22.10.2001 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

John Deere v Seville (1)

Nejjižnější provinční město Španělska – Sevilla, čtvrté největší město země, přivítalo v září na třitisícešestset účastníků z celé Evropy, aby se zde postupně seznámili s nejnovějšími výrobky značky JOHN DEERE, které byly vyvinuty pro evropský trh roku 2002. Velkolepě pojatá akce se stala přehlídkou a současně školením dovozců a prodejců zelenožlutých strojů se znakem jelena. Výhradní dovozce strojů John Deere do České republiky, společnost STROM Praha, vyslal do Sevilly početnou skupinu 39 účastníků.
O této ojedinělé události přinesl reportáž týdeník Zemědělec v č. 39. Dnes se zaměříme na některé ze 63 novinek, které překvapily přítomné účastníky, ať přijeli z kteréhokoli koutu starého kontinentu.

Největším počtem evropských novinek značky John Deere se pochlubily zejména traktory, stroje pro sklizeň obilnin a pícnin, včetně lisovací a manipulační techniky, ale i stroje pro chemickou ochranu rostlin.
Není lehké se rozhodnout, které z novinek si pro první informaci vybrat. John Deere, jak známo, vyrábí širokou škálu nejrůznějších strojů, přesto jeho nejsilnější zbraní jsou tradičně traktory a sklízecí mlátičky, kde pevně tříme taktovku světového prvenství. Avšak, po letošních svízelných žních, kdy nepřízeň počasí značně ztěžovala práci našich zemědělců, po žních o kterých se bude dlouho hovořit a kdy majitelé nových výkonných strojů jistě docenili jejich vlastnosti, začneme kombajny – tedy správně - sklízecími mlátičkami.
Tradice a pokrok firemní značky
V bohaté historii značky John Deere odedávna sehrávaly obilní kombajny významnou roli. Od konce předminulého století až podnes. S tím souvisejí i bohaté zkušenosti, které jsou vtělovány do nových výrobků. V současné době, kdy John Deere vyrábí sklízecí mlátičky jak v Americe, tak v Evropě, lze říci, že jeho široká nabídka uspokojuje zemědělské podniky různých velikostí, hospodařících v různých pěstebních i klimatických podmínkách. Potvrdila to i Sevilla.
Čtyři nové konstrukční řady sklízecích mlátiček lišících se nejen výkonností (jsou vybaveny motory o výkonu od 133 do 347 kW, resp. od 180 do 465 koní), ale různým řešením mláticího a separačního ústrojí a řadou dalších užitečných změn, byly toho dokladem.
Začněme motory, jejichž výkon je určující pro výkonnost sklízecích mlátiček. Všechny mlátičky mají motory tzv. PowerTech, tedy motory, které byly speciálně vyvinuty pro tvrdý zemědělský provoz. Tomu byla přizpůsobena otáčková charakteristika, motory jsou nejen výkonné, ale připravené i pro zdolávání mimořádných pracovních špiček, motory s dostatečnou výkonovou rezervou, disponující tzv. extra-výkonem (který přijde vhod např. při vyprazdňování zásobníku zrna) a splňující přísné evropské emisní předpisy a přitom si zachovávají příznivou spotřebu paliva.
Srdcem sklízecích mlátiček je mláticí a separační ústrojí, kterýmžto konstrukčním celkům věnoval John Deere mimořádnou pozornost. Hlavními hledisky spolu s výkonností strojů byly nesmlouvavé požadavky na kvalitu práce, jejímž výsledkem je čisté, nepoškozené zrno a minimální ztráty. Takže vedle klasického způsobu s příčným mláticím bubnem a klávesovým vytřásadlem nabízí John Deere i provedení s axiálním integrovaným mláticím a separačním ústrojím s jedním, či dvěma bubny a navíc připravil různá další zdokonalení.
Čtenář jistě odpustí, nezačneme-li, jak bývá obvyklé, od nejmenších. Ptáte se proč? Protože nová konstrukční řada 9000 WTS, o které bude nyní řeč, se snad nejvíce přibližuje u nás tak oblíbeným sklízecím mlátičkám řady JD 2200. Dobře je znáte, jsou to klasické mlátičky s mláticím bubnem velkého průměru, plných 660 mm (až dosud největší na trhu) a klávesovým vytřásadlem.
WTS je přesto jiná
Nejen, že výkon motorů nových strojů řady WTS (Walker Tine-Separation) je posunut výše, podle jednotlivých modelů o 14 až 24 %, ale největší změny najdeme právě na vytřásadle. Nicméně začněme od nového žacího ústrojí řady 600R, jež má šířku záběru 4,30 až 9,15 metru, o kterém se nese zpráva, že umožňuje sklízet s nejnižšími ztrátami zrna a dociluje rovnoměrné výšky strniště, i na nerovném povrhu pole. To se děje díky opět novému automatickému vedení žacího ústrojí Headertrac, kdy čidla na každé straně žacího ústrojí průběžně měří výšku strniště a té přizpůsobují výšku řezu. Nastavitelná regulace přítlaku slouží především jako vítaná podpora při sklizni polehlého porostu. Nastavování systému obstarávají tři tlačítka na ovládací páce, přičemž zvolená nastavení jsou digitálně indikována na monitoru. Dalšími znaky žacího ústrojí 600R jsou prsty podávacího bubnu po celé šířce žacího ústrojí, nový pohon kosy s planetovými převody, výkonný reversor a žací stůl vysouvatelný v rozmezí od 545 do 715 mm.
Snižování ztrát – stále aktuální
Prvořadým hlediskem konstruktérů bylo docílení co nejmenších ztrát zrna při sklizni. Přísun sklízené hmoty od vstupu až k mláticímu bubnu je proto dimenzován tak, aby hmota procházela jednotlivými pracovními orgány bez jakýchkoli překážek.
Srdcem těchto nových modelů mlátiček řady 9000WTS je však mláticí a separační systém, který sestává ze čtyř celků - mohutného mláticího bubnu o průměru 660 mm, opatřeného deseti mlatkami a druhého bubnu, od nichž přechází sklízená hmota na mimořádně dlouhé, jedenáctistupňové vytřásadlo, které je pěti-, resp. šestiklávesové a poslední, čtvrtý celek, představuje tzv. Power-Separator. Právě u toho se nyní zastavíme. Tento separační prstový buben, který je uložen nad zadní částí vytřásadla, využívá stejné techniky posunu hmoty a uvolnění zrna, jako sklízecí mlátičky s axiálními rotačními bubny, či rotory (např. CTS, o kterých se zmíníme později). Prsty rotoru urychlují pohyb sklízené hmoty, pročesávají ji a uvolňují zbylé zrno, čímž se dociluje vyšší separační účinnosti při sklizni jakékoli plodiny a při rozličných pracovních podmínkách. Lze říci, že tento systém spojuje výhody klasického způsobu separace zrna vytřásadlem se způsobem separace rotační. O následné čištění hmoty se stará systém Quadra-Flo se čtyřmi segmentovými ventilátory. Už zde je až 25 % plev a třetina zrn oddělena, což podstatně ulehčuje práci hlavnímu čistidlu.
Podle jednotlivých modelů mají mlátičky WTS zásobníky zrna o objemu od 7 500 do 11 000 litrů.
Pro rovnoměrné drcení slámy jsou k dispozici zcela nové drtiče, které mají tři různé rychlosti a volitelný počet různých nožů.
Motor určuje výkonnost
Šest nových modelů této konstrukční řady je vybaveno motory o zdvihovém objemu válců 6,8 nebo 8,1 litru. Jsou to motory John Deere PowerTech, které se vyznačují tzv. extra-výkonem, díky němuž se dociluje především vysokého hmotnostního průtoku mlátičky. Při nominálních otáčkách dosahují motory výkonu od 152 do 247 kW, tedy - od 206 do 336 koní. Tyto motory byly vyvinuty pro použití zejména při těžkých pracovních podmínkách, např. za vlhka, při zaplevelených porostech a při obzvláště vysokých výnosech, resp. velkému množství slámy.
Sklízecí mlátičky řady WTS vynikají také vysokou průchodností v terénu, a to při stejné kvalitě práce na rovině, jako na svahu, kdy se díky novému systému HILLMASTER II automaticky vyrovnává celá mlátička do 15 % sklonu a dalších 7 % umožňuje systém HEADERTRAC pro automatické kopírování terénu žacím ústrojím, takže stroj může pracovat i na svazích se sklonem až do 22 % bez ztráty výkonu. Díky kompenzaci sklonu svahu může řidič stroje bezpečně a pohodlně pracovat po celý dlouhý den.
Nová prostorná kabina řidiče se stavitelným sloupkem volantu do sklonu a na výšku skýtá celkem 5,2 m2 prosklené plochy, umožňuje nerušený výhled na žací ústrojí a podávací orgány, umožňuje přehledné sledování veškerých funkcí stroje a skýtá obsluze komfortní, ergonomické pracoviště.
Přímo z továrny je možné obdržet satelitní systém GreenStar ke zjišťování a mapování výnosů s podporou přijímačů StarFire a displejů GreenStar, což už při práci na poli indikuje vlhkost zrna a informuje o výkonnosti sklizně.
Nová řada sklízecích mlátiček John Deere řady 9000WTS pochází nyní z výrobního závodu v německém Zweibrückenu, odkud se k nám dovážejí osvědčené mlátičky řady JD 2200, které lze považovat za vývojového předchůdce těchto nových strojů. Stroje WTS prokazují, že si zachovaly všechny vlastnosti mlátiček řady JD 2200, a navíc jsou vybaveny o 14 až 24 % výkonnějšími motory a jsou v mnohém konstrukčně zdokonaleny

CWS - klasika i v menším provedení
John Deere pamatuje i na malé a střední zemědělské podniky, proto má ve svém novém programu sklízecí mlátičky CWS (Cylinder Walker Separation). Dva modely s označením 1450 CWS a 1550 CWS představují obzvláště hospodárné mlátičky, které mají řadu znaků mlátiček vyšší výkonové třídy. Jak z mezititulku vyplývá, jsou vybaveny klasickým mláticím a separačním ústrojím, tedy osvědčeným příčným mláticím bubnem a 5ti, resp. 6ti- klávesovým vytřásadlem.
Žací ústrojí je opět nového provedení 600R o šířce záběru od 4,30 do 7,60 metru, se všemi přednostmi, uvedenými u předcházejících strojů.
Coby hospodárnou alternativu nabízí John Deere také žací ústrojí řady 300 se šířkou záběru od 3,50 do 6,80 m, se žlabem žacího ústrojí z nerezavějící oceli, s hydraulickým pohonem motáku a nastavitelnou délkou stolu.
Výkonný šikmý dopravník se i v tvrdých podmínkách sklizně stará o rovnoměrný tok hmoty k mláticímu bubnu o průměru 610 mm. Díky elektricky nastavitelnému mláticímu koši o délce 590 mm, velkému úhlu opásání 112 stupňů a jeho velké účinné ploše, se dociluje intenzivního, ale přitom šetrného výmlatu před tím, než sklízená hmota projde účinným vytřásadlem a čistidlem.
Zásobník zrna o objemu 6 000 litrů je vybaven vyprazdňovacím dopravníkem s úhlem výkyvu 106 stupňů a umožňuje dobrý výhled při vyprazdňování a snadnou obsluhu.
Výkonné přeplňované motory o výkonu 133 kW (180 k), resp. 165 kW (225 k) a systém vyrovnávání mlátičky na svahu přispívají ke snižování ztrát při nejobtížnějších podmínkách sklizně a jakékoli sklízené plodině.
Kabina nových mlátiček řady CWS poskytuje vysokou míru pracovního komfortu, dobrý výhled a přehledné uspořádání přístrojů. Optimálnímu pracovnímu klimatu pomáhá klimatizace, která pracuje s mírným přetlakem vzduchu v kabině a trvalým přívodem čerstvého vzduchu, čímž chrání řidiče před nežádoucím prachem. Důležité funkce jako pohon pojezdu a regulace nastavení šikmého dopravníku a žacího ústrojí se ovládají pomocí vícefunkční páky. Všechny podstatné ukazatele stroje jsou výhodně umístěny na sloupcích kabiny. Samozřejmě, rovněž sloupek volantu je nastavitelný co do výšky a sklonu, rovněžtak je seřiditelná pravá opěrka loktů pohodlného sedadla řidiče, které se dodává též ve variantě s pneumatickým pružením. Ve standardní výbavě je též komfortní sedadlo pro spolujezdce.
CTS – nové řešení

O novém pokrokovém řešení mláticího a separačního systému John Deere už leccos proniklo navenek. To když se loni v Evropě a také u nás při žních objevily první zkušební vzorky mlátiček, které již nesly označení CTS (Cylinder Tine-Separation). Jejich příchod byl předznamenán zadáním – sklízet veškeré plodiny i při nejobtížnějších podmínkách sklizně, či chcete-li jinak – sklízet i když už jiné sklízecí mlátičky nepracují.
Zopakujme si, v čem spočívá princip tohoto systému. Spočívá ve dvourotorové separaci CTS. Mohutný příčný mláticí buben o průměru 660 mm s konkávním košem oddělí většinu zrna a dva podélné, tedy axiální rotační separační bubny, které jsou excentricky uložené, což je zvláštnost konstrukce John Deere, posouvají hmotu dozadu a uvolňují tak zbylé zrno, i z mimořádně vlhkých, či dokonce zelených porostů. Výsledkem je dokonalá separace zrna za jakýchkoli podmínek, lepší kvalita zrna a menší nároky na výkon motoru.
Nová sklízecí mlátička 9780CTS je rovněž vybavena novým automatickým kopírováním žací lišty Headertrac a na přání též systémem vyrovnávání sklonu Hillmaster II. Z dalších inovací nového stroje CTS lze jmenovat novou zesílenou zadní nápravu, která je shodná s poháněnou nápravou, dále novou variantu mláticích košů a mlatek, a také zdokonalené osvětlení pracovními světlomety, umístěnými na střeše kabiny. Uvedené užitné vlastnosti nového stroje umožňují samozřejmě co nejvíce prodloužit pracovní den při sklizni. Tomu přispívá i zvětšená nádrž paliva, která má nyní objem 700 litrů. Vycházíme-li z průměrné spotřeby paliva 45 l/h, pak nám plná nádrž vystačí na 14 až 15 pracovních hodin.
Nakonec si nelze nepovšimnout také nového „kabátu“ stroje. Plastová kapotáž na bočních stěnách, zadní stěně, krytu přístupu k motoru a dalších částech obnáší plochu 21,4 m2. Je to dosud největší použití tohoto pevného, lehkého a bezúdržbového materiálu SMC na mobilních strojích. Ušetřilo se přitom 25 % na hmotnosti ve srovnání s ocelovými díly.
Na novém stroji, po ověření zkušebních vzorků, naleznete řadu dalších dílčích zlepšení, např. na příčném dopravníku, či zavěšení zadní nápravy. Stejně tak všechny ostatní přednosti předcházejících strojů, jako ovládání, pohodlná kabina a další, jsou i u tohoto stroje samozřejmostí.
Nezanedbatelný je i snadný transport po silnici, kdy při pneumatikách 650 mm přepravní šířka nepřesahuje 3,3 metru.
Nicméně sklízecí mlátičku CTS nelze brát jako nástupce klasické mlátičky, nýbrž jako rozšíření nabídky tak, aby zemědělec měl možnost širšího výběru strojů, odpovídajícího jeho specifickým podmínkám.
Obří mlátička se jmenuje STS
Když se před časem vžil název „lis na obří balíky“, proč by se nemohl použít název „obří mlátička“? Této „estéesce“ by to jistě slušelo. Předem však třeba upozornit, že typové označení této jedinečné mlátičky 9880STS nemá nic společného s dřívějšími našimi „traktorkami“. Ačkoli – byly to přece podniky služeb a tato nová velkomlátička je také určena pro velké zemědělské podniky a – pro podniky služeb. Konečně, raději nahlédněme do technických údajů tohoto stroje.
Na začátku třeba předeslat, že tato mlátička byla vyvinuta pro vysoké denní a sezónní výkonnosti a to zvláště s přihlédnutím k evropským podmínkám. Díky inovaci třístupňového axiálního mláticího a separačního rotačního bubnu (jde o jednobubnové ústrojí) je tento stroj předurčen především pro sklizeň za těžkých podmínek, tzn. pro sklizeň vlhkého obilí a při vysokém množství slámy.
V tom případě nelze začít jinak, než od motoru. Je to opravdový silák tento motor PowerTech o zdvihovém objemu válců 12,5 litru, vybavený tzv. čtyřventilovou technikou, plně elektronicky řízenou regulací, s variabilním časováním vstřikování. Tato souprava poskytuje při polním provozu výkon 347 kW, tedy 465 koní při 2 100 otáčkách za minutu. K tomu není co dodat.
Také u tohoto stroje je užito nové žací ústrojí řady 600R, nyní o záběru od 6,10 do 9,15 metru, které dovoluje sklizeň s nejmenšími ztrátami zrna a rovnoměrnou výškou strniště. I zde najdete automatické vedení žacího ústrojí Headertrac se všemi jeho přednostmi, které umožňují plné využití kapacity stroje. Novým elektrohydraulicky ovládaným mechanickým reversorem může být pomocí tlačítka obrácen chod žacího ústrojí a šikmého dopravníku, přičemž lze takto přenášet až 80 koní výkonu.
Třístupňový axiální mláticí a separační rotační buben pracuje dokonce i v takových případech, kdy konvenční mlátička s axiálním rotorem už je na hranici možností pracovat. Průměr rotačního bubnu se postupně zvětšuje ve směru toku sklízené hmoty. Podávací systém k rotoru dělí sklízenou hmotu do tří proudů, které umožňují rovnoměrné plnění bubnu po obvodu celých 360 stupňů. Tři stupně rotoru mlátičky STS, které jsou uloženy excentricky, se starají při toku hmoty o nakypření vrstvy slámy a o šetrný výmlat. Celkem 27 mláticích elementů a 24 zubů v oblasti separace podporují tok hmoty bubnem, ba i při sklizni silně zaplevelených porostů. Podle druhu plodiny může být rotor poháněn při dvou rozsazích otáček a to od 380 do 1 000 ot/min, nebo od 210 do 550 ot/min. Kromě toho jsou k dispozici, jako obvykle, tři různé variace mláticích košů.
Systém čistidla Dyna-Flo se čtyřmi podávacími šneky, výkonné předčistidlo, nový vysoce výkonný ventilátor a elektricky nastavitelná síta se starají o čistý obsah zásobníku zrna i za nejobtížnějších podmínek. Úhrabky se sledují laserovým čidlem a indikují na monitoru ve sloupku kabiny. Nastavení čištění je tím podstatně zjednodušeno.
Až 3 500 litrů objemu zrna za minutu dopravuje dopravník do zásobníku o objemu 11 000 litrů, kryty zásobníku se ovládají elektricky z kabiny řidiče.
Podobně jako u všech mobilních strojů John Deere i zde je kabina velmi prostorná, pohodlná, stroj je snadno ovladatelný a řidič má po ruce vše, co ke své práci potřebuje.
Již z továrny je mlátička připravena k provozu v rámci tzv. precizního zemědělství.
Objem palivové nádrže 945 litrů motorové nafty je dostatečně veliký, aby zaručil práci v prodloužených směnách a to i za nejtěžších provozních podmínek.
Nakonec vlastnosti, které se ovšem vztahují ke všem strojům John Deere – jednoduchá údržba, vysoká provozní spolehlivost, platí i pro tento nový, vysoce výkonný stroj.
Uvážíme-li, byť nejzákladnější parametry mlátičky JD 9880STS, kterých jsme se dotknuli, není divu, že tato velkomlátička, jak se John Deere v Seville pochlubil, je držitelem světového rekordu - 60 tun sklizeného obilí za hodinu.
Není sebemenších pochyb o tom, že nový stroj 9880STS představuje nejvýkonnější mlátičku, s dosud nepřekonanou průchodností, která kdy byla u firmy John Deere postavena. A nejen u firmy John Deere.
V příštím čísle časopisu MZ dokončíme tuto informaci pojednáním o novinkách John Deere v oblasti traktorů.
Ing. František Král

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down