhém výběru se v loňském roce stali prvními majiteli secího stroje Agrisem Disc – O – Sem Gold v České republice.

Nelehké  podmínky
Tam, kde se pomalu země začíná vlnit v předtuše vysokých hor a chlad se nevyhýbá ani letním měsícům,leží farma rodiny Kolářových – Almako. Stejně jako všichni zemědělci v těsném podhůří Jeseníků i Kolářovi se zaměřili na chov krav bez tržní produkce mléka. Avšak narozdíl od mnohých ostatních chovají krávy plemene Hereford, mají uznaný ekologický chov a v podstatě jsou si soběstační i pokud jde o stelivo a krmivo. Příroda tu nastavila podmínky hospodaření do jednoduchých a tvrdých zákonů, a tak jim v nelehké práci pomáhá jednoduchá avšak velmi robustní technika.
Farma se rozkládá okolo obce Albrechtice a zaujímá 312 ha. Valná většina pozemků jsou trvalé travní porosty, jen 21 ha zabírá orná půda. Kolářovi se potýkají s problémem, jak na orné půdě sestavit osevní postup, a tak pěstují obilniiny a hrách. Z obilnin (oves a triticale) využívají hlavně slámu, jádro je pro ně paradoxně skoro odpadem a ačkoliv je produktem ekologickikého zemědělství, je těžké ho zpeněžit. Loni prodali do společnosti Probio 40t triticale. Kolářovi chovají plemeno hereford a v současnosti mají 161 krav. Přes zimu zůstává tak 90 až 100 kusů, 50 zvířat ročně odchovají, některými doplní vlastní stádo, jiné prodávají. Snaží se, aby se krávy otelily všechny na jednou a na jaře je mohli vyhnat na pastvu, které je okolo víc než dost. Oproti plemenu charolais, které je všude v okolí, mají sice herefordi menší intenzitu růstu, ale produkci dohánějí lepší natalitou.

S elektronikou nepochodili
Když se před dvěma lety Kolářovi rozhodli pro koupi secího stroje, začalo hledání optimálního modelu do tvrdých, téměř horských podmínek místního kraje. Už dříve si vyzkoušeli zasít s pneumatickými stroji plnými elektroniky a zjistili, že na jejich půdu platí spíše jednoduchý, robustní typ. Přesně takový je Agrisem Disc-O-Sem, který objevili ve Francii a posléze zjistili, že ho do České republiky dováží společnost Unimarco. Jednoduchost a nenáročnost stroje se jim na jednu stranu velmi líbila, na druhou stranu však budila pochyby, zda vůbec práci může kvalitně zvládnout. Neměl žádné elektronické součástky, které by mohly začít dělat neplechu a dokonce neměl ani výsevní mechanismus, tak jak ho známe u jiných strojů. Chyběly výsevní botky. Jen robustní rám, masivní pružiny a talíře schopné „rozdrásat“ půdu. Společnost Unimarco zrovna uváděla tento stroj na náš trh a posléze se domluvili s rodinou Kolářových, že jim předváděcí Agrisem Disc-O-Sem půjčí, ať si s ním zasejí. Připravit a zasít 20 ha trvalo pár hodin a pak už jen čekali, co vzejde. Ten rok byl špatný, a tak nervozita stoupala nejen u Kolářů, ale i ve společnosti Unimarco. Porost vlivem velmi suchého počasí nevzcházel a nezbývalo než chodit na pole zpívat „vstávej semínko holala…” Ačkoliv si osivo dalo na čas a v půdní peřince se vyvalovalo dlouho, nakonec z něj vyrostl nádherný rovnoměrný porost s velkými výnosy. A tak se přes zimu dohodly podmínky koupě a nakonec u Kolářů Agrisem zůstal.

Disc-O-Sem Gold
Secí stroj DS 1400 Gold, stejně jako všechny další modely společnosti Agrisem, využívají technologii výsevu s překrytím. Hloubka setí se tak nenastavuje pomocí secích botek, které u Agrisemu úplně chybějí, nýbrž množstvím půdy, jež překryje osivo. Ze zásobníku je osivo vedeno výsevní trubkou za drobicí desku, která je umístěna hned za první řadu talířů. Proud zeminy odletující od první řady talířů na drobící desku je rozmělněn na jemné částice a připraví kvalitní seťové lůžko. Talíře ve druhé řadě rovnoměrně zakryjí uložená semena v nastavené hloubce, hrubší hroudy zůstávají na povrchu. Výhodou je jednak malé opotřebení a nízká energetická náročnost – výsevní trubky nepřicházejí do kontaktu se zeminou, a také velká pracovní rychlost – stroj může jezdit po poli rychlostí až 20km/hod.
Disc – O -Sem je možné používat nejen jako secí stroj, ale zároveň jako talířový podmítač. To Kolářovi přivítali. O problémech s ornou půdou jsme se již zmiňovali, ale je tu ještě jedna možnost, jak přece jen vypěstovat na některém pozemku s trvalým travním porostem plodinu, která se pak bude moci zužitkovat třeba jako sláma. Jednou za pět let dovolují pravidla dotačního titulu tzv. obnovu trvalého travního porostu. Znamená to však velmi rychle zasít a sklidit krycí plodinu do 31. 8. To se klasickým způsobem dá jen velmi těžko. Jen si to vezměte – zorat, podmítnout, zaset, uválet. Disc – O – Sem to nejen že stíhá, ale zároveň provozní náklady na všechny tyto operace jsousníženy na minimum. Navíc při obnově trvalého travního porostu s použitím orby je třeba žádat o povolení na příslušném úřadě, se strojem Disc – O – Sem je travní drn rozrušen a hned pod podmítnutí může nastoupit setí. Na orné půdě tak Kolářovi podmítnou, zasejí a zaválí za jeden den. Rychlost je důležitá, což ukázalo například letošní deštivé jaro, kdy mnozí zemědělci ani nezaseli.

Disc-O-Sem s přísevem
DS 1400 Gold má pracovní záběr čtyři metry a objem zásobníku na osivo činní 1400 litrů. Dříve, když chtěli u Kolářů sít trávu i obilniny dohromady, museli osivo nejdříve smíchat a pak nasypat do zásobníku. Dnes doplnili Disc – O -Sem ještě jednoduchým secím strojem na přísev od firmy Lehner. Ten posadili na plošinu za zásobník secího stroje, čímž mohou naráz sít jak krycí plodinu, tak plodinu hlavní.
Dalším specifikem zdejší půdy je její kamenitost. Hory o sobě dávají vědět i v místní zemině. Ani to secímu stroji nevadí. Talíře jsou každý zvlášť uchyceny na 3D jištěných pružinových slupicích, které už na první pohled slibují, že při nárazu na kámen se nic nestane. Pružiny jsou vyrobeny z profilů 35×35 mm  a mají pevně nastavený pracovní úhel. Výhodou je i bezúdržbovost, talíře o průměru 560 mm jsou totiž namontovány na masivních litinových středech s bezúdržbovými dvojitými ložisky o průměru 100 nebo 120 mm uloženými v olejové lázni.

Rodinná rada
Ne že by na farmě panovala nějaká rozhádaná nálada právě naopak. Almako působí jako příjemná prosperující firma. Nicméně víc hlav, víc vědí a někdy přece jen každý soudí něco jiného. S koupí techniky je to stejné, někomu se líbí taková technika, jinému zase jiná a v dnešním světě, kde mnohdy rozhoduje spíše barva a značka, než opravdová rozdílnost ve funkčnosti strojů ,je rozhodnutí opravdu těžké.
Připsáno tedy k dobru stroje DS 1400 Gold – na jeho koupi se shodli úplně všichni a po roční práci s ním všichni souhlasně pokyvují hlavami, že udělali dobře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *