Kvalitní krmivo, základ úspěchu

Produkce kvalitního krmiva představuje jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu v chovu skotu. V managementu zemědělského podniku má vlastní krmivo pro hospodářská zvířata značnou hodnotu a ekonomicky představuje zajištění budoucnosti podniku. Jeho výroba je založena na fungujícím propojení agronomické praxe s vhodným a adekvátním způsobem využívání zemědělské techniky.

Příliv moderní zemědělské techniky stojí za razantním zvýšením plošné výkonnosti při sklizni pícnin, díky čemuž je možné sklízet krmivo ve vhodném termínu i počasí, a tudíž v požadované kvalitě. Přitom v závislosti na charakteru skladovacích kapacit, tvaru a struktuře pozemků i druhu pěstovaných pícnin je možné vybírat mezi několika základními technologiemi sklizně pícnin – pomocí senážního návěsu, lisu či s využitím sklízecí řezačky. Volba vhodného systému vychází ze zkušeností, množství pracovních sil v sezóně či z organizace dopravy krmiva v podniku.

Za normálních podmínek poskytuje první seč nejvyšší výnos píce s nejvyšší kvalitou. Nicméně i poté je důležité vhodně naplánovat termín dalších sečí. Protože jedině tak je možné zajistit vysokou a stabilní kvalitu píce. Sklizeň provedená příliš brzo znamená snížení obsahu energie v krmivu, naopak pozdní termín přináší nadměrný obsah sušiny rostlin. Sklizeň dalších sečí umožňuje podle potřeby ovlivnit obsah sušiny v senáži a její kvalitu.

Sklizeň z první a druhé seče se podílí na celkovém množství sušiny nadpolovičním objemem. U trvalých travních porostů může být druhá a třetí seč výnosnější než seč první. Čtvrtá, případně i pátá seč již poskytují menší výnosy hmoty.*

Více informací v týdeníku Zemědělec č. 12/2017.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *