Kverneland slaví 125. výročí

Již 125 let uběhlo od doby, kdy v Norsku začala psát svoji bohatou historii dnes světově proslulá značka výrobce zemědělské mechanizace Kverneland. Od prvotní výroby srpů, kos a motyk, přes jednoduché pluhy až k těm světově proslaveným, na jejichž kvalitě značka získala své jméno, se společnost změnila v nadnárodní koncern zabývající se produkcí zemědělské mechanizace po celém světě. A cílem je, aby v podobné kvalitě jakou se honosí pluhy, byla vyráběna i další technika, která dnes pod křídla společnosti Kverneland patří.

Na území České a Slovenské republiky firmu zastupuje společnost Kverneland Czech. Generálního ředitele společnosti Ing. Jiřího Zikmunda jsme se zeptali, na jaké změny by se měli zemědělci patřící do velmi početné rodiny uživatelů techniky z produkce závodů Kverneland Group v nejbližší době připravit a jaké novinky je čekají.
Vstup České republiky do EU mnozí očekávají s nejistotou. Budou se změny, které vstup nepochybně přinese, týkat i organizace společnosti Kverneland Czech?
Začátkem dubna jsme oslavili osmileté výročí trvání firmy zabývající se samostatným prodejem zemědělské techniky Kverneland. Mohu říci, že tato osmiletá perioda byla úspěšná. Se vstupem České republiky do EU začíná nová etapa, ale na systému naší práce se prakticky vůbec nic nezmění, protože organizaci naší práce jsme již před třemi lety s předstihem přebudovali a byli o několik kroků vepředu. Kapitálové uspořádání firmy i systém prodeje byl a je shodný se systémem společnosti Kverneland ve všech státech západní Evropy, takže nyní naši strukturu již obměňovat nemusíme.
V čem systém a organizace práce spočívá?
I nadále zůstaneme prodlouženou rukou závodů společnosti Kverneland v teritoriu, které obchodně a servisně obhospodařujeme. Náš systém prodeje přes vybudovanou síť prodejců k zákazníkům tedy nedozná změn, jelikož prodejci pracují v podmínkách stejných, jako kdyby sortiment nakupovali přímo z výrobních závodů.
Nehrozí nám tedy riziko, které se může vyskytnout u některých importérů, jejichž existence by mohla v budoucnu ztratit svoje opodstatnění vzhledem k možnosti přímého nákupu nebo možnosti odběru strojů od zahraničních prodejců. Něco takového u nás není možné, jelikož ve všech sousedních zemích existují stejné organizace společnosti Kverneland, jako je ta naše a vzájemně znají své cenové podmínky. Ty jsou proto pochopitelně zhruba vyrovnané a pro zákazníka tak odpadá etapa hledání nejlevnějšího dodavatele, zvláště pokud vezme v úvahu vzdálenost, a tím i operativnost servisu.
Náš systém vychází z jasných principů poskytovat uživatelům maximální servis a služby. Máme vytvořen kvalitní tým, v České republice v něm pracuje 21 lidí a na Slovensku máme svoji dceřinou společnost s šesti spolupracovníky. Kapitálově jsme velmi slušně zajištěni a náš handicap, se kterým jsme se potýkali v minulých letech – lepší technické zázemí, jsme vyřešili počátkem loňského roku otevřením nových vlastních prostor. Tím jsme se dostali na srovnatelnou úroveň s jakoukoli zemí již patřící do Evropské unie.
V některých případech jsme nemohli být spokojeni s dodávkami náhradních dílů. Touto problematikou se ale intenzivně zabýváme. Centrální sklad náhradních dílů se přesunul do německého Giessenu nedaleko Frankfurtu a po doladění organizace spolupráce, jde pro nás z teritoriálního hlediska vzhledem ke vzdálenosti rozhodně o výhodu. Dodávky by měly být řešeny nočními expresy do druhého dne od objednávky. Uživatelé tak získají potřebnou jistotu, že nehrozí zbytečná prodleva práce jejich stroje.
Mohou se čeští zemědělci těšit na praktické předvedení strojů, které viděli na brněnském veletrhu Techagro?
Stejně jako v minulých letech pořádáme i letos Dny Kvernelandu na pozemcích ZAS Bečváry. Jejich osmý ročník proběhne ve dnech 19. a 20. května. Akce si již dokázala vybudovat určitou tradici a mezi zemědělci se stala pojmem. Množství našich obchodních partnerů a dalších zájemců je skutečně veliké (vloni nás v Bečvárech navštívilo na 3000 lidí), proto jsme se rozhodli uspořádat akci opět jako dvoudenní. První den se věnujeme především uživatelům, řekl bych příslušníkům naší velké rodiny, druhý den je pak určen veřejnosti. Tak máme přeci jen více času se našim zákazníkům věnovat a vyslechnout si jejich názory, ať již ty pozitivní nebo i některé připomínky či nápady přispívající ke zkvalitnění našich služeb.
Nebudu vyzdvihovat jednotlivé technické novinky, které se objeví v praktických ukázkách. Všichni, kteří navštívili veletrh Techagro v Brně vědí, že jich bude hodně a žádná z nich by neměla v Bečvárech chybět.
Velice diskutovaným problémem bývá financování nákupu zemědělských strojů. Je v této oblasti ve společnosti Kverneland Czech něco nového?
Všechny možnosti financování včetně operačních programů samozřejmě sledujeme a až budou určena naprosto jasná pravidla, určitě budeme schopni svým odběratelům pomoci. V současné době se nám velice dobře rozběhl systém splátkového prodeje popřípadě leasingu s nulovým navýšením Kverneland kredit. Systém řeší momentálně panující situaci, je jednoduchý, velmi dobře funguje a získává na oblibě.
Do budoucna tedy hledíte s optimismem?
Nejsem přehnaný optimista, ale myslím a pevně věřím, že podmínky nebudou horší než ty dosavadní. Přinejmenším budou nastolena pevná pravidla chování v ekonomickém prostředí přinášející zemědělcům určité jistoty i za cenu času stráveného vyplňováním většího množství formulářů.
Letošní rok pokládáme za zlomový, ale to neříkám nic nového. Do EU vstupujeme poprvé všichni, všichni do stejné nejistoty, které se nezbavíme, pokud si práci v nových podmínkách nevyzkoušíme. V tom jsme s našimi prodejci a hlavně s uživateli na jedné lodi. Určitě přijdou horší i lepší roky a záleží na každém, jak nastalé problémy vyřeší.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *