Kdo chce šetřit, musí investovat

Na každého pracovníka Družstva Agra Březnice nedaleko Bechyně připadá obrat více než 1,5 milionu korun. Tak vysoká produktivita práce by nebyla možná bez výrazných investic do rostlinné i živočišné výroby a snížení počtu zaměstnanců. Družstvo je zaměřeno na produkci mléka, hovězího a vepřového masa i plemenného materiálu. Úkolem rostlinné výroby je zabezpečit dostatek kvalitních objemných i jadrných krmiv.

Z 2350 hektarů zemědělské půdy připadá 350 ha na travní porosty, 70 ha na jetel a 40 ha na vojtěšku. Plochy trvalých travních porostů sklízejí v družstvu třikrát do roka, jeteloviny a jetelotrávy dvakrát v roce a k tomu asi 800 ha slámy. Tuto práci zvládají dva traktory se sběracími vozy Pöttinger Jumbo, které nahradily neproduktivní samojízdnou řezačku s nákladními automobily Liaz MTSP a T 815 Agro.

Pöttinger místo Krone
Od roku 1996 využívali v družstvu k senážování systémové nosiče JCB Fastrac 185-65 a dva vozy Krone Titan 6/48 GL s korbou o objemu 48 m3. Ročně sklidily více než 2000 hektarů, a tak není divu, že je bylo nutné po čtyřech letech provozu obměnit.
„Stáli jsme před rozhodnutím, zda koupit nové sběrací vozy stejné značky nebo zvolit jiného výrobce,“ vzpomíná Miroslav Němec, mechanizátor družstva. Když jsme na veletrhu Techagro 2000 objevili sběrací vůz Pöttinger Jumbo 6600 L s rotačním válcem a objemem 66 m3 bylo rozhodnuto. Vůz Jumbo je osazen jedinečným systémem řezání a výměny nožů. Celý nosník lze pomocí přímočarých hydromotorů sklopit a poté stranově vysunout o 90 stupňů. Nože v optimální výšce jsou snadno přístupné, při jejich demontáži si obsluha nemusí lehat pod vůz, nebo lézt do vozu. Za léta provozu jsme se přesvědčili, že tento vyloženě nadčasový systém, který vycházel z požadavků praxe, je provozně spolehlivý, spotřeba náhradních dílů nízká a údržba jednoduchá. V roce 2001 jsme zakoupili další vůz, stejné značky, s objemem 72m3.“

Od nejmenšího po největší
Sběrací vůz Jumbo 6600 L sloužil v družstvu k plné spokojenosti šest let, avšak vzhledem k neustálému tlaku na zkracování doby senážování ho nahradil větší model o objemu korby 80 m3. Jak nám prozradil mechanizátor, i po šesti letech provozu měl vůz Jumbo 6600 vysokou zůstatkovou hodnotu, byl ve velice dobrém stavu a s jeho prodejem nebyly žádné problémy.
„Při sklizni pícnin a slámy dnes využíváme sběrací vůz Jumbo 7200 L s identickým řezáním jako model 6600 L a návěs Jumbo 8000 L s vícekolovým, hydraulicko-pneumaticky odpruženým podvozkem Kurmann,“ uvádí nás do současnosti M. Němec. „Investice do osmi kol na dvou nápravách nebyla sice malá, ale důvod pro pořízení vozu s tímto podvozkem byl zřejmý – ochrana luk před poškozením. Část sklizňových ploch trvalých travních porostů je během roku často podmáčena, což nám dělalo nemalé potíže. Za vozem s klasickou tandemovou nápravou se tvořily hluboké koleje i přesto, že je vybaven flotačními pneumatikami. Abychom louky uvedli do původního stavu, museli jsme je mezi jednotlivými sklizněmi upravovat, zavážet koleje, válet, dosívat travním semenem, což nebylo vůbec levné. Při sklizni píce sběracím vozem s vícekolovým podvozkem nám tyto starosti odpadly. Navíc je vůz mnohem stabilnější při průjezdu senážní jámou, zatáčkami a při práci na svahu nemá snahu klouzat. Ba právě naopak. Hydraulika podvozku vůz při bočním naklopení vyrovnává, tím zvyšuje bezpečnost a plynulost sklizně. V letošním roce u nás zkoušíme i poslední novinku firmy Pöttinger – Jumbo 10000 L na třínápravovém podvozku.“

Komfortní a bezpečný
Takový je podle prvních zkušeností z Agry Březnice nový sběrací vůz Jumbo 10000 L s úctyhodnými rozměry 12,26 m x 2,5 m x 4 m a objemem korby 100 m3 . Osvědčená šroubovaná konstrukce rámu je základem stability i při plném zatížení a průjezdu těžkým terénem. Dvojice dvojčinných pístnic na oji spolehlivě zvedá výkyvný sběrač se šesti řadami prstů a urovnávacím válečkem až do výšky 650 mm, což usnadňuje vjezd do silážní jámy. Automatika plnění na dvou místech, stropní profily, prodloužené stranové plechy i prodloužená zadní stěna nabízejí v kombinaci s dvourychlostním podlahovým dopravníkem maximální využití ložného prostoru a rychlé vyprazdňování. Náprava Tridem s aktivně řízenou první a třetí nápravou, hydropneumatické odpružení a pneumatiky 710/45 R 22,5 zabezpečují užitečnou hmotnost až 20 tun.
Sběrací vůz je osazen řezacím ústrojím se 45 noži uspořádanými v jedné řadě, centrálním uvolněním a stranově výklopným nosníkem nožů Easy move. Po vychýlení na levou stranu vozu lze nože bez použití nářadí vyjmout. Zemědělci ocení jejich prodlouženou životnost vyplývající ze zesílení zadní strany se širším výbrusem a snadnou přístupnost při jejich výměně. Na přání je možné doplnit přídavný ochranný a čisticí kryt, který při každém vyklopení nosníku s noži automaticky provede jejich vyčištění. Teoretická délka řezanky je 34 mm.

Čím větší, tím lepší
První seč proběhla v Družstvu Agra Březnice od 13. do 31. 5. 2007 a zabezpečovaly ji dvě soupravy. První tvořil traktor Fendt 926 VarioTMS a vůz Jumbo 10000 L, druhá souprava byla složená z traktoru John Deere 8110 a sběracího vozu Jumbo 7200 L. U obou souprav se sledovala řada ukazatelů, z kterých lze následně odvodit ekonomiku provozu a výhodnost případné investice. Zde jsou výsledky.
První souprava přivezla do jámy 1703 t objemné píce, spotřebovala 1092 l nafty a tohoto výkonu dosáhla za 62 hodin čisté práce svozu. Šlo o 93 fůr při průměrné hmotnosti 18,3 t. Druhá souprava přivezla do jámy 1325 t hmoty, přitom spotřebovala 1262 l paliva a tento výkon udělala za 72 hodin čisté práce svozu. Jednalo se o 96 fůr při průměrné hmotnosti 13,8 t. Z těchto údajů lze vyčíst další kalkulace. První souprava dopravila do jámy za hodinu 27,46 t hmoty, druhá souprava pak 18,4 tuny. Hodinový výkon první soupravy s vozem Jumbo 10000 L je vyšší o 47,6 %. „Je však třeba podotknout, že sklizňové plochy byly vzdáleny od senážní jámy pět kilometrů,“ dodává mechanizátor. „V případě, že budou dopravní vzdálenosti narůstat, se rozdíl v hodinovém výkonu ještě navýší a úspora paliva bude ještě výraznější.“ V našem případě byla u první soupravy průměrná spotřeba PHM na tunu hmoty s dovozem do jámy 0,64 l, u druhé soupravy 0, 94 l s tím, že obě soupravy prováděly sklizeň senáže ze stejných pozemků.
„Nebudu se zmiňovat o úspoře mezd, ani o opotřebení pneumatik, prodloužení proběhu servisních údržeb traktoru a tak dále,“ pokračuje Miroslav Němec. Vyzdvihl bych úsporu PHM, maximálně možné využití obsluhy a příznivého počasí pro sklizeň. Víme, že faktory času a počasí mívají v průběhu sklizně mnohdy zásadní vliv na kvalitu výsledného produktu, v tomto případě mléka. Dnes, po mnohaletých zkušenostech se senážními vozy, víme, že vyrobit kvalitní travní senáž je záležitostí hodin. Je samozřejmostí, že celá technologická linka musí být výkonnostně sladěna. V senážní jámě se nám velmi osvědčil teleskopický manipulátor JCB 540-70 na rozhrnování a těžký traktor John Deere 8100 vybavený dusačem o hmotnosti 4,5 tuny z vagónových kol a záběru 3,6 metru. K sečení používáme soupravu se záběrem devět metrů, k nahrabování pak výkonný stroj Pöttinger Eurotop 1251 se záběrem 12,5 metru. V letošním roce byla také zajímavá sklizeň slámy. Při nasazení traktoru Fendt 926 s vozem Jumbo 10000 L se naprosto využil stroj na stohování slámy, přestože jsme pro její sběr ušetřili jeden střední traktor o výkonu 180 k a mohli ho použít k odvozu obilí. Řadu dalších údajů dále zjišťujeme, musejí nám říci, zda se nám investice do nového vozu vyplatí a kdy se nám vynaložené náklady vrátí. Konečné výsledky nemáme ještě zpracované, ale první čísla jednoznačně ukazují, že sběrací vůz Jumbo 10000 L bude pro každý zemědělský podnik z ekonomického hlediska velkým přínosem.“

Jumbo nepotřebuje pojištění
Zajímavostí u nového vozu 10000 L je systém čištění nožů za provozu, což si obsluha soupravy velmi pochvalovala při jejich každodenním ranním broušení. Při otáčení soupravy na souvrati si obsluha, řekněme jednou za hodinu, z kabiny nože odklopí, tím je vyčistí od zachycené píce a opětovně zaklopí do pracovní polohy. Celý proces trvá asi tři vteřiny a není nutné zastavovat. U starších vozů toto vylepšení není, což v praxi znamená významné prodloužení režijního času nutného ke každodennímu čištění řezacího ústrojí od zachycené a ucpané píce.
„Po několikaletých zkušenostech s provozem vozů Pöttinger Jumbo vím jedno: není nutné uzavírat strojní pojištění,“ tvrdí Miroslav Němec. „K tomuto závěru mě vede provozní spolehlivost. Za šest let provozu jsme do stroje Jumbo 6600 L investovali jen do opotřebitelných a spotřebních dílů. Po čtvrté sezóně jsme koupili sadu nových řezacích nožů a každým rokem v předsezónní údržbě preventivně vyměnili asi polovinu ložisek na sběrači. Za celou dobu provozu jsme spotřebovali čtyřicet dvojprstů sběrače a dvanáct vodicích plechů na sběrači. Vůz sloužil bez závad také proto, že byl obsluhován řádně vyškolenými řidiči, byly prováděny provozní údržby tak, jak udává výrobce, vůz nebyl nijak přetěžován a v neposlední řadě také proto, že jsme naše sklizňové plochy vždy řádně udržovali. V roce 2000 byly veškeré trvalé travní porosty zásluhou agronoma obnoveny.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *