Kombinace žacích lišt je v podnicích již běžná

V dnešní době se klade důraz nejen na kvalitu, ale také na rychlost pracovních operací. Řada z nich proto při výrobě sena či senáže přechází na velkoplošné sečení, aby byla hmota pod střechou dříve, než se k horšímu obrátí počasí. Souprava dvou žacích lišt či mačkačů je naprosto běžnou záležitostí, větší podniky dokonce přecházejí na trojkombinace, což jim dovoluje několikanásobně zvýšit výkonnost. V okolí Králíků šla jako jedna z prvních do velkoplošného sečení společnost Zeos, s. r. o. , která má celou pícninářskou linkou.

Společnost Zeos, s. r. o., sídlící v Prostřední Lipce hospodaří na 1300 hektarech v podhůří Kralického Sněžníku. Okolo 1000 hektarů jejich výměry představují trvalé travní porosty, zbytek je orná půda. Na velké části plochy přitom uplatňuje ekologické zemědělství, což se týká veškerých trvalých travních porostů, a přibližně na dvou stech hektarů orné půdy pěstuje jetelotrávy, hrách na zelené krmení, triticalle a oves. Do konvenčního zemědělství spadá zhruba sto hektarů osévaných žitem, pšenicí, ječmenem a řepkou. Ekologickým způsobem tam chovají 250 dojnic českého strakatého plemene a tři sta masného plemene. Jak poznamenal agronom Ing. Petr Tomaško, pro skot se musí vyprodukovat na zimu dostatek sena a senáží, což si žádá především kvalitní techniku a dobrou organizaci práce. „V našem kraji jsme dost limitování počasím, právě proto se snažíme mít co nejvýkonnější pícninářskou linku, abychom byli schopni v co nejkratším čase sklidit co největší množství hmoty,“ vysvětlil.

Cesta ke kvalitní píci Společnost Zeos, s. r. o., se jako jedna z prvních v místním kraji rozhodla jít do velkoplošného sečení píce, proto se řádně vybavila potřebnými stroji značky Kuhn. „Zhruba před deseti lety jsme řešili náhradu starých opotřebovaných mačkačů a začali hledat něco nového pro výrobu senáží. Pořídili jsme si tedy stranový žací mačkač Kuhn, konkrétně model FC 300 G se záběrem tři metry. To bylo v roce 1998. Nyní má za sebou deset sezón a pořád je ve velmi dobrém stavu,“ tvrdí agronom a dodává, že při používání originálních olejů a náhradních dílů byl stroj takřka bezproblémový. Jeho třímetrový záběr ale brzy přestal stačit, a tak došlo na koupi dalšího stroje, kdy byla opět zvolena osvědčená značka Kuhn. V roce 2002 tak do podniku přibyl čelně nesený model FC 280 F s pracovním záběrem 2,8 metru a navíc i traktor New Holland TM 165 o výkonu 165 koní.
Oba mačkače jsou vybaveny V-prstovými kondicionéry, u kterých je možné měnit intenzitu mačkání nastavením protihřebene a přítlakem nastavitelným pružinami. Podle agronoma mají tyto stroje proti běžným žacím lištám jasnou výhodu v rychlejším a rovnoměrnějším zavadání posečeného materiálu. Jejich denní výkon se i v kopcovité krajině pohybuje mezi třiceti až padesáti hektary. Kromě této dvojkombinace žacích mačkačů se při sklizních využívá ještě jedna souprava s dva roky starou žací lištou GMD802 LC, která se nasazuje hlavně ve špičkách a při sečení sena. Jde o vzadu bočně nesený model s hydropneumatickým odpružením Lift Control a bezpečnostním jištěním Non Stop. Vyznačuje se nízkou energetickou náročností a výborným kopírováním. „Kopírování terénu je velmi dobré. Výhodou je také vyšší strniště, než jaké zůstává při sečení obyčejnými bubnovými sekačkami, takže nedochází ke znečištění píce půdními zbytky a nepoškozený drn rychleji obrůstá. Neporovnatelná je také výkonnost a průchodnost stroje,“ porovnává Ing. Tomáško. Za optimálních podmínek a plném výkonu zvládnou obě soupravy posekat celou výměru trvalých travních porostů za deset dní.
Vedle efektivity si agronom u techniky Kuhn cení také dobré kvality posečené píce. Jak poznamenal Ing. Aleš Petr ze společnosti Agrotec, a. s. která do podniku stroje dodala, výrobce si zakládá na tom, aby stroje v co největší míře zachovávali výživnou hodnotu píce, což se následně odráží i v kvalitě vyrobeného mléka.

Téměř celá linka od jednoho výrobce Velkoplošné sklízení trvalých travních porostů si žádá i výkonné obraceče píce a shrnovače. Podle Ing. Tomaška i Ing. Mikuly z Agrotec, a. s., je výhodné pořídit si celou pícninářskou linku od jednoho výrobce, neboť stroje na sebe v pracovních operacích navazují a jsou tak efektivnější a šetrnější k píci. Ke shrnování hmoty při senážování a sušení sena v podniku slouží tažené shrnovače Kuhn GA 7822 a starší GA 6000 se stranovým shrnováním a možností vytvoření optimálně velkého řádku před následující technologii zpracování hmoty (řezačka, lis).Tandemové podvozky shrnovačů zajišťují dokonalé kopírování povrchu, takže zpracovávaný materiál se opět neznečišťuje. Jak uvedl agronom, největší výhodou je jejich variabilita při volbě počtu shrabovaných řádků. K obracení hmoty v podniku stačí jeden novější obraceč Kuhn GF 5001 MH a jeden starší model od Lely.
Při rozhodování o tom, jaký zvolit lis na lisování slámy a částečně i sena, si vybírali mezi značkou Welger a New Holland, a nakonec se nechali inspirovat sousedním zemědělcem. „Jeden soukromník z okolí nám řadu let lisoval balíky ve službách s lisem New Holland. Jelikož jsme ho viděli v provozu několik sezón a zdál se optimální, zvolili jsme tuto variantu,“ vysvětlil mechanizátor podniku Pavel Barna. Model NH BR750, který si na farmu pořídili, zpracovává válcové balíky o průměru 1 – 1,8 metru a šířce 1,20 metru. Ve výbavě mají dva způsoby vázání – do provazů a do fólie. Slisování hmoty se provádí dvakrát, nejprve při vytváření jádra balíku, kdy je lisování řízeno pomocí pružin a tří naklápěcích formovacích válců. Následně je stupeň slisování automaticky řízen podle nastavení hydraulických válců, které zadá obsluha.
K řezání senáže byla v loňském roce pořízena starší řezačka Claas Jaguár, kterou si tam dovezli z Německa. Pro následnou manipulaci a svoz balíků od lisu se využívá čelní nakladač FL90 zkombinovaný s traktorem NH TL100A, které si pořídili v loňském roce. Tato kombinace podle agronoma zvyšuje výkonnost, spoří provozní náklady a dovoluje snížit množství pracovní síly. Najít na práci v zemědělství schopné lidi, je totiž podle Ing. Tomaška dneska obrovský problém.

Stroje se musí umět využít Jednoduchost ovládání a bezporuchovost jsou hlavní vlastnosti techniky Kuhn, kterých si v podniku cení. Velmi dobré je podle Pavla Barny také konstrukční řešení strojů. Nesmí se však zapomínat na správný přístup ke strojům jak po servisní stránce, tak přípravy na sezónu a uskladnění. Jak mechanizátor tvrdí, s technikou Kuhn a New Holland nikdy žádné problémy nebyly, při správném zacházení funguje výborně. Ani sebelepší stroje však neposkytnout kýžený efekt bez dobré organizace celé linky a načasování jednotlivých pracovních operací. Z hlediska kvality píce je pak podle agronoma nejdůležitější termín sklizně.
Důležitým článkem výroby je také obsluha strojů. Jak Ing. Tomaško přiznává, sehnat schopné lidi je problém. „Rozhodující stroje máme obsazeny stálými lidmi, které se snažíme udržet, například tím, že pořizujeme kvalitní traktory s klimatizací, odpruženou kabinou a dalším komfortním vybavením, aby pro ně práce byla co nejpohodlnější,“ řekl mechanizátor společnosti Zeos, s. r. o. Pavel Barna.
Co se týká dalších investic, kromě plánované koupi traktoru New Holland žádnou větší obnovu strojového parku nechystají. Velkou investici si teď vyžádala živočišná výroba, a to v podobě nové stáje pro 250 dojnic a nové dojírny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *