Komorní sešlost u stříbrných věží

Společnost Nečtinská zemědělská a. s. hospodaří jako ekologická farma v okrese Plzeň-sever a veškeré její produkty mají biocertifikát. Navíc obchoduje s ekologickými obilovinami, nakupuje je od ekologických farmářů a prodává společně se svou produkcí na západ od našich hranic, zejména do Německa a Rakouska. Vzhledem k tomu, že nároky odběratelů na kvalitativní parametry jsou veliké, věnuje posklizňové úpravě obilovin náležitou pozornost. Přesvědčit se o tom mohla skupina zemědělců, kteří se před časem zúčastnili v Nečtinech Dne nové technologie, jenž byl zaměřen na moderní posklizňové linky z portfolia společnosti Agrico Třeboň.

„Původně tvořily posklizňovou linku technologie z poloviny sedmdesátých let, sila byla rezavá a místy už i děravá a zastaralé byly i všechny dopravníky,“ řekl týdeníku Zemědělec předseda představenstva akciové společnosti Ing. Roman Hlaváček. „Neustále jsme něco opravovali, přitom provoz linky s malou kapacitou i výkonem byl velice finančně náročný. Proto bylo nezbytné posklizňovou linku zcela rekonstruovat nebo postavit novou. K tomuto kroku jsme se odhodlali na přelomu let 2010 a 2011, kdy jsme společnost, zejména pak půdní fond, stabilizovali. Sbírali jsme informace o různých dodavatelích technologie na posklizňovou úpravu obilovin a nakonec nám vyšla nejlépe třeboňská společnost Agrico, jež na českém trhu zastupuje německého specialistu Neuero. V roce 2010 jsme s ní začali připravovat první fázi výstavby nové posklizňové linky, která byla zprovozněna o rok později. Byť jsme druhou a třetí fázi výstavby konzultovali i s jinými dodavateli, zakázku získala opět třeboňská firma. Rozhodovaly velice kvalitní technologie Neuero a rychlý a spolehlivý servis. S odstupem času musím přiznat, že naše volba byla správná.“

Během tří fází v období 2011 až 2016 vyrostly v Nečtinech dvě posklizňové linky s moderními systémy čištění, dosoušení a uskladnění o celkové kapacitě vnitřních a vnějších sil 3413 tun.*

Celou reportáž naleznete v Zemědělci č. 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *