29.03.2021 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kola kontra polopás II.

Tento příspěvek navazuje na článek zaměřený na srovnání kolových traktorů Case IH Magnum 380 a polopásových verzí Case IH Magnum 380 Rowtrac ("Kola kontra polopás") především z pohledu tahových charakteristik. Druhá část je zaměřena na na srovnání traktorů z legislativního pohledu.
Zemědělské a lesnické traktory, které mají být schváleny k provozu na pozemních komunikacích, musí plnit požadavky nařízení (EU) č. 167/2013. Podle tohoto nařízení musí mít kolové traktory – zemědělská a lesnická vozidla kategorie T (Tractor) před uvedením na trh EU (evropské) schválení typu; pásové traktory – zemědělská a lesnická vozidla kategorie C (Crawler) mohou být před uvedením na trh schváleny podle tohoto nařízení nebo podle národních předpisů, přičemž platnost tohoto schválení je omezena pouze na území členského státu.

Kategorie traktorů T a C se podle nařízení dále dělí na podkategorie podle základních konstrukčních vlastností a podle rychlostního indexu. Traktor Case IH Magnum 380 patří do kategorie T1b (max. konstrukční šířka 2550 mm), vyhrazené pro kolové traktory s minimálním rozchodem kol větším než 1150 mm a s maximální konstrukční rychlostí nad 40 km/h. Definice kategorie přímo nestanovuje, od jaké šířky se jedná o zvláště široké traktory (kategorie T4.2), ale implicitně se má za to, že to bude od konstrukční šířky větší než 2,55°m.

Traktory Case IH Magnum 380 Rowtrac patří do kategorie C4.2a, vyhrazené pro pásové, zvláště široké traktory (min. konstrukční šířka 2645 mm) určené k práci na velkých zemědělských plochách s maximální konstrukční rychlostí do 40 km/h. Do kategorie pásových traktorů patří všechny traktory poháněné nekonečnými pásy nebo poháněné kombinací kol a nekonečných pásů, tedy i polopásové traktory.

Maximální rozměry kolových (T) a polopásových traktorů (C) jsou podle nařízení (EU) 2015/208, příloha XXI následující: délka 12,00 m; šířka 2,55 m a výška 4,00 m. Neustálá snaha přenést na podložku co nejvyšší výkony s sebou nese potřebu pneumatik a pásů větších rozměrů. Z údajů o rozměrech traktorů Case IH Magnum 380 a Case IH Magnum 380 Rowtrac je vidět, že šířka překračuje limity předpisu. Nařízení umožňuje zvětšit šířku traktorů až do šířky 3 m při použití pneumatik, gumových pásů nebo dvoumontáží, které jsou nezbytné pro ochranu půdy, s podmínkou, že konstrukční šířka nepřesáhne 2,55 m a traktor může být vybaven alespoň jednou sadou pneumatik nebo gumových pásů, se kterými celková šířka nepřesáhne 2,55 m.

Rozchod zadní nápravy (pásových jednotek) traktoru Case IH Magnum 380 Rowtrac byl při měření nastaven s pomocí dlouhých „nohavic“ na maximum – 3035 mm a šířka použitých pásů byla 18 palců (457 mm). Toto provedení není určeno pro český trh. Na českém trhu je traktor nabízen se šířkou pásů 24 palců (610 mm) nebo 30 palců (762 mm). Rozchod 24palcových pásů může být 1830 mm (76 palců), 2032 mm (80 palců) nebo 2235 mm (88 palců), což odpovídá šířce traktoru 2540 mm, 2642 mm nebo 2845 mm. Rozchod 30palcových pásů je pouze 2235 mm, a tomu odpovídá šířka traktoru 2997 mm. Tyto rozchody a šířky pasů by umožňovaly zařadit traktor do kategorie C1a.

Maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla a maximální přípustné hmotnosti na nápravy podle nařízení (EU) 2015/208, příloha XXII jsou následující: celková hmotnost dvounápravového kolového traktoru (T1) 18 t; celková hmotnost polopásového traktoru (C4.2) 32 t a maximální přípustné zatížení hnané kolové nápravy 11,5 t.

Hmotnosti kolového traktoru Case IH Magnum 380 v nezatíženém stavu vyhovují limitním hodnotám pro maximální přípustné hmotnosti zemědělských a lesnických vozidel. Během tahových zkoušek s dotíženým traktorem (čtvrtá série), byla celková hmotnost vyšší než 18 t (+502 kg) a současně byla přetížena zadní náprava na 12 442 kg (+942 kg). U kolových traktorů je také důležité posoudit přípustné zatížení pneumatiky. U jednoduché montáže musí mít pneumatika nosnost odpovídající 0,5násobku (polovině) přípustného zatížení nápravy, u dvoumontáže je to 0,285násobku přípustného zatížení nápravy a u trojmontáže je to 0,2násobek přípustného zatížení nápravy.

V případě kolového traktoru Case IH Magnum 380 je zatížení přední nápravy 6060 kg. To znamená, že pneumatika musí mít ve dvoumontáži minimální nosnost 1727 kg. Pneumatika Firestone Radial All Traction DT 420/90 R30 145 B s nosností 2900 kg při tlaku 200 kPa tomuto požadavku vyhovuje. Zatížení zadní nápravy je 12 442 kg, takže pneumatika v trojmontáži musí mít minimální nosnost 2489 kg. Pneumatika Firestone Deep Tread 23° 480/80 R 46 158 B s nosností 4250 kg při tlaku 240 kPa tomuto požadavku vyhovuje.

Celkové hmotnosti polopásového traktoru Case IH Magnum 380 Rowtrac plní požadavek předpisu s velikou rezervou. Zatížení přední nápravy je 5284 kg. To znamená, že pneumatika musí mít minimální nosnost 2642 kg. Pneumatika Goodyear Optitrac 420/85 R38 149 D s nosností 3560 kg při tlaku 160 kPa tomuto požadavku vyhovuje. Polopásový traktor musí plnit ještě požadavky nařízení 2015/208, příloha XXXIII pro ocelové a gumové pásy. Polopásový traktor s konstrukční rychlostí převyšující 15 km/h musí mít pásové jednotky vybaveny gumovými pásy. Maximální zatížení na pásové (pojezdové) kolo, které přímo přenáší zatížení na povrch vozovky, nesmí přesáhnout 2250 kg. Pás zadní nápravy traktoru Case IH Magnum 380 Rowtrac je vybaven třemi pásovými koly, dvěma napínacími koly a hnacím kolem. Napínací kola přenáší zatížení na povrch vozovky a plní tak současně i funkci pásových kol. Maximálně přípustné zatížení pásu je potom 11 250 kg a zatížení zadní nápravy 22 500 kg. Maximální technicky přípustné zatížení zadní nápravy je 18 t.

Podle geometrie nezatížené pásové jednotky (obr. 1) je přední a zadní napínací kolo zdviženo nad vozovku o 25 mm, takže napínací kola neplní funkci pojezdových kol a hmotnost připadající na pásovou jednotku se bude na podložku přenášet pouze třemi pojezdovými koly. To by pak znamenalo že, maximální přípustná hmotnost na zadní nápravu bude pouze 13,5 t, tedy o 4,85 t méně, než je uvedeno v dokumentaci. Lišta s třemi pojezdovými koly je pružně uložena na silentblocích, které při zatížení umožní napínacím kolům přenášet hmotnost připadající na nápravu na podložku. Kdyby tomu tak nebylo, styčná (účinná) délky pásu by byla pouze 750 mm (tuto hodnotu uvádí Nebraska test), tedy kratší o 58 % v porovnání s rozvorem pásu 1788 mm. Krátká účinná délka pásu ale zpochybňuje samotný smysl nebo opodstatnění trojúhelníkových pásových jednotek.*

Celý článek Ing. Petera Pernise najdete v Mechanizaci zemědělství 4/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down