27.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexní řešení těžby dřeva od firmy Valmet

Harvestorové technologie těžby dřeva mají v lesním hospodářství stále větší význam. Uvedená metoda těžby dřeva se nejprve objevila ve Švédsku a jinde ve Skandinávii. V současnosti se ve všech vyspělých zemích velmi rychle rozšiřuje, jako nám blízký příklad lze uvést zkušenosti ze sousedního Německa a Rakouska. Harvestorová technologie těžby dřeva je zajímavá pro lesnickou veřejnost především svou vysokou produktivitou práce. Nezanedbatelná není ani její šetrnost k životnímu prostředí a v neposlední řadě také to, že splňuje náročné podmínky bezpečnosti práce při těžbě dřeva. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že počet úrazů obsluhy těchto strojů se téměř blíží nule.

O vysoké produktivitě práce harvestorových technologií vypovídají některé statistické údaje ze zemí, kde jsou již více rozšířeny. Tak například ve Švédsku bylo v roce 1985 zaměstnáno 250 000 lesních dělníků, zatímco v současné době v tomto oboru pracuje pouze 100 000 pracovníků. Produktivita práce jednoho lesního dělníka je podle střízlivých odhadů v těchto zemích na úrovni 48 m3 vytěžené dřevní hmoty za den. Kupodivu se přitom ukazuje, že investiční náklady na mechanizační prostředky těžby dřeva v těchto zemích klesají na úroveň asi 80 % nákladů z roku 1985.
Princip harvestorové těžby dřeva
Protože se v našich podmínkách stále jedná o novinku, podívejme se blíže na princip harvestorových technologií. Harvestorová technologická linka pro mýcení dřeva se skládá ze dvou základních strojů. Jedná se o tzv. harvestory (odsud název celé technologie) a vyvážecí soupravy. Harvestor je stroj, který dokáže stromy pokácet, odvětvit a odvětvené kmeny následně krátit do výřezů požadované délky. Vyvážecí souprava pak slouží k odvozu harvestorem vytěženého dřeva na místo, kde jsou výřezy tříděny podle požadavků odběratele délkově i kvantitativně pro transport prostřednictvím klasických odvozních souprav.
Harvestory
Firma Valmet disponuje komplexní nabídkou strojů pro harvestorové technologie. Podle požadavků na druh těžby vyrábí firma harvestory (obr. 1,2) do probírek, harvestory univerzální a harvestory pro mýtní těžbu. Jednotlivé stroje se od sebe liší především technickými parametry, jako je výkon motoru, počet náprav atd. Technické parametry jednotlivých strojů jsou v (Tab. 1). Základní konstrukční prvky těchto strojů jsou následující.
Motory
Všechny harvestory jsou vybaveny osvědčenými motory Valmet. Podle typu harvestoru mohou být čtyřválcové (Valmet 901.1, harvestor do probírek) nebo šestiválcové (Valmet 911.1, univerzální harvestor a Valmet 921, harvestor do mýtních těžeb). Šestiválcové motory jsou vybaveny turbodmychadlem. Výkon motorů se pohybuje v rozmezí 95 až 155 kW a točivý moment v rozmezí 500 až 892 N.m.
Převody
Všechny harvestory Valmet jsou vybaveny hydrostaticko-mechanickým pohonem pojezdových kol (podobně jako moderní sklízecí mlátičky), který podstatně ulehčuje obsluze ovládání pohybu stroje. Regulace je řízená mikroprocesorem. Stroj je vybaven dvěma skupinami rychlostí, pomalými pro jízdu v terénu a rychlými pro přesuny po pozemních komunikacích. Všechny funkce převodů stroje (uzávěrky diferenciálů, vypínání a zapínání přední nápravy atd.) jsou ovládány elektrohydraulicky z kabiny řidiče stroje.
Nápravy
Zadní náprava všech harvestorů Valmet je výkyvná s hydraulickou stabilizací. Úhel výkyvu zadní nápravy je až  170. V použité přední nápravě již mohou být mezi jednotlivými typy strojů rozdíly. Stroje Valmet 901.1 mají jednu tuhou nápravu s hydraulickou stabilizací. Naproti tomu nejvýkonnější typ Valmet 921 používá zdvojené přední nápravy řešené jako výkyvná řetězová bogie se dvěma hnacími řetězy. Typ Valmet 911.1 může být podle požadavků zákazníka vybaven oběma možnostmi provedení přední nápravy (obr. 5). Brzdy jsou plnně hydraulické, samostavitelné, tlakové kotoučové, účinné na přední i zadní kola stroje. Slouží také jako brzdy nouzové. Typ Valmet 921 má pro větší bezpečnost brzdy dvouokruhové.
Hydraulika a jeřáb
Harvestory Valmet jsou pro regulaci a ovládání vybaveny jednookruhovým hydraulickým obvodem s pístovým čerpadlem o proměnném geometrickém objemu, které je podle typu stroje schopno dodávat v rozsahu průtoku 0 až 275 l.min-1. Nádrž hydraulického oleje má objem cca 200 l.
Stroje mohou být vybaveny v podstatě dvěma základními typy jeřábů, buď jeřábem paralelním nebo jeřábem teleskopickým. Výběr jeřábu a jeho dosah závisí na zvoleném typu harvestoru a výběru kácecí hlavice. Všechny jeřáby jsou vybaveny integrovaným ovládáním v systému Maxi, o kterém bude řeč dále. Typ Valmet 901.1 může být vybaven dvěma typy jeřábů a jedním typem harvestorové hlavice, typ Valmet 911.1 (univerzální harvestor) dokonce čtyřmi typy jeřábů a třemi typy hlavic. Typ Valmet 921 může být vybaven také dvěma typy jeřábů a dvěma typy kácecích hlavic.
Měřící a řídící systém
Všechny stroje jsou vybaveny mikropočítačovým měřícím a řídícím systémem s názvem Maxi, vyvinutým především pro lesnické stroje. V kompletním provedení je vybaven četnými funkcemi, jako například řízení agregátů, třídění kvality, měření objemu a tvorba ceníků. Zákazník sám si může tento systém nastavit podle vlastní potřeby.
Kabina
Kabina i hydraulický jeřáb jsou montovány otočně na společném věnci. Rozsah otáčení je 3150. Kabinu i jeřáb lze sklápět ve všech směrech. Kabina je samozřejmě bezpečnostně testovaná a vyhovuje normám ISO. Sedačka je vzduchem odpružená, elektricky vyhřívaná s bezpečnostním pásem. Skla jsou bezpečnostní, u typu 921 antireflexní.Topení a větrání kabiny zajišťuje klimatizační systém Autocool s pylovým filtrem. Stroje Valmet 921 mají navíc automatické vyrovnávání kabiny AutoLev.
Harvestorové hlavice
Harvestorová hlavice (obr. 3) je namontovaná na rotátoru a slouží k řízenému kácení, odvětvování a zkracování pokácených kmenů. Podle rozměrů nabízí firma Valmet tři typy, a to probírkovou hlavici Valmet 945 S-2, flexibilní kácecí hlavici Valmet 960 S-2 a kácecí hlavici do mýtných těžeb 965 S-2. Technická data jednotlivých kácecích hlavic jsou v (Tab. 1). Sortimenty jsou označovány dvěma tryskami, modrou a červenou. Všechny kácecí hlavice pracují v popsaném měřícím a řídícím systému Maxi.
Vyvážecí soupravy
Za harvestorem následuje vyvážecí souprava (obr. 4). Firma Valmet dodává dokonce čtyři typy vyvážecích souprav. Typ Valmet 820 je vyvážecí souprava do probírek, typ Valmet 840.1 je univerzální vyvážecí souprava, typ Valmet 860 je vyvážecí souprava do mýtných těžeb a typ Valmet 890.1 je vyvážecí souprava určená pro nejnáročnější zákazníky. Základní technické údaje jsou v (Tab. 2).
Motory
Všechny vyvážecí soupravy jsou rovněž vybaveny osvědčenými motory Valmet. Podle typu harvestoru mohou být čtyřválcové (Valmet 820 a 840.1) nebo šestiválcové (Valmet 860 a 890.1). Výkon motorů se pohybuje v rozmezí 80 až 154 kW a točivý moment v rozmezí 432 až 885 N.m.
Převody
Vyvážecí soupravy Valmet jsou vybaveny podobně jako harvestory hydrostaticko-mechanickým pohonem pojezdových kol, který podstatně ulehčuje obsluze ovládání pohybu stroje. Regulace je řízená mikroprocesorem. Stroj je vybaven dvěma skupinami rychlostí, pomalými pro jízdu v terénu a rychlými pro přesuny po pozemních komunikacích. Navíc je zde možno zařadit rovněž volnoběh. Všechny funkce převodů stroje (mechanické uzávěrky diferenciálů, vypínání a zapínání přední nápravy atd.) jsou ovládány elektrohydraulicky z kabiny řidiče stroje. Nejvyšší rychlosti se pohybují do 24 km.h-1 při jízdě po silnici nebo do 9 km.h-1 při jízdě v terénu.
Řízení
Silniční řízení je proporcionální, závislé na zatížení. Jedná se o servořízení. Terénní řízení je u vyvážecích souprav rovněž proporcionální a to v obou směrech pohybu. Je ovládáno prostřednictvím ovladačů hydraulického jeřábu.
Nápravy
Jednotlivé stroje se od sebe liší použitými nápravami. Vyvážecí souprava Valmet 820 používá vpředu i vzadu zdvojených bogie náprav s ozubenými koly. Brzdy jsouv olejové lázni, vnitřně uložené. Jedná se o 4 vícelamelové brzdy, které slouží i jako nouzové.
Vyvážecí souprava Valmet 840.1 může být vybavena nápravami 6 x 6 s pevnou osou a rozvodem, mechanickými uzávěrkami diferenciálu a vnitřními brzdami v olejové lázni, nebo nápravami 8 x 8, což jsou řetězy poháněné dvě bogie zdvojené nápravy (obr. 6) s rozvodem, diferenciálem a mechanickými uzávěrkami diferenciálu a vnitřními brzdami v olejové lázni. Brzdy jsou hydraulické, dvouokruhové vícelamelové.
Vyvážecí soupravy Valmet 860 a Valmet 890.1 může být rovněž vybavena nápravami 6 x 6 s pevnou osou a rozvodem, mechanickými uzávěrkami diferenciálu a vnitřními brzdami v olejové lázni, nebo nápravami 8 x 8, což jsou bogie nápravy s portálovým typem přenosu pod označením Hi-Clearance uloženém v rámu. Diferenciál je vybaven mechanickými uzávěrkami. Brzdy jsou hydraulické, dvouokruhové, vícelamelové.
Hydraulický systém
Stroje typu Valmet 820 a 840.1 používají jednookruhového hydraulického systému s pístovým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem a průtokem v rozmezí 0 až 142 l.min-1. Pracovní tlak v hydraulickém systému je nastaven na 19 MPa.
Vyvážecí soupravy Valmet 860 a 890.1 používají jednookruhového hydraulického systému s pístovým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem a průtokem v rozmezí 0 až 220 nebo 280 l.min-1 s pracovním tlakem 21 MPa.
Pro nakládku a manipulaci s řezivem jsou všechny vyvážecí soupravy vybaveny hydraulicky ovládaným jeřábem. Každý zákazník má přitom možnost výběru až ze čtyř typů jeřábů pro každou jednotlivou vyvážecí soupravu.
Výkonnější vyvážecí soupravy využívají řídícího a informačního systému Maxi Control k řízení a nastavování všech funkcí stroje. Systém monitoruje funkci všech základních prvků včetně motoru, hydraulické soustavy a převodů. Všechna provozní data se zobrazují na grafické obrazovce v kabině stroje.
Kabina
Kabina je prostorná, světlá s velmi dobrým výhledem. Je komfortně a ergonomicky zařízena, testovaná na bezpečnost a má nízkou hladinu hluku. Sedačka je vzduchem odpružená, elektricky vytápěná, má nastavitelné opěrky a bezpečnostní pás. Je vybavena kombinovaným větracím a vytápěcím zařízením s filtrací přiváděného vzduchu. Na přání může být vybavena automatickým klimatizačním zařízením.
Z uvedených údajů je patrné, že nabídka firmy Valmet zahrnuje skutečně celou škálu harvestorových technologií těžby dřeva, které nejčastěji připadají v našich podmínkách v úvahu. Na zákazníkovi je pouze rozhodnutí, pro kterou konkrétní technologii se z nabídky rozhodne. Údaje v (Tab. 1) mu mohou sloužit k rychlejší orientaci.
František Kumhála

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down