Kvalita postřikovače je prověřená

Ohlédněme se za testováním taženého postřikovače John Deere M740i, které provedl a publikoval německý magazín DLZ ve svém výtisku číslo 9/2014. Během testu nepřetržitého zatížení taženého postřikovače John Deere M740i v provozu poblíž Osnabrücku ošetřili 1500 ha. Současné modely jsou proti testované verzi navíc vylepšeny o tlakovou recirkulaci, takže se nemusí čekat, až se natlakuje vedení, a s postřikem lze začít hned. Stálá cirkulace zabraňuje také zanášení vedení postřiku usazeninami a zaručuje, že je vždy celé naplněno účinnou látkou. I proplach je rychlejší a jednodušší, protože postřikovač přivádí čistou vodu až přímo k tryskám.

Pokud si chcete zjistit výsledky celého testu, podívejte se na webové stránky akciové společnosti STROM PRAHA.

Specifikace testovaného stroje

  • Tažený postřikovač John Deere M740i s postřikovou nádrží o objemu 4000 l, trojitě skládanými rameny o šířce 27 m a postřikovacím vedením z ušlechtilé oceli.
  • Stabilní kyvadlový mechanismus a propracovaný paralelogram se Z kinematikou pro precizní polohu rámu a výškové
    vedení.
  • Úzká tažná oj pro otáčení na omezeném prostoru; manuální a automatické řízení oje a řízení pomocí systému HMS.

Postřikovač byl technicky vybaven všemi detaily, aby byl přizpůsoben požadavkům využití na poli s bramborami o výměře přibližně 250 ha. K tomu patří funkce, jako je řízení oje, centrální stanoviště obsluhy s displejem GreenStar 3-2630 a řada možností obsluhy a využití senzorů díky doplňkovému vybavení ISOBUS. Testovací stroj M740i se liší pouze okrajově od větší konstrukční řady M900i, která může bodovat především většími objemy nádrží.

Stabilita na vozovce

Poté, co byl tažený postřikovač připojen pomocí kulové hlavice K80 k traktoru, již se po celou dobu provádění testu neodpojoval. Prvním testovacím kritériem byla stabilita soupravy na silnici. Po silnici musel postřikovač urazit až 50 km, než dojel na pole s bramborami.

M740i je i s plnou postřikovou nádrží a při rychlosti 40 km/h na vozovce dobře stabilní. Přitom se dá snadno táhnout. K tomu přispívá jak nízké těžiště, tak optimální rozložení hmotnosti. Náprava s odpružením double-link, která je nenáročná na údržbu, účinně absorbuje nárazy z nerovné vozovky a šetří ramena, která jsou navíc při dopravě zajištěna uložením na kladky.

Pro ochranu postřikových ramen před znečištěním při jízdě bylo pamatováno na blatníky. Při běžném znečištění pneumatik tyto blatníky dobře zachycují odpadávající hlínu; při silném znečištění však mohou občas odlétávat hroudy hlíny k ramenům. Žádné omezení výkonu trysek nebo dokonce jejich poškození však nebylo zaznamenáno.

Traktoru na stopě

U M740i jsme upustili od drahého řízení nápravy, což však nepředstavuje důvod pro reklamace: Na testovací ploše o výměře 1500 ha přesvědčilo vedení ramen a stabilita. Ačkoliv se při projíždění zatáčky přesouvá těžiště směrem ven, neměl nikdo obavu, že by se postřikovač mohl překlopit. Díky oběma senzorům na oji a oběma válcům pro řízení oje stroj v automatickém režimu přesně následuje traktor především při obracení na souvratích. Pro couvání se doporučuje manuální režim jízdy.

Na svazích bylo možné řízení bez problémů převést na multifunkční páku. Zapnutí a vypnutí automatického řízení je regulováno systémem HMS pro řízení na souvratích. Přenos vibrací při vybočení se na ramenech, která jsou vedena rovnoběžně s porostem, projevuje téměř neznatelně. I za těchto podmínek je možné přesně dávkovat postřik.

Vyvážený a přesný

BoomTrac udržuje u stroje John Deere M740i nastavenou výšku a sklon ramen vzhledem k povrchu porostu. Za tímto účelem stroj používá hydraulickou regulaci s ultrazvukovými senzory. Cílem je s co nejmenší vzdáleností od cílové plochy minimalizovat unášení postřikové kapaliny, a přesto dosáhnout optimálního postřiku po povrchu listů. Opatrnost je na místě, jestliže se listová plocha odlomí. To pak při vzdálenosti hrozí nebezpečí, že se rameno rozkmitá a smočí listový povrch. Řešením je správné seřízení ultrazvukových senzorů směrem dopředu.

Automatický systém záběru Section Control patří dnes již k sériovému vybavení. Ramena postřikovače M740i mají devět dílčích sekcí po 3 m. Pomocí GPS řízení je možno ventily sekcí automaticky zapnout nebo vypnout při dosažení hranice pole nebo již ošetřených ploch. Oba vnější segmenty lze navíc samostatně sklopit za účelem vyhnutí se překážkám, jako jsou stožáry elektrického vedení nebo stromy a keře na okraji pole.

Během našeho testu jsme se mohli několikrát přesvědčit o dobře fungující ochraně proti najetí. Pro ošetření brambor bylo v testovacím režimu navíc důležité, aby bylo možné průběžně pracovat s tryskami dalekého dosahu instalovanými na obou stranách stroje (bez vynechaných míst kvůli vzdálenosti řádků).

John Deere instaluje do stroje okružní vedení pro postřikovou kapalinu. Trysky jsou vedeny po celé pracovní šíři, na postřikovém vedení jsou umístěny pětinásobné držáky trysek, takže je účinná látka přiváděna do všech dílčích sekcí. Jakmile je hlavní ventil vypnutý, dochází k trvalé cirkulaci ke všem segmentům, aby se mohl porost rychle ošetřit. Průtok zajišťuje čerpadlo o výkonu 280 l/min. Při standardním postřiku tento výkon naprosto vystačí na 200 l postřikové kapaliny na hektar při rychlosti 12 km/h. Při postřiku bramborové natě (aplikované množství 500 l/ha při rychlosti 10 km/h) však stroj naráží na své hranice.

Řízení a dokumentace

Nejdůležitější a nejčastěji používané funkce pro řízení taženého postřikovače jsou umístěny na multifunkční páce. Patří k nim otvírání a zavírání hlavního ventilu, zapnutí dílčích sekcí, výška a sklon ramen, variabilní geometrie a řízení oje. Chybí ovšem možnost změny aplikovaného množství postřiku. To je možné pouze pomocí displeje. Ani po ošetření 1500 ha jsme si nezvykli na tvar a velikost multifunkční páky – páka nepadne optimálně do ruky.

Naproti tomu se nám velmi líbilo ovládání pomocí GreenStar 3-2630 displeje. Funkce postřikovače M740i je tak možné s přehledem sledovat a řídit. Pro zobrazení na displeji se používají srozumitelné symboly; proto lze upustit od textového ztvárnění. Díky tomu je systém přehledný a pochopitelný pro nové řidiče.

GreenStar display navíc nabízí možnost automatického dokumentování práce. Shromážděná data je možné použít pro aplikační mapy, takže lze upravit aplikované množství podle jednotlivých ploch. Na začátku testování se projevilo několik problémů se softwarem, který víckrát požadoval restart systému při zapnutí postřikovače. Novou verzí softwaru však byl problém rychle a bez komplikací odstraněn.

Celkový dojem

Pro ctižádostivé zemědělce nabízí série M700 společnosti John Deere spoustu možností. Tři velikosti nádrží tvoří základ pro optimální úpravu taženého postřikovače pro provoz. K dispozici je velké množství možností, které řadí postřikovač mezi technologicky vyspělé stroje, což se však odráží také na ceně. Na tomto místě je třeba znovu vyzvednout oj, která se při testování na ploše o výměře 1500 ha velmi líbila.

STROM PRAHA a. s.

Foto:

Oj může být u M740i řízena jak v automatickém, tak také v manuálním režimu

I přes objem nádrže 4000 l je tažený postřikovač kompaktní konstrukce s optimálním uložením těžiště. V letošním roce navíc dostal vylepšení v podobě tlakové recirkulace

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *