Komunikace se stroji na dálku v nové dimenzi

Precizní zemědělství je oborem, který se rychle rozvíjí. Přední postavení na trhu si udržuje také firma Case IH v souvislosti s důrazem na technickou vyspělost svých strojů. Novinky v tomto oboru prezentovala na mezinárodním veletrhu Sima v Paříži. Jedná se o další zvýšení preciznosti práce navigačních systémů a zjednodušení managementu strojů.

U firmy Case IH jsou systémy precizního zemědělství zahrnuty pod pojmem Advanced Farming Systém, zkráceně AFS. Jedná se o profesionální balíček služeb a technologií, jejichž úkolem je podporovat uživatele ve správném využití strojů Case IH, jejich vhodném zařazení do technologií výroby a účelném a efektivním vedení celého podniku.

Firma Case IH představila novou generaci telematiky AFS Connect 2.0. Zákazníkům i prodejcům otvírá nové možnosti díky plné integraci do systému CAN-Bus stroje. Telematika je založena na využití úplně nového hardware a nového webového rozhraní. Svému uživateli může poskytovat data o parametrech strojů, dovoluje organizovat a koordinovat činnost flotil strojů, vzdálený monitoring či poskytovat vzdálený přístup na monitory strojů v kabině.

Nový systém je vyvinutý ve dvou úrovních. Základní je označena jako AFS Connect Basic Level. Cílovou oblastí jsou zákazníci, provozující buď stroje Case IH a/nebo stroje konkurenčních výrobců. Systém nepodporuje získávání ani přenos zpráv z CAN-Busu stroje. Informace o poloze stroje a další data se obnovují každou minutu, takže není nutné dlouho čekat na další aktualizaci.

Pokročilá úroveň je určena zákazníkům, kteří provozují nové stroje Case IH. Plně podporované stroje (traktory nebo sklízecí mlátičky) potřebují terminál AFS Pro 700, aby bylo možné využívat všech pokročilých funkcí. Všechny systémy AFS je možné obdržet v síti autorizovaného dovozce do ČR, kterým je společnost Agri CS a. s.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *