Lemken opět ukazuje ramena

Firma Lemken se vždy chlubila svou kompletní nabídkou strojů pro zpracování půdy a setí. Nejlepší demonstrace takových možností je rozhodně předvádění v provozu. Ideální podmínky k tomu účelu poskytoval bavorský Den firmy New Holland, při němž byly v akci výkonné tahače na dostatečné výměře. Velké množství zemědělců přišlo zhodnotit kvalitu práce u novinek své nejoblíbenější značky.

Vše začíná podmítkou

Krátce po sklizni pozemku, při němž návštěvníci obdivovali výkon a průchodnost sklízecích mlátiček New Holland, se ujal práce kotoučový kypřič Lemken Smaragd. Toto známé nářadí se vyrábí jako nesené a závěsné se šířkou záběru od 2,6 do 8 m a střižným nebo automatickým jištěním proti přetížení. Vzhledem ke snadné agregovatelnosti s dalšími stroji a vysoké univerzálnosti použití nachází v současnosti uplatnění v mnoha kombinacích firmy Lemken. Celoplošné zpracování pozemku spolu s výbornou průchodností pro velké množství rostlinných zbytků je výhodné především u bezorebného zpracování půdy, kde jsou kypřiče Smaragd využívány spolu se secím strojem SOLITAIR 9.
Mohou pracovat v samostatné operaci (v nesené nebo závěsné verzi pro traktory s výkonem od 55 k až do 260 k) nebo v agregaci, často také v předním závěsu traktoru. První varianta byla předvedena soupravou traktoru New Holland TM 165 a kypřiče Smaragd 9/450 K o záběru 4,5 m. (obr. č. 1). Nářadí bylo vybaveno pružinovým jištěním a dvojitým prutovým válcem. Jak jsme viděli, těžké podmínky ani rostlinné zbytky na povrchu nečiní žádný problém. Další varianta představuje čelně nesený kypřič bez zahrnovacích disků a s opěrnými koly vpředu. Z hlediska nerovnoměrného utužení povrchu koly traktoru není toto řešení ideální (obr. č. 2).

Bezorebné setí pro evropské podmínky

Do kombinací tohoto druhu se často zařazují rotační brány Zirkon, jako je tomu u soupravy kypřiče Smaragd 9 a mechanického secího stroje Saphir 7. Tento krátký a kompaktní secí stroj se záběrem od 2,5 do 4 m je určen ke konvenčním i konzervačním postupům pro malé zemědělské podniky. Je konstruován jako nástavbový s hydraulickým ovládáním, které umožňuje připojení ke všem druhům rotačních bran Zirkon 7 a 9. Zásobník pojme 650 až 1.050 l osiva. Výsevní ústrojí využívá kombinace dvoudiskové botky a přítlačného kolečka s gumovým potahem pro vymezení hloubky. Přesazené uložení kotoučů zabraňuje ucpávání rostlinnými zbytky – podobně jako u řady Solitair. Výsevek lze přesně a zcela plynule nastavit na boku stroje v rozmezí od 0,5 do 500 kg/ha, navíc v rozmezí 0-150 kg s využitím velmi jemné stupnice. Firma Lemken dodává v sériové výbavě svůj typ palubního počítače LH 6000 pro pohodlné nastavení a kontrolu kolejových řádků, pro součet zpracovaných hektarů a ke zjednodušení výsevní zkoušky. Předvedená kombinace secího stroje o záběru 4 m s traktorem New Holland TM 150 vykazovala zcela kvalitní a rovnoměrné zpracování půdy (obr. č. 3).

Secí stroje SOLITAIR 9 v minimalizaci

V nabídce společnosti LEMKEN jsou dále zastoupeny mechanické typy DKA (nástavbový) a EURODRILL se záběrem 2,5 až 4,5 m. Jejich využití spočívá v klasické technologii setí po orbě. Jako příklad minimalizace byl předveden známý pneumatický secí stroj SOLITAIR 9. Nová verze, uvedená na trh v roce 1999, zahrnuje četná konstrukční zlepšení a modernizaci. Série se záběrem od 300 do 600 cm se vyznačuje univerzálností použití v různých technologiích zpracování půdy, spolehlivým způsobem setí a velkou možností kombinací s aktivním i pasivním nářadím. Závěsné provedení je vybaveno vlastním podvozkem, velkoobjemovým zásobníkem až na 2300 l osiva a novým závěsným systémem pro přenos hmotnosti na přidružené rotační brány nebo kypřič. Během práce obsluhu dobře informuje palubní počítač LH 5000 o důležitých parametrech (naplnění zásobníku, otáčky ventilátoru, rychlost jízdy, odpracované hektary aj ). Je kompatibilní i s modulem GPS, zabezpečujícím lokalizaci pozice, ukládání a přenos dat (obr. č. 4).

Symfonie pro Vari-EurOpal

Avšak nezůstalo jenom u mělkého kypření. V následujících okamžicích si přišli na své příznivci orby s technikou Lemken. Tentokrát byl připraven model otočného pluhu pro traktor střední třídy New Holland TM 150– čtyřradličný EurOpal 7. Na podmítnutém dílu pozemku se pluh ujal práce s celkovou šířkou záběru 150 cm a hloubkou 30 cm. Rameno pro připojení drtiče hrud zůstalo prázdné, současné urovnání hrubé brázdy zajistil čelně nesený výkyvný pěch firmy Dal-Bo s názvem Swin- Pack. (obr. č. 5 ).
O něco vyšší plošnou výkonnost by měla zajistit souprava traktoru New Holland TM 165 a pětiradličného provedení pluhu Vari-EurOpal. Oba typy předvedly kvalitní práci, čisté zaklopení strniště a vyrovnaný povrch pozemku. Otáčecí mechanismus pracuje s dvojčinným válcem a integrovanou automatickou uzávěrkou sklonu. Vzhledem k možnosti plynule nastavit šířku záběru pomocí hydrauliky je pluh vybaven zařízením Optiquick – při seřízení záběru první radlice a následné úpravě tahové linie se záběr první radlice nemění. Pro kamenité půdy, jako byl i zpracovávaný pozemek, je vhodné pluh vybavit „Non-stop“ jištěním. Patentované řešení firmy LEMKEN se zdvojenými vinutými pružinami spolehlivě chrání orební tělesa i rám proti poškození a zároveň zabraňuje zbytečným ztrátám síly při zpětném zahlubování radlic. Pětiradličný typ byl předveden v agregaci s dvojitým hloubkovým pěchem Variopack s prstenci o průměru 900 mm a vrcholovém úhlu 30o. Šířku záběru u tohoto typu lze podle počtu kotoučů měnit v rozmezí od 162 do 400 cm (obr. č. 6).

Příprava půdy – další novinky v akci

Jako novinku k veletrhu Agritechnica ´99 předvedla firma LEMKEN hloubkový pěch řady Variopack o záběru až 6 m pro přední závěs traktoru. Nářadí lze snadno transportovat po hydraulickém sklopení obou sekcí na šířku do 3 m. Sériová výbava zahrnuje rovněž blikací ukazatele, obrysová světla a výstražné tabule – předpoklady spolehlivé silniční přepravy (obr. č. 7).
Nářadí je určeno ke kombinaci se secími stroji odpovídajících záběrů. Náročné agregace pěchu v předním závěsu a secí kombinace Solitair 9/Zirkon 9/400 vzadu o záběru 400 cm se zhostil traktor New Holland 8970 o výkonu 240 k. Za jízdy se pěch dobře přizpůsoboval nerovnostem povrchu díky kyvnému uložení obou sekcí. Při zatáčení a připojování záběrů byl i přes svou šířku dobře řiditelný. Na hrubé brázdě prstence průměru 900 mm dobře rovnaly povrch půdy, zpevnily půdní podklad a připravily vhodnou strukturu pro rotační brány secí kombinace (obr. č. 8).
Firma LEMKEN má také ve svém programu novou řadu kombinací na přípravu seťového lůžka s názvem System-Korund. Nářadí je koncipováno jako nesené a má zajistit intenzívní drobení půdy, přesné dodržování hloubky zpracování a rovnoměrné urovnání povrchu půdy. Rovněž vyžaduje dodržování určité pojezdové rychlosti. V šířkách záběru od 3 do 9 m nabízí velice bohaté možnosti připojení různých pracovních prvků – je maximálně univerzální. Série s označením „ K “ má kratší stavbu, k hlavnímu rámu lze za smykovou lištu připevnit různé typy radliček a rovnacích válců. Robustní croskill-válec je tvořen ozubenými kroužky v přesazeném postavení (zabraňují ucpávání). Série s označením „L“ byla předvedena v provozu. Model Korund 450 disponoval pěti řadami dlátovitých radliček s pružinovou slupicí, umožňující kmitání a drobení půdy. Dále lze tuto sekci zaměnit za hřeby (vhodné pro těžké půdy) nebo polotuhé slupice radliček (pro hlubší horizont setí). Zpětné utužení a dodatečné drobení půdy zajišťuje u této série dvojitý prutový válec s ozubenými tyčemi o průřezu 8 mm. Při předseťové přípravě půdy je samozřejmě vhodné využívat také zdvojenou montáž kol, jako tomu bylo i u traktoru New Holland TM 150 s pneumatikami Michellin. Tahač o výkonu 140 k hravě zvládl nářadí o šířce záběru 450 cm, jehož účinek na hrubé brázdě byl vynikající. Jeden přejezd zde nahradí smykování a opakované vláčení. Navíc výrobce deklaruje dlouhou životnost nářadí, vyrobeného z vysoce jakostní oceli.

Závěr

Zcela podle známého sloganu „ Od podmítky až po setí “ sestavili technici firmy Lemken flotilu z nejprodávanějších strojů svého sortimentu. Na všechny zúčastněné zapůsobilo praktické předvádění dojmem hladké práce, a to jak techniky samotné, tak i jednotlivých technologických linek. To je pro firmu s vedoucí pozicí na evropském trhu významné a velice důležité ocenění. A pro zemědělce další podnět k rozhodování, které značce dát důvěru a investovat v ní nemalý díl svých pracně nabytých finančních prostředků.

Petr Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *