Krmné vozy ve vichřici a lijáku

Titulek jako z laciného rodokapsu. Jen dostavníky nahradily 2. března v Lysicích krmné vozy, čtyřspřeží traktory a hordy krvelačných indiánů téměř tisícovka návštěvníků. Do úplného konce však zůstali jen ti nejotužilejší.

Počasí si s organizátory Dne Zemědělce tentokrát nepříjemně zahrálo, a tak ten, kdo chtěl shlédnout celou plejádu představených krmných vozů, musel být náležitě připraven. Škoda, protože k vidění toho bylo v areálu ZEAS Lysice opravdu hodně a mezi představenou technikou byly zastoupeny tažené i samojízdné krmné vozy s frézou, tažené vozy s vykusovačem i ty bez vlastního nakládání, takže každý zájemce si mohl vybrat podle svého gusta i podmínek.
Tažené krmné vozy s frézou
Postupně bylo vidět v akci 18 vozů na třech stanovištích (plnění slámou a senáží, siláží a poté vyskladnění namíchaného krmiva). První skupinou byly tažené krmné vozy s frézou.
Tažený krmný vůz Kuhn Euromix 850F (1) byl vzhledem k urychlení předvádění naplněn slámou nakladačem, i když jinak tuto činnost samozřejmě zvládá. Je vybaven frézou, jejíž činnost řídí obsluha traktoru v závislosti na zhutnění frézovaného materiálu. Pro frézování se spouští na zem podvozek pomocí dvou keramických válců, polohu podvozku lze seřídit. Vlastní frézování je reverzační, spodní nebo horní. Frézovat lze jakýkoli materiál a výrobce doporučuje s ohledem na následné míchání i frézování sena a slámy. Míchací systém je horizontální tříšnekový. Vůz je vybaven tříbodovým vážicím systémem napojeným na počítač. Obsluha má tedy možnost naprogramovat až 15 komponentů pro 15 různých kategorií krmených zvířat.Vozy se vyrábějí v provedení 8, 10 a 12 m³.
Tažený krmný vůz Luclar Orion Vorax (2) s objemem 9 m³ je horizontální dvoušnekový. Dva robustní šneky velkého průměru se točí proti sobě a mohou zamíchat, vzhledem k tomu, že šnekovnice je dostředná, při frézování jakékoli malé množství materiálu. Jsou schopny zpracovat i větší množství dlouhostébelného materiálu a jsou uzpůsobeny i k rozebírání velkých kulatých balíků. Krmná dávka je dostatečně načechraná a přibližuje se vertikálně zpracované dávce. Systém vážení je řešen třemi tenzometry, které jsou umístěny mezi podvozkem a korbou. Údaje z připojené váhy lze tisknout nebo přenášet do osobního počítače. Fréza soustřeďuje materiál přímo na střed vozu, kde dochází k jeho okamžitému míchání. Má reverzní chod a je samočisticí. Rychlost spouštění frézy lze regulovat hydraulicky. Tažené dvoušnekové vozy jsou vyráběny v objemech 5, 7, 9, 12 a 15 m³.
Jako třetí v pořadí se představil tažený horizontální krmný vůz Sam-450/95-Seko Samuraj 4 (3). I ten pracuje na základě dvoušnekového systému podobnému předchozímu vozu. Také zde se krmná dávka soustřeďuje ve středu vozu a velice rychle se vějířovitě promíchává. Vůz je vybaven reverzační frézou o šířce 1800 mm s dvěma hydromotory. Pracovní dosah ramen frézy je u tohoto typu téměř čtyři metry. Vážicím tříbodovým systémem Secotronic se dá navážit 15 různých receptur s 15 komponenty. Počítačový systém lze vybavit tiskárnou, popřípadě spojit s počítačem. Vozy se vyrábějí v kubaturách od 9 do 20 m³. Dopravník může být umístěn buď na levé nebo pravé straně. Jeho délku lze měnit podle požadavků uživatele.
Tažený horizontální krmný vůz Frasto Storm 9 RD (4) pracuje s jedním šnekem s protiběžnou šnekovicí a míchání probíhá směrem do středu vozu. Pohon zabezpečuje vývodový hřídel traktoru přes planetovou převodovku a přírubu přímo na šnek. Fréza má reverzní chod a možnost dvojí rychlosti otáčení. Je poháněna středem přes převodovku a hydromotor. Vůz má samonosnou konstrukci, ve které jsou uloženy tři tenzometry. Vážicí systém se dodává ve třech různých provedeních. První klasický pouze váží, druhý má možnost nastavení pro 10 komponentů s 12 recepturami a třetí zvládne až 50 komponentů s 30 recepturami. Gumotextilní vyprazdňovací pás uložený na boku vozu dosahuje od 0,5 do 1,5 m výšky. Pro pohodlí obsluhy slouží také dálkové ovládání vozu.
Posledním představeným horizontálním taženým krmným vozem s frézou byl Strautmann Multi-Mix 900 F (5). Dvoušnekový vůz se představil s nástavbou, která umožňuje zvýšit jeho kapacitu z 9 na 11 m³. Stroj má velký průměr vybírací frézy, což zaručuje velkou rychlost při vybírání bez zvýšení obrátek. Maximální zdvih reverzační frézy dosahuje 4,80 m. Také u tohoto stroje lze vážicí systém napojit přímo na osobní počítač. Ovládání vozu je elektrohydraulické z kabiny obsluhy. Míchání probíhá uprostřed vozu a levá a pravá šnekovice zaručuje dokonalé promíchání materiálu. Vyprazdňování uprostřed stroje může být řešeno na levou i pravou stranu. Pro delší přejezdy lze vůz vybavit odpruženou nápravou a větším průměrem kol.
Samojízdné krmné vozy
Prvním samojízdným krmným vozem představeným v Lysicích byl Kuhn SP-14 (6). Výkonná fréza s průměrem 682 mm má pracovní šířku dva metry a předvedla i nabírání slámy. Může frézovat až do tloušťky 280 mm. Je poháněna jedním hydromotorem a regulace posunu frézy ˇprobíhá automaticky. Čidlo snímá tlak v okruhu a počítač vyhodnocuje rychlost posunu frézy v závislosti na hutnosti frézovaného materiálu. Maximální výkon frézy dosahuje až tři tuny kukuřičné siláže za minutu. Pásový dopravník se samostatným hydropohonem má gumový spodní hnací válec soudečkového tvaru, horní vodicí válec je ocelový. Pás se vyrábí z materiálu odolného vůči všem kyselinám a šťávám obsaženým v silážních hmotách. Odebírací rameno rozprostírá hmotu rovnoměrně po celé ploše korby. Míchací systém tvoří dva proti sobě se do středu točící šneky.
Dalším samojízdným krmným vozem byl zástupce značky Frasto Thunder 140 (7). Šlo o první vůz ve vertikálním provedení. Typ Thunder se vyrábí v kapacitě 12, 14, 17 a 20 m³. Vyprazdňování může být v přední nebo zadní části vozu. Vůz pohání motor John Deere o výkonu 110 kW. Maximální pojezdová rychlost vozu dosahuje 18 km/h. Buben dvoumetrové reverzní frézy je velmi robustní. Fréza pracuje ve dvou rychlostech a je schopna naložit všechny materiály jak z volné plochy, tak ze stěny. Možnosti vážení materiálu jsou obdobné jako u taženého vozu Frasto. Pořízení vozu je ekonomické v provozech od 1000 krmených kusů.
Samojízdný krmný vůz Farezin TMR PRO 1200-Power (8) má nakládání komponentů řešeno výkonnou frézou o šířce dva metry. Naloží zhruba dvě tuny siláže za minutu, siláže potom 0,6 tuny. Vážicí systém je tenzometrický a lze jej napojit na počítač. Výška vozu s kapacitou 12 m³ je 2,7 metru, šířka 2,48 m. Vnější obrys poloměru otáčení je 4,7 m, což umožňuje stroji o délce větší než 7 m otáčení prakticky na místě. Fréza má pracovní dosah 4,2 m. Ovládání stroje pomocí joysticku zaručuje maximální komfort obsluhy. Standardem je tloušťka stěny vany 8 mm a dna 20 mm. Maximální rychlost vozu dosahuje 35 km/h. Pracovní spotřeba nafty se pohybuje mezi 10 až 12 litry za hodinu.
Tažený krmný vůz Trioliet Triomix S1200 (9) je osazen dvěma míchacími šneky a vzadu masivním vykusovačem. Stroj je s ohledem na rozložení hmotnosti vybaven tandemovou nápravou tak, aby třetina hmotnosti byla přenášena na traktor. Vyskladňovací dopravník může být vybaven regulací otáček, a tím redukovat dálku rozhozu krmiva. Vážicí systém je dodáván ve třech variantách. Načítací váha sleduje krok za krokem přibývající komponenty, programovatelné váhy mají možnost 100 volitelných položek v různých kombinacích. Velmi oblíbená je váha s datatransferem, která zaručuje absolutní přehled o namíchaných komponentech krmiva. Pasivní vykusovač se skládá ze spodní a horní nakládací lišty. Pracuje tím lépe, čím je vykusovaný materiál hutnější. Dva míchací šneky jsou protiběžné a jejich uložení je součástí vany vozu.
Krmné vozy s vykusovačem i bez vlastního nakládání
Druhým vozem od společnosti Trioliet byl Gigant 900(10). Jedná se o jednošnekový vertikální vůz s aktivním vyřezávacím štítem umístěným v zadní části vozu, kde zároveň tvoří část stěny korby. Deska štítu odřezává část materiálu a po doříznutí až k zemi dojde posunutím štítu k nahrnutí krmiva do vozu, kde jej odebere šnek. K pohonu hydraulických funkcí všech vozů Trioliet slouží jeden vnější okruh hydrauliky traktoru napojený na rozvadeč vozu. K pohonu vozu o objemu 9m3 je možné použít traktor již od výkonu 60 koní.
Tažený krmný míchací vůz Storti Labrador DS 90 (11)disponuje 9 m3 ložné plochy s horizontálním mícháním. Celorámová konstrukce umožňuje instalaci zakládacího dopravníku po obou stranách vozu a to ve fixní i sklopné podobě. Fréza má dosah 8,5 m a šíři 1,3 m. Lze využít dvou rychlostí frézování či reverzace. K zajištění úplného vybrání slouží hydraulicky ovládaný štít. Samotný stroj váží 4,5 t, náplň může mít hmotnost 4,3 t. Agregace je možná s traktorem od výkonu 85 koní. Míchání zajišťuje jeden centrální šnek s dvěma podávacími umístěnými výše. Protiostří lze v případě potřeby vyjmout a zamezit tak nadměrnému krácení a mělnění materiálu. Standardem je elektronické ovládání vozu z kabiny traktoru. Vůz je možné vybavit dvěma systémy vážení, kdy jeden z nich umožňuje přenos dat mimo stroj.
Zástupcem vozů Mutti byl vertikální jednošnekový vůz Rollerfeed Studio (12)bez vlastního nakládání. Kromě masivní konstrukce a dvoumontáže pneumatik se stroj vyznačuje patentovanou úhlovou převodovkou pro pohon šneku. Čtyřbodový vážící systém je možné kombinovat s váhou pro mnoho receptur, tiskárnou a zařízením na přenos dat. Vůz byl osazen oboustranným předním zakládacím dopravníkem, na přání je možné dovybavit hydraulicky sklopným dopravníkem s dosahem až 1,2 m. Na stroj je možné v zadní části instalovat hydraulický jeřáb s drapákem k nakládce jak sypkého, tak stébelnatého materiálu. Jeho nosnost činí 450 kg. Ovládání z kabiny traktoru je řešeno bovdeny, možné je i elektronické ovládání. Na český trh putují vozy o objemu 8, 10, 12, 14 a 16 m3, na přání je možné až do 24 m3.
Následovalo předvedení jednošnekového vertikálního vozu Cernin C9 (13). Vůz o objemu 9 m3 disponuje vyprazdňováním vlevo, vpravo a také vzadu, díky čemuž je možné jej použít jak ke krmení, tak k zastýlání stájí. Stroj si poradí s běžnými krmivy, problémem nejsou ani kulaté či hranolové balíky, které šnek s noži snadno rozdruží. Tomu napomáhají i dvě zasouvatelné protiostří. Stroj je osazen na robustním podvozku opatřeném brzdami. Stroje jsou vyráběny ve dvou řadách o objemech od 6 do 15 m3. Produkce firmy činí pět kusů měsíčně, z nichž průměrně dva vyváží do Kanady.
Zástupcem firmy Siloking (14) byl vertikální krmný vůz s jedním šnekem o objemu 9m3. Vůz je vybaven programovatelnou váhou, která si pamatuje 99 receptur s 24 komponenty. Data je možné přenést do stolního počítače. Čtyři tenzometrická čidla jsou umístěna na robustním podvozku. Stěny zásobníku nejsou hladké, ale mají na svém povrhu hrany, aby se krmivo při míchání zpomalovalo a proces míchání byl intenzivnější. Nože umístěné na šneku je možné nastavit do tří poloh, čímž se změní intenzita řezání. Vykládání je možné na obě strany vozu, kdy pohon zakládacího dopravníku zajišťují dva hydromotory na opačných koncích, takže dopravník není příliš namáhán. Prodejce stroje doporučuje začít s mícháním až po naložení všech komponentů, čímž se sníží opotřebení vozu a spotřeba pohonných hmot.
Mišak 2 (15) byl prvním zástupcem vozů s pádlovým systémem míchání. Předvádění se účastnil stroj o objemu 8 m3. Je vybaven elektronickými váhami. Míchání probíhá za společného působení pádel a šneku. Šnek je využíván i k vykládání vozu. Zvláštností je patentované šikmé uložení pádel, která tak posunují materiál do zadní části vozu, kdežto šnek vrací materiál dopředu. Míchání krmiva je energeticky nenáročné a hlavně velice šetrné ke krmivu.
Dalším vozem s pádlovým systémem míchání byl Scheffczik ZK 5-025 (16). Vůz o objemu 9m3 je vybaven noži pro řezání sena a slámy, kdy pádla nenarušují strukturální vlákninu krmiv. Pro pohon je dostačující traktor o výkonu 60 koní. Tenzometrické váhy jsou také součástí vozu a je možné na ně programovat 12 krmných dávek po 12 komponentech. Paměťovým modulem je možné kontrolovat správnost práce obsluhy. Výroba vozů probíhá v objemech 3, 6, 9, 10, 12 a 15 m3 a jsou mimo naší republiku dodávány i do zahraničí.
Posledním zástupcem vertikálních vozů byl Redrock Classico 15 (17), který zapadá do řady 11, 13, 15, 17 a 19 m3. Stroj je vybaven dvourychlostní převodovkou, vyšší rychlost se využívá k řezání stébelnatých materiálů, nižší k míchání. Pro změnu intenzity zpracování je možné využít čtyři protinože, jež lze vybavit hydraulickým ovládánáním. Vůz disponuje oboustranným nerezovým zakládacím dopravníkem, čtyřbodovým vážícím systémem, vlastním hydraulickým okruhem a masivním podvozkem.
Slovenský výrobce Vlára Nemšová (18) představil krmný vůz s hrabicovým (pádlovým) systémem míchání. Vanu stroje nesou čtyři tenzometrické váhy, které jsou napojeny na vyhodnocovací prvek s možností přenosu dat do stolního počítače. Vážící zařízení je vybaveno akustickou signalizací plnění. Díky vahám je korba zcela oddělena od podvozku. Pádlový systém vozu, tak jako předchozí, je velice šetrný ke všem částem krmiva a neporušuje strukturální vlákninu. K vykládání vozu slouží hradítko v přední levé části stroje, tzn. ve směru otáčení pomocného šneku.
Ještě před nakládáním vozů se prakticky předvedl rozdružovač balíků Kverneland Taarup 832.
Po naložení a zamíchání krmiva následovalo zakládání krmiva před tribunou. Zde každý z vozů vyložil na řádek část ze svých útrob. To už byl čas pro hodnocení. Toho se ujali jak návštěvníci, ale také odborník na výživu skotu Ing. Václav Kudrna z VÚŽV Praha. Ten však z důvodu nepřízně počasí mohl jednotlivé směsné dávky hodnotit pouze subjektivně. I tak bylo z jeho slov zřejmé, že kvalitní je jen takový vůz, který dokáže dávku řádně promíchat a přitom zachová strukturální vlákninu. Pokud je konzervovaná píce delší, je možné, aby ji stroj nakrátil na předepsanou délku, ale pokud je již „pod plachtou“ krátká řezanka, je nutné, aby vůz krmivo dále nerozmělňoval. A je jen na lidském faktoru, aby se s požadavky zvířat dokázal vypořádat.

Roman Paleček
Vladimír Skalický

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *