Lepší přehled o pozemku a rychlejší otáčení

Na příkladu soupravy traktoru CASE IH Magnum 290 a intenzivního radličkového kypřiče Karat 9/500 KÜA firmy Lemken si lze udělat přehled o tom, jak probíhaly jednotlivé jízdy traktorů s půdozpracujícími stroji při předvádění GPS navigací. Postup během předvádění kopíroval postup při práci na poli, pokud na něj souprava přijede poprvé: nejprve si projede první jízdu, kterou si navigace načte a uloží do paměti jako spojnici mezi body A a B. Řidiči se pak na displeji zobrazí jednotlivé souběžné jízdy v režimu navádění, který si pro daný pozemek a prováděnou operaci zvolil. V praxi si pak může zvolit, zda se chce otáčet hned do následující souběžné jízdy a nebo libovolný počet jízd vynechávat. Vynechané záběry se zpracují následně. To je výhodné nejen pro pásové nebo kloubové tahače, které si takto šetří pásy či pneumatiky před nadměrným opotřebováním, ale i pro standardní traktory. Ty se díky GPS navigaci mohou na souvratích rychleji otáčet. A pokud vezmeme v úvahu podíl času na otáčení souprav na celkovém pracovním času na poli, může to znamenat nezanedbatelný posun v efektivitě práce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *