Kdy kravám chutná a hodně dojí?

Když jim z kvalitních objemných krmiv připraví krmnou dávku některý z předvedených či vystavených krmných vozů v Lysicích na Blanensku. Druhou říjnovou středu zde naše vydavatelství a tamní zemědělská akciová společnost uspořádaly letos poslední Den Zemědělce zaměřený na moderní techniku k přípravě a zakládání objemného krmiva, včetně zastýlání a manipulace. Po dvou letech si mohli chovatelé skotu prohlédnout to nejlepší na českém trhu. Předvedeno bylo více než dvacet krmných vozů, rozdružovačů balíků a nakládačů, řada dalších byla vystavena v expozicích jednotlivých firem.

Praktické ukázky se zúčastnily tažené i samojízdné krmné míchací vozy, s frézou, vykusovačem či bez těchto zařízení, s horizontálním či vertikálním systémem míchání. Jejich úkolem bylo připravit směsnou krmnou dávku, kterou tvořily sláma, siláž a senáž v poměru 10 : 50 : 40. Strukturu a homogenitu zamíchaných krmných dávek vizuálně zhodnotil u každého předvedeného stroje Ing. Václav Kudrna, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi. Jako první byly předvedeny tažené krmné míchací vozy s vlastním nakládáním.

Krmné míchací vozy s vykusovačem

HZT Technik

V této kategorii byly předvedeny dva vertikální krmné míchací vozy Trioliet, které do České republiky dováží společnost HZT Technik. Nizozemský výrobce nabízí krmné míchací vozy s objemem od 5 do 48 m3.
Prvním předvedeným krmným vozem se vzadu umístěným velkoobjemovým vykusovačem, s aktivními noži byl Trioliet Triomix 2, 1200 (1) o objemu 12 m3. Vykusovač je schopen nabrat najednou až 3000 kg hmoty z maximální výšky 4,5 m, která se váží v jeho kapse. Předvedený vůz je vybaven dvěma vertikálními šneky s patentovaným systémem Twin Stream, který urychluje míchání, směsnou krmnou dávku lze namíchat za tři až čtyři minuty, čímž se výrazně snižuje spotřeba pohonných hmot u traktoru s výkonem kolem 100 koní. Triomix 2 je určen především pro velkovýrobní podmínky, vzhledem k rozložení hmotnosti je vybaven tandemovou nápravou, kdy se třetina hmotnosti přenáší na traktor. Vyskladňovací dopravník může být vybaven regulací otáček, takže lze ovlivňovat dálku rozhozu krmiva. Vážicí zařízení se dodává ve třech variantách včetně systému Datatransfer. Jde o kompaktní stroj s velkou kapacitou míchání a nakládky, který vytváří optimální, kyprou směsnou krmnou dávku s ideální strukturou. Při nakládání nemusí používat aktivní míchání, čímž spoří pohonné hmoty. K dalším charakteristikám patří neobvykle nízká potřeba údržby a vysoká životnost.
Jako druhý byl předveden krmný míchací vůz s vertikálním šnekem a vzadu umístěným aktivním vyřezávacím štítem Trioliet Gigant 700 MK (2) o objemu 7 m3. Maximální dosah vyřezávacího štítu s protiběžnými noži, jež zároveň slouží jako stěrka, kterou se v jámě dočišťuje odběrové místo, je 3,9 m. Deska štítu fungující zároveň jako zadní kryt vozu vykusuje celou „třísku“, takže nedochází k degradaci struktury krmné dávky. Tímto systémem lze nakládat kulaté i hranaté balíky, popřípadě jejich část i volně ložené seno, stejně jako jiný materiál z vaků či z volně ložené hromady. Pokud pracuje vyřezávací štít, míchací šnek se netočí. Vůz je vybaven novým míchacím šnekem Twin Stream, který se vyznačuje lepším účinkem míchání, vyšším stupněm plnění, lepší účinností řezání a zpracováním velkých balíků a stejnoměrným vyskladňováním. K pohonu hydraulických funkcí slouží okruh hydrauliky traktoru, což je výhodou především v zimě, kdy vůz pracuje neustále s teplým olejem. K vyprazdňování se používají dva boční šíbry. Vůz lze vybavit elektronickým vážicím systémem Datatransfer s programovatelným počítačem a možností připojení k PC nebo tiskárně. Tento systém umožňuje obsluze kontrolovat krmnou dávku a pořídit časový snímek práce krmiče. Vůz je krátký, což má vliv na jeho dobrou manévrovatelnost, zadní nápravu lze vybavit odpružením. Traktor nemusí pracovat v maximálních otáčkách, neboť k pohonu tohoto systému stačí výkon hydraulického čerpadla kolem 25 l za minutu, čímž se spoří až 40 % pohonných hmot. K agregaci je možné použít traktor již od výkonu motoru 55 koní.

Krmné míchací vozy s frézou

V Lysicích bylo předvedeno pět tažených krmných míchacích vozů s frézou.

Fagus Praha
Pro praktickou ukázku připravila tato společnost horizontální krmný míchací vůz Seko Samurai 5 – 500/115 (3). Předvedený vůz o objemu 11 m3 je vybaven dvěma šneky na dně vozu, které se otáčejí proti sobě a tlačí materiál od čel krmného vozu do středu, kde materiál vyvěrá vzhůru. Šneky vybavené hvězdicovými noži s s patentovaným broušením řezací hrany pracují společně s ozubeným, nastavitelným protiostřím umístěným mezi šneky. Dochází tak k dokonalému zamíchání krmné dávky včetně nařezání delších stébel sena nebo slámy. Vůz je vybaven klasickou frézou se zpětným chodem širokou 1800 mm, frézování je proto účinné a netrvá dlouho. Maximální pracovní výška frézy je 4,8 m, její pohon zabezpečují dva hydromotory po straně. Vůz je vybaven dopravníkem umístěným na levé nebo pravé straně, vážicím systémem Secotronic, který lze vybavit čipovou kartou pro přenos informací do osobního počítače, popřípadě do tiskárny a třemi snímacími čidly (u odpruženého vozu je čidel pět). V zadní části se nachází radlice s opěrnými kolečky, která zamezuje padání materiálu pod vůz. Ten se ovládá mechanicky pomocí lanovodů, na přání i elektronicky. Firma Seko nabízí u tažených horizontálních vozů i odpruženou nápravu, což je výhodné pro podniky, které mají farmy od sebe značně vzdálené. V sortimentu firmy Seko jsou jak horizontální, tak i vertikální, ale i samojízdné krmné vozy o objemu 5 až 30 m3.

Lukrom Zlín
Od této společnosti se v Lysicích předvedly dva tažené krmné míchací vozy. Do haly se slámou předjel jako první italský horizontální krmný a míchací vůz Luclar Merkur Vorax 9 MC (4) o objemu 9 m3. Má jeden lopatkový míchací šnek s protiběžným smyslem otáčení lopatek a jeden pomocný urovnávací krátký šnek, který se nachází v horní pravé části stroje. Hlavní lopatkový šnek je poháněn z robustní převodovky, pomocný urovnávací šnek pak řetězem. Dno vany tlusté 10 mm a bočnice o tloušťce 6 mm prodlužují životnost krmného vozu. Stroj je vybaven manuálním vážicím systémem se třemi senzory a digitální váhou Genius 300, která umí připravit šest receptur z deseti komponentů. Ovládá se pomocí bovdenových táhel, na přání zákazníka ho lze vybavit elektronickým ovládáním. Součástí je klasická fréza s noži ohnutými vlevo a vpravo do šroubovice V, takže umožňuje plynulé nabírání jakéhokoli materiálu. Její šířka je 1500 mm, průměr 55 cm, pracovní dosah 4,5 m, možný je i zpětný chod. Vůz s pevným rámem a otočnou, hydraulicky ovládanou nápravou, široký pouze 205 cm, se vyznačuje nízkou energetickou náročností a velmi dobrými míchacími vlastnostmi. Vzhledem k tomu, že po naložení slámy se u tohoto vozu porouchal traktor, dalšího předvádění se již nezúčastnil.
Druhým předvedeným vozem zlínské společnosti byl krmný míchací vůz Luclar Orion Vorax 9 MC (5) nové série Star. Tyto krmné vozy jsou vybaveny dvěma horizontálními, proti sobě rotujícími šneky, které jsou speciálně určené pro řezání dlouhostébelnatých produktů. Šneky se vyznačují vysokou přesností řezu a rychlostí míchání. Star Systém umožňuje umístění vyprazdňovacího dopravníku podle potřeby na pravé nebo levé straně, popř. na obou stranách, vždy je zaručena rovnoměrná distribuce krmné směsi oběma dopravníky s výškou vyskladňování 50 cm. Vůz zavěšený do spodního závěsu má samostatný rám s hydraulicky otočnou nápravou. Je vybaven vážicím systémem se třemi senzory, vážicí jednotky lze měnit podle požadavků uživatele,od jednoduchých systémů až k systémům s přenosem informací pomocí počítače. Lze tak kontrolovat nejen činnost samotného krmného míchacího vozu, ale prostřednictvím časového snímku i obsluhu krmného vozu. Luclar Orion Vorax je vybaven frézou širokou 150 cm o průměru 55 cm s dosahem 4,5 m. Fréza se osvědčuje zejména tam, kde se objemná píce sklízí sběracími vozy.

Traktory Morava
Tato společnost přivezla do Lysic španělský horizontální krmný míchací vůz s pevným rámem a podvozkem a jedním odlehčeným perforovaným šnekem Tatoma MT –10 D (6) o objemu 10 m3. Výhodou tohoto míchacího systému je nižší příkon díky používání lehce se otáčejícího šneku, který je částečně uzavřený a částečně (do poloviny) otevřený, ale především šetrná manipulace s krmivem. Míchání probíhá dostředně a následně se hmota rovnoměrně rozděluje pomocí rotujících rozdružovačů směrem dopředu a dozadu míchacího vozu. Protiběžný systém zajišťuje rovnoměrné a homogenní míchání různých komponentů bez drcení a trhání materiálu. Kvalita směsné krmné dávky se nechá ovlivnit i osazením řezných žabek na šneku a protiostří, proces vlastního míchání je o 20 % kratší, než je tomu u jiných způsobů míchání. U frézy o průměru 600 mm se smyslem otáčení na obě strany lze snížit otáčky a tím zmenšit narušení struktury odebíraného materiálu. Vůz je vybaven váhami s větším či menším počtem receptur, př. s datatransférem. V tom případě si může zootechnik připravit krmnou dávku v kanceláři a pomocí datatransferu přenést její zadání do krmného vozu. Zpětným postupem lze kontrolovat obsluhu, jakou krmnou dávku ve skutečnosti namíchala. Vůz je vybaven třemi nebo čtyřmi vážicími senzory umístěnými na rámu, dodat lze různé typy vyskladňovacích dopravníků, a to i z nerezové ocele. Vybaven je samostatným hydraulickým systémem, takže není závislý na hydraulice traktoru, ovládá se bovdenovými táhly, na přání i elektrohydraulickým ovládáním. Je velice úzký, hodí se proto do všech zúžených stájových prostorů. Tatoma vyrábí i krmné vozy vertikální, jeden z nich byl k vidění na stánku společnosti.

Magrix Prostějov
Uvedená firma dováží do České republiky krmné míchací vozy Sgariboldi. V Lysicích předvedla horizontální krmný a míchací vůz Sgariboldi Monofeeder 10DF (7) o objemu 10 m3 s revolučním systémem Twin-flow. Tento horizontální míchací systém s vlastnostmi vertikálního je založen na součinnosti jednoduchého šneku se dvěma protiběžnými spirálami a pohybujícího se deflektoru, který napomáhá rovnoměrnému rozprostření hmoty a zabraňuje jejímu silnému zhutnění. V základním vybavení je šnek vybaven noži, které mohou zkrátit slámu nebo seno, pro chovatele, kteří vyžadují jen míchání, lze nože na šneku nahradit stěrkami. Existuje i verze k rychlému rozdružení balíků. Vůz s poměrně krátkou dobou míchání lze vybavit různými typy vah propojených s počítačem, je možné zvolit jednoduchou načítací váhu nebo složitější verze s recepturami pro 20 ingrediencí. Vůz s vlastními hydraulickými okruhy je poháněn jednoduchou planetovou převodovkou bez jakéhokoli řetězového převodu přímo na šnek, čímž je zaručena jeho vysoká životnost. K agregaci tak stačí traktor o výkonu motoru 60 koní, což má vliv na malou spotřebu pohonných hmot a nižší provozní náklady. Vana je vyrobena z oděruvzdorného matriálu, na přání zákazníka i z nerezové ocele, stejně jako šnek. Zajímavě tvarovaná náprava je umístěna hodně vzadu, takže i na tento objem je vůz poměrně nízký a malý a hodí se i do stájí s nízkými průjezdy. Fréza poháněná hydromotorem přes malou převodovku má v základním provedení boční zarovnávací kotouče, takže frézovaná stěna je dokonale hladká. Její dosah je maximálně 4,5 m, na přání i 5,5 m. Vynášecí dopravník může ústit vpravo, vlevo nebo na obě strany. Vůz lze ovládat mechanicky nebo elektricky.
Během Dne Zemědělce v Lysicích byly předvedeny samojízdné krmné míchací vozy i modely bez vlastního nakládání. O nich přineseme informace v příštích číslech týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *