Lepší ustájení

Německá zemědělská společnost DLG testuje mechanizační prostředky, silážní konzervanty a další produkty pro zemědělce, které se objevují na německém trhu. V loňském roce věnovali pozornost materiálům používaným na podlahy ve volných stájích pro dojnice. Testovali čtyři typy gumových podlah a dospěli k závěru: lépe s gumou

Podlahové plochy ve volných stájích pro dojnice jsou zpevňovány buď betonem nebo litým asfaltem. Beton má nevýhodu, že je často po několika letech příliš hladký a zvířata se po něm nemohou bezpečně pohybovat. Naproti tomu u asfaltových podlah se zjišťuje, že povrch je nadměrně drsný.

Ztráty z laminitid
Onemocnění paznehtů je v Německu důvodem vyřazování deseti procent krav. Následky onemocnění paznehtů jsou všeobecně známé: reprodukční problémy, snížení dojivosti, dodatečné pracovní náklady a náklady na zvýšený obrat stáda. S vývojem elastických podlahových krytin z gumy by se měla zvýšit bezpečnost pohybu a perforací povrchu i tvarování paznehtů. Přesto se objevuje mezi zemědělci určitá skepse k tomuto materiálu.
Jako základní se jeví následující otázky. Jsou povrchy bezpečné proti uklouznutí? Musí se paznehty ošetřovat častěji? Změní se podmínky chovu? Jaká je pevnost povrchu a jak funguje jeho čištění?
Do testu se přihlásilo v roce 2003 pět firem se čtyřmi výrobky. Dosud u čtyřech produktů testy uzavřeli s tím, že mohou používat označení DLG-Signum Test. Základní sledování se zaměřilo na oblast bezpečnosti pohybu, podmínek chovu a zdraví paznehtu.

Bezpečnost chůze
Podložka při vstupu dojnice pod paznehtem mírně poklesne, proto je chůze po ní bezpečnější a nedojde k uklouznutí. Sníží se i tlakové zatížení paznehtu. Testované podložky vykazovaly pokles 3, respektive 1,4 mm. To se nezměnilo ani po testu dlouhodobé zátěže v mobilním pokusném stání. To samé platilo při zkoušení v běžných praktických podmínkách.

Více pohybu ve stádě
Odborníci pozorovali aktivitu krav po instalaci gumové podlahy. Ta se výrazně zvýšila. Zvířata se pohybovala uvolněně se vztyčenou hlavou, což jsou známky toho, že se cítí při chůzi bezpečně. Také říjící se zvířata se na gumové podlaze nezranila. Některé krávy si však i na podlahu uliček lehaly. To je možné vysvětlit tím, že boxy ve stáji nebyly optimálně vyřešeny.

Žádná poškození paznehtů
Jednou z ústředních otázek bylo, jak působí podlaha na zdraví paznehtu. Proto speciálně sledovali krávy ve stáji. Pokud jde o traumatická poškození paznehtů, sestavili odborníci tabulku. Z ní vyplývá, že před instalací gumové podlahy se pohyboval nález mechanicko- traumatických poškození na 100 krav mezi 237 a 449. Devět měsíců po instalaci gumového povrchu se tento údaj pohyboval na úrovni mezi 70 a 218. Vliv na počet infekčních onemocnění nebyl zjištěn.
Mnoho farmářů se ptá, zda díky použití gumového povrchu, není nutné častěji ošetřovat paznehty. Zároveň v testu sledovali i jestli se nemění růst rohoviny. Byl zjištěn pozitivní vliv na utváření tvaru paznehtu, kdy se měnil na pastevní pazneht, který je hodnocen velmi pozitivně. Pokud jde o růst paznehtu, je možné, že interval pro pravidelné ošetření je o něco kratší. Liší se však podle podniku i stáda.

Odkliz hnoje
Gumové podklady jde z pohledu vhodnosti pro zvířata zcela doporučit. Jak však vypadají z technické stránky? Ze zkušeností 60 podniků, kde byly gumy instalovány, je jasné, že je třeba vybírat vhodné zařízení na odkliz hnoje, a sice podle požadavků výrobce. Ani u gumových roštů nebyl shledán významný rozdíl před a po instalaci. Při instalaci gum se používá silikonové těsnění, které může během prvních dnů na povrchu vytvořit hladký film, který však zmizí.
Zpracováno podle dlg-test.de

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *