KVERNELAND EXPANDUJE DO VINIC

Na jaře minulého roku zakoupila společnost Kverneland Group francouzskou firmu GREGOIRE (čti Gregoár), která vyrábí a prodává do celého světa stroje na mechanizovanou sklizeň vinných hroznů.

Tento u nás poměrně neznámý stroj dodává v provedení taženém za traktorem nebo jako samojízdný, který je vlastně portálovým nosičem nářadí, neboť vedle sklizňového adaptéru na něj lze namontovat postřikovač, nebo přesněji rosič, k chemickému ošetření vinných keřů, osečkovací lišty a další adaptéry na hnojení, zatlačování kůlů, ometač kmínků atd.
Hlavně tato víceúčelovost, podstatně ovlivňující ekonomiku provozu, a vysoké pracovní výkony stroje nejvíce zaujaly v polovině dubna tohoto roku návštěvníky firmy GREGOIRE z České republiky a Slovenské republiky. Zájezd pro pěstitele vinné révy zorganizovala společnost Kverneland Czech z Králova Dvora u Berouna, která je dovozcem strojů skupiny Kverneland do naší republiky. Účastníci zájezdu absolvovali exkurzi ve výrobním závodě firmy, ležícím v městě Cognac, což je už samo o sobě zajímavé, protože v tomto městě sídlí také dva největší výrobci koňaku na světě, firmy Hennessy a Martel. Přesvědčili se, že montáž strojů probíhá ve velice moderním závodě, což je určitou zárukou kvality. Každý z návštěvníků měl možnost si osobně zkusit jízdu a ovládání nosiče při předvádění v areálu závodu. Následně navštívili jednoho z mnoha uživatelů strojů GREGOIRE v kraji Bordeaux a přímo od svého francouzského kolegy se dozvěděli, že se svým strojem G 120 chemicky ošetří 50 ha vinic za den a při sklizni zvládne 1 ha přibližně za 1,5 hodiny. Českým a slovenským návštěvníkům předvedl stroj při postřiku, při kterém postřikuje současně 4 řádky vinných keřů při jednom přejezdu. Na hydraulicky ovládaných ramenech jsou namontovány turbíny, které zajišťují, pomocí turbulentního efektu, dokonalé rozprášení chemického roztoku na celou rostlinu. Čerpadlo dodává roztok do turbin tlakem 10 atmosfér. Francouzský vinař uvedl, že proti klasickému postřiku snížil dávku látky z 600 na 150 l/ha. To jistě není zanedbatelná úspora. Při této operaci jsou na stroji namontovány nádrže na 2400 litrů.
Sklizeň tímto strojem probíhá tak, že jede“obkročmo“ nad řádkem. Sklizecí ústrojí tvoří setřásací tyče, které setřásají bobule hroznů z obou stran keře, ty jsou zachyceny speciálním dopravníkem, kterým jsou vynášeny do dvou zásobníků. Po naplnění se hydraulicky vyklopí na dopravní prostředek. Příměsi (listy, části stonků) jsou odstraněny proudem vzduchu od ventilátoru. Kapacita zásobníků se liší podle typu stroje, například nejmenší samojízdný typ G 70 má zásobníky na 3 t a svahovou dostupnost 35°. Případné vyrovnání výškových rozdílů řádků, stejně jako přizpůsobení výšky stroje výšce keřů, je prováděno z kabiny řidiče pomocí hydraulických válců. Ztráty při strojní sklizni jsou, podle francouzského pěstitele, menší než 1%, tedy stejné jako při ruční sklizni. Tuto zkušenost udělal při výnosu kolem 8 t/ha. Ke kvalitě sklízené suroviny přispívá i to, že díky rychlosti strojní sklizně je sklízena v optimální zralosti. Aby nedocházelo k poškození bobulí, kontroluje rychlost setřásání elektronické čidlo. Regulovat lze frekvenci i amplitudu setřásacích tyčí, stejně jako pracovní rychlost stroje. Výbornou vizuální kontrolu umožňuje prosklená podlaha kabiny obsluhy, z které se ovládají všechny funkce stroje, a která je umístěna uprostřed stroje, přímo nad řádkem. Hydraulickou výbavu dodává firma Poclain. Pro úplnost lze dodat, že přestavba z postřikovače na sklizeč trvá asi 6 hodin. Účastníci zájezdu navštívili i vinařské družstvo zpracovávající surovinu od svých 45 členů, kteří všichni sklízejí 100% plochy svých vinic pouze strojně a dnes už si neumí představit starosti a obtíže spojené s ruční sklizní.
Firma GREGOIRE se snaží vyhovět všem požadavkům uživatelů strojů a díky tomuto přístupu se dnes podílí 42% na vývozu sklizečů z Francie do všech vinařských zemí Evropy, severní a jižní Ameriky a jižní Afriky. Při zakládání nových vinic se širokými spony v Austrálii byl GREGOIRE jedinou firmou, která správně zareagovala a přizpůsobila své výrobky australským podmínkám a dnes vyváží i tam. V roce 2000 vyvezl GREGOIRE 55% své produkce a celkem prodal 435 sklizečů. Jednu třetinu výroby tvoří tažené sklizeče a dvě třetiny samojízdné. Firma je schopna přizpůsobit své výrobky konkrétním vinicím s jejich specifiky. Ze stejných důvodů jsou použity v samojízdných sklizečích motory od tří výrobců: Deutz, Same a Perkins s výkony od 50 do 125 kW.
Spotřeba vína ve světě roste a GREGOIRE se snaží, vedle růstu v tradičních zemích svého vývozu, také expandovat do zemí východní Evropy, protože v těchto oblastech očekává velkou poptávku po svých výrobcích. Stejně jako ve zbytku světa, pochopí i zde v krátké době ekonomickou nezbytnost strojní sklizně. K tomu ostatně směřovaly názory snad všech účastníků zájezdu. Například ing. Stanislav Holec, majitel firmy v Drnholci u Mikulova, který obhospodařuje 200 ha vinic, nám řekl: „ Podle mého názoru mají tyto stroje perspektivu u podniků nad cca 50 ha. Hlavní přednost vidím u samojízdných strojů v jejich víceúčelovém použití, které má velký vliv na ekonomiku. Vzhledem k dennímu výkonu postřikovače můžeme ušetřit 6 tažených postřikovačů a s tím spojených tažných prostředků a obsluh. Myslím si, že do jednoho až dvou let čeká všechny firmy, podobné naší, zásadní rozhodnutí o nákupu těchto strojů a jsem přesvědčen, že o ně zájem bude. Já osobně jsem rozhodnut stroj zakoupit a zřejmě dostane přednost před nákupem silného traktoru, protože jeho ekonomický přínos bude pro nás vyšší.
Problém vidím v konzervatizmu zpracovatelů vína a úkolem pro nás, pěstitele, bude přesvědčit je, aby investovali do úprav přijímacích linek a přizpůsobili je k přijímání suroviny ze strojní sklizně. Při nedostatku pracovních sil na ruční sklizeň nebude jiné cesty a problémy musíme společně odstranit, protože ekonomika hovoří jasně pro strojní sklizeň.
Speciálně pro GREGOIRE jsem se rozhodl z důvodu víceúčelového využití stroje. Ve vysokém objemu výroby této firmy dále vidím záruku zkušeností s provozem sklizečů a zajištění servisu.“
Obdobné názory má i další účastník zájezdu, vedoucí Ústavu zahradnické techniky při brněnské Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, Dr. Ing. Pavel Zemánek: „Použití sklizečů GREGOIRE bude znamenat revoluci v našich vinohradech, protože najímání brigádníků je v dnešní době ekonomicky neúnosné. Kdo nebude chtít zaspat vývoj, bude se muset rychle rozhodovat a přejít na strojní sklizeň. S tím ale bude souviset i úprava stávajících vinic a hlavně vytvoření předpokladů již při výsadbě mladých vinic pro využití takových strojů. Jedná se hlavně o typ a materiál opěrné konstrukce, přímost řádků, šířku úvratí atd. Podle mého názoru jsou tyto víceúčelové stroje ideální i do podniků služeb, protože o sklizeň i chemickou ochranu bude mít zájem i velké množství menších pěstitelů.“
Se svým názorem přišel i jeden ze slovenských účastníků zájezdu, ing. Anton Cebo, předseda PD Hlohovec, které vlastní 300 ha vinic: „Přesvědčili jsme se na vlastní oči, že GREGOIRE vyrábí určitě kvalitní stroje a jsem rozhodnut jeden z nich vyzkoušet na našich vinicích už při letošní sklizni. Přesto, že budeme muset přistoupit k úpravám některých našich vinic, aby se staly bezproblémovými pro strojní sklizeň, myslím si, že do tří až pěti let se i na Slovensku ukáže ekonomická nezbytnost těchto strojů“.
Tyto názory odborníků z praxe ukazují, že je potřeba sklizeče vína představit a předvést i ostatním našim pěstitelům. Z tohoto důvodu se uskuteční v České i Slovenské republice několik předváděcích akcí již při letošní sklizni. Bližší informace se dozvíte na adrese Kverneland Czech, spol. s r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, tel. a fax:
0311 / 636 766, 636 768, e-mail: Jiri.Zelenka@kverneland.com a na Slovensku na adrese Kverneland Slovakia, s.r.o., Bratislavská cesta 65, 941 10 Tvrdošovce, tel.č. 0817 / 6492 892,
e-mail: ervin.nagy@kverneland.sk. Mimoto bude tento stroj vystaven na letošní výstavě Agrokomplex v Nitře ve dnech 16. – 21.8.
ing. Hynek Zíka, Kverneland Czech, spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *