Kultivace není přežitek

Jak si jistě návštěvníci veletrhu Techagro 2004 a také naši čtenáři všimli, ocenění Grand Prix získal mimo jiné i kultivátor PPL – 8 vyráběný společností P&L, spol. s r. o., Biskupice. My jsme navštívili podnik Agrocentrum Hrušovany, spol. s r. o., kde úspěšně pracuje třetím rokem prototyp tohoto stroje.

Na úvod je třeba zmínit, že zařízení PPL – 8 je určeno do širokořádkových kultur, tj. především kukuřice a slunečnice. Kromě meziřádkové kultivace stroj zvládá také aplikovat kapalné hnojivo pod radličkou odříznutý pruh zeminy. Tím zajišťuje hned několik operací jedním přejezdem. První operací je seříznutí vrchní vrstvy půdy, tj. rozrušení půdního škraloupu, provzdušnění půdy, zničení plevelů v meziřádku a dále je to právě aplikace hnojiva přímo do půdy podle potřeb agronoma. Nakypřená půda zabraňuje výparu, naopak může intenzivněji přijímat případnou vláhu a tím zamezit erozi. Aplikace hnojiva do půdy přímo ke kořenům umožňuje snížit jejich dávku, neboť dochází k minimálním ztrátám a k plnému využití rostlinou.
Kukuřice už jedině s kultivací
Jednatelem společnosti Agrocentrum Hrušovany je Ing. Bronislav Formánek, který nás blíže seznámil s podnikem a hlavně přiblížil výhody při používání kultivátoru PPL – 8.
Agrocentrum se zabývá prodejem agrochemikálií, osiv a základní zemědělskou výrobou na 300 ha zemědělské půdy. Dále je majoritním vlastníkem Státního statku Litobratřice s výměrou 1400 ha zemědělské půdy. Své pozemky obdělává převážně v minimalizačních technologiích zpracování půdy. Podnik také provozuje služby v oblasti setí kukuřice, slunečnice a obilovin. Hlavními plodinami podniku jsou obiloviny, kukuřice a slunečnice. Chová asi 330 dojných krav.
„Pro pořízení kultivátoru hovořila potřeba rozdělení dávky dusíku pro kukuřice,“ konstatoval ing. Formánek a dodal: „V současnosti dáváme třetinu dusíku při zpracování půdy, třetinu při setí pod patu a poslední díl při nasazení kultivátoru. Tím jsme byli schopni rozložit dodávku dusíku na celou dobu vegetace.“ Dříve se veškerý dusík aplikoval na jaře při zpracování půdy. Protože se podnik nachází v suché oblasti nemohly podle slov ing. Formánka rostliny hnojivo využít a docházelo k vysokým ztrátám. Před pořízením kultivátoru se před kukuřici aplikovalo kolem 180 kg N/ha. V současnosti podnik snížil dávku N o 40 % a jeho využití se pohybuje kolem 90 %.
„Díky tomu jsme ušetřili mnoho prostředků za hnojivo, zároveň ničíme škraloup, plevele a zamezujeme výparu,“ hodnotí výhody použití stroje jednatel. Kromě toho dodává, že kultivované porosty jsou vitálnější a poskytují vyšší výnos.
Provozní zkouška na výbornou
Společnost Agrocentrum byla první firmou, která začala stroj před třemi lety pro P&L testovat. Během činnosti docházelo k drobným změnám v konstrukci, až se dospělo do současné finální podoby, kdy pracuje naplno. V současnosti je využívána na celé výměře kukuřice (500 ha) a slunečnice (100 ha), takže je téměř plně vytížena a prostor pro služby se hledá jen obtížně. Denně zvládne kolem 30 ha.
Vznik stroje nám popsal jednatel společnosti P&L Biskupice Ing. Antonín Šedek. „Protože se firma dlouhodobě věnuje problematice uplatnění půdoochranného systému pěstování plodin, viděla problém s dodávkou dusíku do širokořádkových porostů během růstu. Navíc obdobné stroje již řadu let pracují na americkém kontinentu. Proto jsme tento stroj skonstruovali a v dnešní době své i cizí pozemky kultivuje již 12 provozovatelů zařízení,“ shrnul v krátkosti ing. Šedek.
Vlastní stroj je konstruován jako návěsný. Část hmotnosti stroje spočívá na ramenech hydrauliky, část na dvoukolovém podvozku, který sleduje stopy traktoru. Hlavní rám stroje je vyroben z ocelového profilu 140 * 140 mm, na kterém jsou třmeny navěšeny pracovní jednotky. Tím je zajištěna možná změna pro práci v jiné meziřádkové vzdálenosti. Krajní části rámu jsou hydraulicky sklopné pro zajištění transportu. Na rámu jsou upevněna dvě kopírovací kola určující pracovní výšku stroje.
Vlastní pracovní hloubku radliček ovlivňuje přední kopírovací kolo, které podle půdního profilu přizvedává paralelogram na němž je 25 cm široká radlička upevněna. Aby se na slupici nezachytávaly zbytky plevelů, pracuje vedle kopírovacího kola ještě kotoučové krojidlo. Další dvě jsou umístěna podél konců křídel radličky. Jejich úkolem je odřezávat jak půdu, tak plevele a posklizňové zbytky, aby nedocházelo k odkrývání kořenů rostlin kukuřice či slunečnice.
Pod konci křídel radličky ústí vývody vedení hnojiva. To sem dopravuje čerpadlo, jehož pohon je odvozen od kopírovacího kola. Stroj tedy nevyžaduje žádná složitá zařízení nebo elektroinstalaci, neboť při zdvihnutí stroje přestává čerpadlo dodávat hnojivo pod radličky. Dávku lze nastavit v rozmezí 70 – 110 l/ha. Nádrž na hnojivo, která je vybavená manipulační plošinou má objem 1200 litrů. Její podélné umístění zlepšuje výhled na pracovní orgány stroje. Jako tažný prostředek dostačuje traktor s výkonem 70 koní.
V současnosti se vyrábí modely o záběru 6 a 8 řádků, na přání i čtyřřádkový. V přípravě je model dvanáctiřádkový. Možné je i další využití hlavního rámu stroje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *