Jednodušší logistika zlevní služby

Počátkem letošního roku došlo ke změně organizační struktury při prodeji a dodávkách náhradních dílů značky Massey Ferguson na území, které obchodně pokrývá společnost Austro Diesel GmbH. Konkrétně nás o změnách, které zákazník kladně pocítí zrychlením dodávek strojů a především náhradních dílů informoval kdo jiný než Radim Vlčko, zástupce pro značku Massey Ferguson v České Republice.

Abychom byli takříkajíc v obraze, je třeba zmínit, že stroje značky Massey Ferguson vyrábí společnost AGCO. Ta na území, do nějž spadá i Česko, prodejem pověřila společnost Austro Diesel v čele s jednatelem Ing. Johannem Gramem. I když je organizační struktura firmy Austro Diesel poněkud pozměněna, není to pro konečného zákazníka to podstatné.
Podstatnou změnou je to, že Austro Diesel, který pokrýval i území České republiky a to díky dceřinné společnosti Austro Diesel Bohemia se sídlem v Brně zjednodušil svou strukturu, a to tím, že došlo ke zrušení právě této dceřinné společnosti. Nyní se tedy veškeré dodávky, tj. stroje i náhradní díly dodávají prodejcům na přímo rovnou z centrály společnosti Vídně – Schwechatu.
Pro jednodušší logistiku
Dnes tedy budou prodejci objednávat stroje a náhradní díly nikoli v Brně, ale přímo v Schwechatu. „Na prvním místě stojí zákazník,“ zdůrazňuje Radim Vlčko a dodává: „Toto je cesta ke zrychlení a zlevnění služeb.“ Obzvláště po vstupu republiky do EU by dceřinná společnost tvořila jen zbytečný mezičlánek v zásobování. Navíc rozdíl mezi objednávkami směřujícími do Brna nebo Vídně je zanedbatelný, stejně tak je zanedbatelná dopravní vzdálenost těchto dvou míst.
Další výhodu lze spatřit ve vybavenosti a pružnosti logistického centra Austro Dieselu. Plně vybavený sklad náhradních dílů, pružnost v zásobování značně usnadňují zrychlují a zlevňují služby. Dokládají to i následující údaje: Pokud firma obdrží objednávku náhradích dílů do 16,30 expedují se díly ještě téhož dne. Nejpozději následující den obdrží zásilku příjemce. Této skutečnosti je dosahováno u 95 % objednaných součástí.
Další expanze
V současné době Austro Diesel z pověření společnosti AGCO zásobuje stroji značky Massey Ferguson kromě mateřského Rakouska také Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko s další vizí expanze na trhy v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině. Na současném území se stará o 47 000 strojů této značky. S rozšířením teritoria dojde mimo zvětšení území také k nárůstu tohoto čísla, díky čemu se Austro Diesel stane pro koncern AGCO opět významnějším a důležitějším partnerem.
Také úseky služeb, vyřizování reklamací a školení zaměstnanců firmy a obchodních zástupců jsou koordinovány z ústředí společnosti Austro Diesel ve Schwechatu. S obchodními zástupci pak na území jednotlivých zemí spolupracují při poskytování služeb zákazníkům a provádění servisu pověření pracovníci.
Pro Českou republiku, resp. pro konečné zákazníky neznamená tento krok nic převratného. Došlo k navázání přímé spolupráce s dosavadními obchodníky, kteří jsou nyní partnerem rakouské společnosti a od ní budou odebírat jak hotové stroje tak náhradní díly. V oblasti obchodu, celorepublikového marketingu, homologace, a podpory prodeje vůbec je za českou republiku pro firmu Austro Diesel zodpovědný Radim Vlčko, oblast servisu, především tedy posuzování garančních závad a pomoc s odstraňováním složitých závad má na starost Rudolf Stárek. S rozvojem firmy souvisí i zásobování prodejců předváděcí technikou, kde si potencionální zákazníci budou moci přímo odzkoušet a osahat daný stroj.
Servis zákazníkům
K tomu Radim Vlčko dodává, že Austro Diesel navázal spolupráci s bankami, s jejichž prostřednictvím je schopen poskytovat zákazníkům také finanční servis. Stejně tak jsou připraveni zprostředkovávat přípravu podkladů pro žádosti o dotace z operačních programů EU.
Na důkaz posílení pozic Austro Diesel předvedl více techniky včetně nových řad traktorů a rozšířil výstavní expozici na brněnském Techagru. V současnosti již probíhá praktické předvádění techniky Massey Ferguson po celé republice. Doménu tvoří samozřejmě traktory, které si zákazník může vybrat z velice široké nabídky výbav, typů motorů i převodovek. Následovány jsou sklízecími mlátičkami. Vhodným doplněním sortimentu jsou teleskopické manipulátory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *